Interneto prieigą turinčių namų ūkių skaičius per metus padidėjo ketvirtadaliu

Asmeninį kompiuterį turinčių namų ūkių skaičius per metus padidėjo 15 procentų, namuose turinčių interneto prieigą – 27 procentais.

Namų ūkių tyrimų duomenimis, namų ūkių apsirūpinimas asmeniniais kompiuteriais ir interneto naudojimas per paskutinius kelerius metus sparčiai didėjo. Asmeninį kompiuterį namuose 2007 m. pirmąjį ketvirtį turėjo 42 procentai namų ūkių, interneto prieigą – 40 procentų. Per ketverius metus asmeninį kompiuterį turinčių namų ūkių dalis padidėjo daugiau kaip du kartus, o turinčių interneto prieigą namuose – 6,5 karto.

Namų ūkių tyrimo duomenimis, 2007 m. pirmąjį ketvirtį asmeninius kompiuterius namuose turėjo 53 procentai miesto namų ūkių ir 24 procentai kaimo namų ūkių. Penkiuose didžiausiuose miestuose kompiuterius namuose turėjo 59 procentai namų ūkių, kituose miestuose – 43 procentai.

Internetu namuose 2007 m. pirmąjį ketvirtį naudojosi 40 procentų visų namų ūkių. Mieste interneto prieigą namuose turėjo kas antras namų ūkis, kaime – kas ketvirtas namų ūkis (23 proc.). Dauguma interneto vartotojų (82 proc.) internete naršė naudodamiesi kompiuteriu (staliniu arba nešiojamuoju), kas antras namų ūkis (52 proc.) – mobiliuoju telefonu. 23 procentai namų ūkių, turinčių interneto prieigą, naudojosi tik siaurajuosčiu internetiniu ryšiu: iš jų 38 procentai nurodė, kad jiems plačiajuostis ryšys yra per brangus, kas trečiam namų ūkiui (31 proc.) nėra poreikio turėti plačiajuostį ryšį.

Apsirūpinimas kompiuteriais, mobiliaisiais telefonais, interneto naudojimas tiesiogiai priklauso nuo namų ūkio pajamų. Iš namų ūkių, kurių mėnesinės piniginės pajamos viršijo 2000 litų, asmeninį kompiuterį turėjo 86, interneto prieigą – 82 procentai namų ūkių.

Interneto poreikis gerokai mažesnis vyresnio amžiaus asmenų namų ūkiuose. Iš namų ūkių, kuriuose visi asmenys vyresni nei 74 metų, interneto prieigą namuose turėjo tik vienas kitas. Europos Bendrijų statistikos tarnyba (Eurostatas) kompiuterių ir interneto naudojimo rodikliams skaičiuoti ima namų ūkius, kuriuose yra bent vienas jaunesnis kaip 75 metų amžiaus asmuo. Iš tokių namų ūkių interneto prieigą namuose 2007 m. pirmąjį ketvirtį turėjo 44 procentai.

Namų ūkių tyrimo metu buvo surinkta informacija apie visus 16–74 metų amžiaus asmenis (apklaustų namų ūkių narius): kiek iš jų, kaip dažnai ir kam naudoja kompiuterį, internetą. Keletas klausimų (kur ir kaip dažnai naudojasi kompiuteriu ir internetu, ar turi mobilųjį telefoną) buvo užduota 12–15 metų amžiaus paaugliams.

Kompiuteriu kada nors yra naudojęsi 55 procentai 16–74 metų amžiaus asmenų. Didelė dalis besinaudojančių kompiuteriu – jauni žmonės. Kompiuteriu niekada nesinaudojo tik 4 procentai 16–24 metų amžiaus ir net 94 procentai 65–74 metų amžiaus apklaustųjų.

2007 m. pirmąjį ketvirtį kompiuteriu naudojosi 52 procentai 16–74 metų amžiaus asmenų, iš jų du trečdaliai (66 proc.) naudojosi kompiuteriu kasdien, 27 procentai – bent kartą per savaitę.
Beveik trečdalis (32 proc.) apklaustųjų, kurie yra kada nors naudojęsi kompiuteriu, nurodė, kad jie nelankė jokių kompiuterių kursų (kursais buvo laikomas ir mokymasis mokykloje ar studijų vietoje).

Internetu 2007 m. pirmąjį ketvirtį naudojosi 49 procentai visų 16–74 metų amžiaus asmenų (2006 m. pirmąjį ketvirtį – 42 proc.). Daugiausia internetu naudojosi mokiniai ir studentai – 99 procentai visų šios grupės apklaustųjų. Iš dirbančių asmenų internetu naudojosi 58 procentai.
Mobiliaisiais telefonais 2007 m. pirmąjį ketvirtį naudojosi 86 procentai visų 16–74 amžiaus asmenų.

Mobiliuoju įrenginiu (mobiliuoju telefonu, delniniu ar nešiojamuoju kompiuteriu su belaidžio ryšio įranga) internete naršė 29 procentai internautų (14,2 proc. 16–74 metų amžiaus respondentų).

Dauguma (61 proc.) respondentų, kurie naudojosi internetu, naudojosi juo kasdien. Kas trečias internetu besinaudojantis apklaustasis naudojosi juo bent kartą per savaitę, bet ne kasdien. Taigi reguliariai (ne rečiau kaip kartą per savaitę) internetu naudojosi 93 procentai internautų, arba 45 procentai visų 16–74 metų amžiaus asmenų (2006 m. pirmąjį ketvirtį atitinkamai 90 ir 38 proc.).
Dažniausiai internetas buvo naudojamas ryšiams, informacijos paieškai, laikraščiams ir žurnalams skaityti, žaidimams, paveikslėliams, muzikos įrašams parsisiųsti. Elektroniniu paštu naudojosi 79 procentai, ieškojo informacijos apie prekes arba paslaugas – 75 procentai, laikraščius ir žurnalus internete skaitė ar siuntėsi 65 procentai internautų, žaidė ar siuntėsi žaidimus, muzikos įrašus, kino filmus – 55 procentai.

2007 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2006 m. pirmuoju ketvirčiu, buvo dažniau skambinama ar dalyvaujama vaizdo konferencijose naudojantis internetu (atitinkamai 39 ir 27 proc. interneto vartotojų), ieškoma informacijos apie prekes ir paslaugas (75 ir 70 proc.), naudojamasi internetinės bankininkystės paslaugomis (43 ir 35 proc.), valstybės institucijų elektroninėmis paslaugomis (38 ir 30 proc.).

Beveik pusė (48 proc.) visų 16–74 amžiaus asmenų, besinaudojančių internetu, nurodė, kad norėtų daugiau naudotis internetu. Pagrindinės priežastys, trukdančios daugiau naudotis internetu, – laiko stoka ir nepakankami užsienio kalbos įgūdžiai.

2007 m. pirmąjį ketvirtį prekes ir paslaugas asmeniniais tikslais internetu pirko ar užsakė 3,7 procento visų apklaustųjų, arba 7,2 procento respondentų, kurie naudojosi internetu.

12–15 metų amžiaus paauglių apklausa parodė, kad auga aktyvių informacinių technologijų naudotojų karta. 2007 m. pirmąjį ketvirtį asmeniniu kompiuteriu naudojosi 98 procentai, internetu – 94 procentai, mobiliuoju telefonu – 95 procentai 12–15 metų amžiaus apklaustųjų.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Informacinės technologijos su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.