Studentus erzina nelygybė

Studentus piktina tai, kad ir šiais mokslo metais šalies universitetuose vyraus nelygybė – skirtingose aukštosiose mokyklose – skirtingos stipendijos.

Dydį nustato klerkai

Nors deklaruojama, kad visų šalies universitetų studentai yra lygiateisiai, jiems skiriamos išmokos skirtingose aukštosiose mokyklose toli gražu nėra vienodos. Stipendijų skirtumai išties įspūdingi. Vilniaus universiteto geriausieji gauna 325, Kauno medicinos ar Lietuvos žemės ūkio universitete aukščiausius rezultatus pasiekusieji negauna nė 200 litų. „Stipendijų dydį nustato Švietimo ir mokslo ministerija. Pagal studentų skaičių yra skiriami ir pinigai.

Patys universitetai stipendijų nei mažina, nei didina. Klaipėdoje jos nėra mažiausios. Jei vienais metais sumažintume studentų skaičių, galėtume mokėti daugiau, tačiau nesame tikri, kad tokiu atveju kitąmet iš Švietimo ir mokslo ministerijos gautume tokią pat pinigų sumą“, – informavo Klaipėdos universiteto rektorius Vladas Žulkus.

Kiekviena aukštoji mokykla pati nustato stipendijų savo studentams skyrimo tvarką. Anot Klaipėdos universiteto studijų departamento vyriausiosios specialistės Vaidos Taurinskaitės, pagrindinių studijų formos minimali stipendija universitete yra 68, maksimali – 208 litai.

Yra ir tarpinės 156 ir 182 litų dydžio stipendijos.

Geriausiems – 325 litai

Vilniaus universiteto studentai gali gauti stipendiją už mokymosi rezultatus, taip pat socialinę stipendiją, doktorantų ir rezidentų stipendijas.

Tačiau gali būti mokama tik viena iš jų. Šių išmokų skyrimo tvarka panaši kaip ir Klaipėdos universitete, tačiau skiriasi dydžiai. Už mokymosi rezultatus pirmosios pakopos stipendija yra dvejopa: paprasta ir padidinta. Paprastos stipendijos dydis šiuo metu yra 195 litai. Ją gauna 20 proc. studentų.

Padidintą stipendiją, kurios dydis 325 litai, gauna 10 proc. besimokančiųjų Vilniaus universitete.

Gali gauti daugiau

Kauno technologijos universiteto finansų planavimo grupės vedėja Vitalija Čiurinskienė „Klaipėdai“ tvirtino, kad nuo liepos 1 dienos universiteto rektoriaus Ramučio Bansevičiaus įsakymu pasikeitė stipendijų dydžiai. Pagrindinė stipendija dabar – 182 litai. Taip pat studentai gali gauti dvidešimčia ir keturiasdešimčia procentų padidintą stipendiją.

Pasak Šiaulių universiteto Akademinių-socialinių reikalų komiteto vadovo Tomo Laurinonio, didžiausia stipendija universitete yra 312 litų. Socialinės stipendijos skyrimą svarsto specialiai tam sudaryta komisija, jos dydis – 130 litų. Vienkartines stipendijas (130 litų), skirtas už aktyvią meninę ir sportinę veiklą, taip pat skirsto komisija.

Šiaulių universiteto studijų skyriaus direktorė Laima Liukinevičienė informavo, kad socialinių ir vienkartinių stipendijų skyrimo klausimus sprendžia ir patys studentai.

„Dar yra skirta 220 litų stipendija už pasiekimus kultūrinėje veikloje, komandiruotėse, kuri įstatymuose nėra įvardyta“, – teigė L.Liukinevičienė

Skiriasi ir fakultetuose

Vilniaus pedagoginiame ir M.Ro-merio universitetuose stipendijos priklauso nuo mokymosi rezultatų ir nuo to, kuriame fakultete studijuojama. M.Romerio universitete stipendijos svyruoja nuo 78 iki 390 litų. Fakultetuose yra nustatyta skirtinga stipendijų skyrimo tvarka.

Vilniaus pedagogikos universiteto studijų skyriaus vedėjas Antanas Kiveris negalėjo tiksliai įvardyti universitete skiriamų stipendijų dydžių, nes jos fakultetuose taip pat labai skiriasi – vieniems skiriama daugiau lėšų, kitiems – mažiau. Anot vedėjo, stipendijos svyruoja nuo 100 iki 260 litų.

Stipendija – parama

Stipendijos skirtos tam, kad būtų paskatinti geriausiai besimokantys ir būtų teikiama materialinė parama socialiai remtiniems studentams.

Geriausiai besimokantieji nustatomi kiekvieną semestrą kiekvienoje studijų programoje ir kurse pagal studijų rezultatus. Stipendijos skiriamos du kartus per metus. Rudens semestrui – už rugpjūčio – sausio mėnesius, pavasario semestrui – už vasario – liepos mėnesius.

Moka vienišiems tėvams

Aukštųjų mokyklų studentai gauna stipendijas pagal studijų rezultatus – ne didesnes nei 2,5 minimalaus gyvenimo lygio dydžio.

Socialinės stipendijos – ne didesnės nei vieno minimalaus gyvenimo lygio dydžio. Jos mokamos tiems, kurių šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų dydžio. Taip pat netekusiems vieno iš tėvų (vieno iš tėvų mirties ar tėvų santuokos nutraukimo atvejais) ir nedirbantiems, esantiems iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų iki 16 metų ir vyresnius, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklų, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose.

Socialinės stipendijos mokamos ir vienišiems tėvams, taip pat tuo atveju, jei kitas iš vaiko tėvų yra dieninės studijų formos nedirbantis studentas.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Švietimas su žyma , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.