Valstybė atlygino žalą gyventojams už neteisėtus pareigūnų veiksmus

Per pirmąjį šių metų pusmetį už neteisėtais pareigūnų veiksmais padarytą turtinę ir neturtinę žalą valstybė gyventojams išmokėjo daugiau nei 143 tūkst. litų.
Vadovaujantis Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymu, Teisingumo ministerija yra biudžeto asignavimų, iš kurių atlyginama turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų, taip pat dėl kitų valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, valdytoja.

Per šių metų pirmąjį pusmetį pagal pateiktus sprendimus 12 asmenų buvo išmokėta 143 tūkstančiai 215 litų. Per 2006 metus 31 asmeniui buvo išmokėtas 1 milijonas 481 tūkstantis 300 litų, pranešė Teisingumo ministerija.

Dažniausiai teismai sprendimą atlyginti žalą priima dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų bei teismo veiksmų baudžiamajame procese. Rečiau žala atlyginama dėl norminių ir individualių teisės aktų panaikinimo, teismo antstolių veiksmais iki 2003 m. sausio 1 d. padarytos žalos, teismo veiksmų civilinėse ir administracinėse bylose.

Teisingumo ministerija primena, kad pagal Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymą asmuo dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto kardomojo kalinimo (suėmimo), neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinių prievartos priemonių pritaikymo, neteisėto administracinės nuobaudos – arešto paskyrimo, atlyginimo ne teismo tvarka į Teisingumo ministeriją turi kreiptis ne vėliau kaip per trejus metus nuo to laiko, kai jis sužinojo arba turėjo sužinoti, kad nuteisimas, kardomasis kalinimas, sulaikymas, procesinių prievartos priemonių pritaikymas ar administracinės nuobaudos – arešto paskyrimas yra neteisėti, kaip tai numato įstatymas.

Kartu su prašymu turi būti pateiktas įsiteisėjęs ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo sprendimas, nustatantis pažeidimus, kuriuos padarė ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas.

Ne teismo tvarka gali būti atlyginta ne daugiau nei 10 tūkstančių litų turtinės žalos ir 5 tūkstančiai litų neturtinės žalos.

Žala dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų neatlyginama asmeniui, kurio atžvilgiu teismas yra priėmęs sprendimą dėl žalos, atsiradusios dėl tų pačių neteisėtų veiksmų arba patvirtinęs taikos sutartį, arba kuris baudžiamosios bylos ikiteisminio tyrimo ar nagrinėjimo teisme metu arba administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos metu save apkalbinėdamas ar kitais būdais kliudė nustatyti tiesą, slapstėsi ir taip prisidėjo prie žalos atsiradimo.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Politika su žyma , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.