Įsakui suaktyvinti stalininį terorą Sovietų Sąjungoje sukako 70 metų

Lygiai prieš 70 metų įsigaliojo NKVD vadovo įsakas „dėl operacijos represuojant buvusius buožes, kriminalinius nusikaltėlius ir kitus antisovietinius elementus“, praneša britų visuomeninis transliuotojas BBC savo naujienų svetainėje.
Šis įsakas, kaip pažymi tyrinėtojai, dokumentiškai įtvirtino pačią kruviniausią stalininio teroro bangą.

Rusijos žmogaus teisių gynimo centras „Memorial“ šią datą sieja su masinių politinių represijų 70-mečiu.

Vidaus reikalų liaudies komisaras Nikolajus Ježovas savo įsaką Nr. 00447 pasirašė 1937 metų liepos 30-ąją, bet jis įsigaliojo nuo rugpjūčio 5 dienos.

Įsake užfiksuoti visi pagrindiniai teroro elementai. Dokumentas grindžiamas tuo, kad daugelis buožių ir kitų „antitarybinių elementų“ arba išvengė represijų (į akis krinta faktas, jog dokumente vartojamas būtent šis terminas – „represijos“) arba vėl įniko į „antitarybinius ir diversinius nusikaltimus“.

Kaip matyti iš teksto, kuris skelbiamas „Memorial“ tinklalapyje, visiems SSRS regionams buvo sudaryti planai, kiek žmonių turi būti represuota.

Visi pasmerktieji gana neapibrėžtai dalijami į labiau ir mažiau pavojingų asmenų kategorijas, ir pirmosios kategorijos atstovus įsakyme liepiama sušaudyti. Pavyzdžiui, Maskvos srityje (matyt, įskaitant ir Maskvos miestą) per artimiausius keturis mėnesius siūloma sušaudyti 5 tūkst. žmonių, o Leningrado – 4 tūkstančius.

„Mažiau pavojingus“ rekomenduojama uždaryti į koncentracijos stovyklas laikotarpiui nuo 8 iki 10 metų.

Tiesa, N.Ježovas nurodo, kad viršyti šiuos skaičius be jo asmeninio pritarimo draudžiama, bet sumažinti leidžiama.

Be to, tame pačiame įsake rekomenduojama sušaudytųjų šeimas ištremti iš didžiųjų miestų. Visų represuotojų šeimos turi būti „įtrauktos į įskaitą ir nuolatos stebimos“.

Galiausiai sakoma, kad „tyrimas atliekamas supaprastintai ir skubos tvarka“, o svarbiausias jo uždavinys yra išaiškinti visus suimtojo ryšius.

Tyrimui pasibaigus kaltinamieji stoja prieš kaltintojų trejetą, kurių nariai išvardyti įsake.

„Trejetų posėdžiuose gali dalyvauti (jei neįeina į trejetų sudėtį) respublikos krašto ar srities prokuroras“, – sakoma dokumente.

Mirties nuosprendį nurodoma įvykdyti slaptai.

„Memorial“ darbuotoja maskvietė Olga Rakutko pažymi, kad N.Ježovo įsakas tapo tikra kruvinų represijų, kurios faktiškai prasidėjo kur kas anksčiau, bangos gaire.

Pavyzdžiui, dingstimi suaktyvinti represijas tapo ir kolektyvizacija trečiojo dešimtmečio pabaigoje, ir ketvirtojo viduryje vykę Maskvos procesai prieš partijos vadovybės narius.

Sekmadienį „Memorial“ surengė seriją bažnytinių ir pilietinių ceremonijų vienoje iš masinių sušaudymų vietų – Medvežjegorske. Šio Karelijos miesto apylinkėse palaidota apie 7 tūkst. sušaudytųjų.

Pirmadienį analogiškos ceremonijos vyks Solovkų salose, kur buvo ištremta daugelis represuotųjų, taip pat Maskvos Butove, į kurį bus atgabentas kryžius iš Solovkų.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Pasaulyje su žyma , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.