ES įvertino, kaip ES judriojo telefono ryšio operatorių laikosi ES reglamento dėl tarptinklinio ryšio tarifų

Praėjus mėnesiui nuo ES tarptinklinio ryšio reglamento, kuriuo iki 70 proc. mažinami judriojo tarptinklinio ryšio mokesčiai, įsigaliojimo, Komisija atidarė tinklavietę, kurioje galima palyginti, kaip judriojo telefono ryšio operatoriai visose 27 valstybėse narėse taiko naująsias ES taisykles, praneša ES spaudos tarnyba.

Komisija nustatė, kad didžioji judriojo telefono ryšio operatorių dauguma laikosi ES reglamento ir vartotojams siūlo naująjį Europos tarifą, t. y. ne brangiau kaip 0,49 euro be PVM už minutę skambinant užsienyje ir ne brangiau kaip 0,24 euro be PVM už minutę priimant skambučius užsienyje. Komisija pažymi, kad daugelis operatorių Europos tarifą pasiūlė jau liepos pradžioje, o kiti delsė iki paskutinių dienų prieš liepos 30 d. galutinį terminą. Kai kurie operatoriai taip pat siūlo mažesnes už ES nustatytą ribą kainas arba naujus tarptinklinio ryšio kainų paketus.

„Šiandien, praėjus tik mėnesiui nuo to, kai įsigaliojo naujosios ES taisyklės dėl judriojo tarptinklinio ryšio mokesčių, maždaug 50 proc. Europos vartotojų jau naudojasi kur kas mažesniais tarifais. Reglamento ir savanoriškai šio sektoriaus atstovų numatomų reguliuojamų tarifų taikymo sąveika naudinga vartotojams, kaip ir numatė Europos Parlamentas ir ES Ministrų Taryba“, – sakė už telekomunikacijas atsakinga ES Komisijos narė Vivjena Reding (Viviane Reding).

Ji pažymėjo, kad tik keliais išimtiniais atvejais reglamento taikymą mėginama atidėti neskaidriais ar galbūt net antikonkurenciniais veiksmais.

„Šiuos atvejus nuodugniai ištirti turės nacionalinės ir Europos reguliavimo institucijos. Jei nustatytume pažeidimų, ES tarptinklinio ryšio reglamente numatytos sankcijos, be to, būtų pritaikytos konkurencijos teisėje nustatytos griežtos priemonės“, – sakė V. Reding.

Pateikusi klausimyną Komisija apklausė 95 judriojo telefono ryšio operatorius, kada per pirmąjį ES reglamento galiojimo mėnesį Europos tarifas pasiūlytas bei pradėtas taikyti ir koks jis tiksliai yra. Šis mėnuo ypač svarbus ES vartotojams, nes judriojo telefono ryšio operatoriai Europos tarifą savo klientams privalo pasiūlyti iki liepos 30 d. Klientui priėmus pasiūlymą, operatorius šį tarifą privalo pradėti taikyti ne ilgiau kaip per vieną mėnesį. Jei vartotojas į pasiūlymą nereaguoja, Europos tarifas jam bus pradėtas taikyti automatiškai rugsėjo 30 d.

Komisijos atliktos nuomonių apklausos rezultatai iš esmės teigiami. Kai kurie judriojo telefono ryšio operatoriai Europos tarifą pasiūlė ir pradėjo taikyti jau liepos 1 d. arba pirmosiomis liepos savaitėmis, taigi vartotojai galėjo skambinti kur kas pigiau. Vienas operatorius jį pasiūlė ir pradėjo taikyti dar likus savaitei iki reglamento įsigaliojimo.

Daugelis operatorių Europos tarifą vartotojams pritaikė automatiškai, taigi jie skambinti pigiau galėjo nedelsdami.

Mažiausias Europos tarifas, dabar turimais Komisijos duomenimis, yra 31,5 euro cento už minutę skambinant ir 12,6 euro cento už minutę priimant skambučius užsienyje. Be to, kai kurie operatoriai siūlo specialius kainų paketus tam tikroms vartotojų grupėms, kurios dažnai naudojasi tarptinkliniu ryšiu.

Tačiau buvo ir neigiamų Komisijos apklausos rezultatų.

Vienas Kipro operatorius Europos tarifą pasiūlys tik rugpjūčio 30 d., taip aiškiai pažeisdamas ES reglamento reikalavimus, kad toks pasiūlymas būtų pateiktas ne vėliau kaip 2007 m. liepos 30 d.

Belgijoje judriojo telefono ryšio operatorius paskutinėmis liepos dienomis klientams išsiuntė trumpuosius pranešimus, kad jiems Europos tarifas bus automatiškai pradėtas taikyti 2007 m. rugsėjo 30 d. Pasiūlymą naudotis Europos tarifu, kuris leistų vartotojams skambinti pigiau jau nuo rugpjūčio 30 d., galima rasti tik operatoriaus interneto svetainėje.

Latvijos operatoriai neatsakė į Komisijos klausimyną. Estijoje į klausimyną atsakė tik vienas operatorius, o Suomijoje dar neatsakė du operatoriai.

Apskritai Komisija iki šiol gavo 74 atsakytus klausimynus iš 95 judriojo telefono ryšio operatorių.

ES tarptinklinio ryšio reglamente nustatyta, kad pažeidus jo nuostatas turi būti pritaikytos veiksmingos ir atgrasančios nacionalinių reguliavimo institucijų numatytos nuobaudos.

ES tarptinklinio ryšio reglamentas ES oficialiajame leidinyje paskelbtas 2007 m. birželio 29 d., o visose ES valstybėse narėse įsigaliojo 2007 m. birželio 30 d. Jame nustatyta, kad tarptinklinio ryšio mokesčiai neturėtų viršyti 0,49 euro už minutę skambinant ir 0,24 euro už minutę priimant skambučius užsienyje (be PVM). Operatoriai gali konkuruoti nustatydami kainas, kurios būtų net mažesnės už šias viršutines ribas.

Spalio mėnesį kartu su Europos reguliuotojų grupe Komisija atliks išsamesnę analizę. Jos rezultatai bus įtraukti į ES tarptinklinio ryšio reglamento vertinimą, kurį Komisija turi pateikti Europos Parlamentui ir ES Ministrų Tarybai per 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.