Saldžios valdininkų mokslo šaknys

Valstybės tarnautojų mokymas, žmonių išteklių plėtojimas. Taip skambiai valdininkai kviečiami tobulintis. Šalia įvairių ministerijų įsteigtų dešimčių mokymo centrų lyg blusos veisiasi ir šimtai privačių, iš esmės tokias pačias paslaugas teikiančių įstaigų. Jų Lietuvoje yra keli šimtai.

„Kas pasiūlo mažesnę kainą, pas tuos ir eina tobulintis valstybės tarnautojai. Suprantama, kad šis kriterijus tikrai ne geriausias, tačiau tokią situaciją lemia didelė konkurencija“, – sakė Ekonomikos mokymo centro (EMC) direktorė Marija Valuckienė. Anot jos, pernai šiame centre mokėsi apie 68 proc. valstybės tarnautojų, šiemet jie sudaro apie pusę klientūros. Kiek uždirbama iš „valstybinio sektoriaus“ – privataus verslo paslaptis.

Įstatymai nedraudžia

Paklausta apie brangiai kainuojančius mokymus užsienyje (EMC mokymų geografija plati – nuo Lenkijos iki Izraelio), M.Valuckienė teigė, kad būtinos tokios išvykos į svečias šalis. EMC direktorė išsamiai pasakojo apie jai įstrigusią kelionę į Šveicariją: keliai kaip stiklas, gatvėje – nė šiukšlelės ir pan. „Jei to nepamatysi pats, joks iš Berno į Lietuvą pakviestas lektorius taip aiškiai nenupasakos“, – įtikinėjo M.Valuckienė. Ji pridūrė, kad mokymų užsienyje nedraudžia jokie įstatymai.

M.Valuckienės įsitikinimu, valstybės tarnautojų mokymai be poilsio, gero svečios šalies pažinimo yra nevisaverčiai. Paprastai per EMC rengiamus mokymus siekiama pusiausvyros tarp „karčių mokslo šaknų pažinimo“ ir „saldaus atsipalaidavimo“. EMC vadovė mano, kad valdininkams svarbi ne tik sausa teorija, bet ir tikras pavyzdys, kaip brandžios demokratijos šalyse tvarkomos gatvės, kaip elgiamasi su žmonėmis, ir kiti panašūs dalykai, kurie Lietuvoje dar dažnai yra tik siekiamybė.

„Nežinau tokios valstybinės tarnybos, kurios atstovai nebūtų pas mus išklausę vieno ar kito kurso“, – su pasididžiavimu sakė M.Valuckienė.

Reikia infiltruoti žvalgus

1999 metais Vyriausybės įsteigto Lietuvos viešojo administravimo instituto (LIVADIS) atstovė Daiva Žilinskienė LŽ pasakojo, kad valstybės tarnautojams čia siūloma apie 200 įvairių mokymo programų, kurios atsižvelgiant į situaciją nuolat papildomos.

„Mūsų įkainiai skelbiami viešai, tad kartais privatūs panašių paslaugų teikėjai savo įkainius sumažina litu kitu ir laimi konkursus. Ar taip nutinka dažnai, nežinome, nes rinkos labai atidžiai nestebime. Suprantame, kad konkurentams, kurie viešai neskelbia savo kainų, yra lengviau, tačiau galimybės infiltruoti žvalgų konkuruojančiose firmose neturime“, – sakė D.Žilinskienė. Ji džiaugėsi, kad patikimą vardą įgijęs LIVADIS ir nelabai sąžiningos konkurencijos sąlygomis klientų turi pakankamai. Aštuonios akademinės mokymo valandos šioje mokymo įstaigoje kainuoja 150 litų.

D.Žilinskienė teigė suprantanti, kodėl kai kurios valstybės institucijos darbuotojams mokyti renkasi privačias bendroves. Nors įkainiai ten didesni, sukuriamos geresnės gyvenimo sąlygos, mokymai derinami su poilsiu ir pramogomis. „Mes poilsio malonumų ar masažo paslaugų neteikiame, tiesiog nuo ryto iki popietės užsiimame mokymais, tačiau 90 proc. pas mus apsilankiusiųjų lieka patenkinti“, – pabrėžė ji.

Kelionėmis nepiktnaudžiaujama

Valstybės tarnybos departamento (VTD) prie Vidaus reikalų ministerijos vyriausioji specialistė ryšiams su visuomene Živilė Navickaitė, klausiama, kodėl valstybės tarnautojų mokymais užsiima ne tik įvairių ministerijų ar jų padalinių mokymo centrai, bet dar gausesnis būrys viešųjų įstaigų ar privačių bendrovių, ir ar kas nors yra paskaičiavęs, kiek kasmet pastarosioms sumokama, atsiuntė išsamų atsakymą.

Iš jo aiškėja, kad valstybės tarnautojų mokymą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas ir lydimieji teisės aktai. Valstybės tarnybos įstatymo 45 straipsnis reglamentuoja, kad valstybės tarnautojų mokymo programos rengiamos pagal vidaus reikalų ministro nustatytus mokymo programų turinio reikalavimus. Kvalifikacijos tobulinimo bendrąsias programas integracijos į Europos Sąjungą ir personalo vadybos srityse, 18-20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo programas rengia ir pagal jas valstybės tarnautojus moko LIVADIS. Kitas mokymo programas rengia ir pagal jas valstybės tarnautojus moko vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka patvirtintos valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos.

Tapti valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaiga turi teisę juridinis asmuo, kuris atitinka tam tikrus reikalavimus: turi kvalifikuotą personalą, gali užtikrinti tinkamą mokymo įstaigos veiklą, turi tinkamą materialinę techninę mokymo bazę.

Tačiau teisės aktai nekonkretizuoja juridinio asmens teisinės formos. Todėl visi juridiniai asmenys (viešosios įstaigos, universitetai, kolegijos, UAB, individualiosios įmonės, draugijos, asociacijos ir kt.), atitinkantys valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigai keliamus reikalavimus bei pateikę atitinkamus dokumentus, vidaus reikalų ministro įsakymu gali būti įtraukti į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. Šiuo metu valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąraše yra per 100 įvairios teisinės formos įstaigų.

2006 metais daugiausia valstybės tarnautojų mokėsi pagal biudžetinių įstaigų (apie 57 proc. visų mokymo dalyvių) ir viešųjų įstaigų (apie 24 proc. visų mokymo dalyvių) vykdomas mokymo programas. Mažiausiai valstybės tarnautojų (apie 14 proc.) mokėsi pagal privačių juridinių asmenų (uždarųjų akcinių bendrovių ir individualiųjų įmonių) vykdomas mokymo programas. Visos valstybės tarnautojų mokymo paslaugos perkamos viešojo pirkimo būdu.

Pernai už viešojo administravimo įstaigoms suteiktas valstybės tarnautojų mokymo paslaugas kvalifikacijos tobulinimo įstaigoms buvo sumokėta apie 10 mln. litų. Tik apie 18 proc. šios sumos sudaro privatiems juridiniams asmenims (uždarosioms akcinėms bendrovėms ir individualiosioms įmonėms) pagal sudarytas sutartis išmokėtos lėšos.

VTD nedalyvauja administruojant 2004-2006 metų Europos Sąjungos (ES) paramą, tad esą valstybės tarnautojų mokymams šios paramos lyg ir negauta. Dėl 2007-2013 metų ES paramos dar vyksta derybos.

Klausiama, kiek paplitusi tokia praktika, kai mokytis dažniau važiuojama į užsienį, o ne tenykščiai specialistai kviečiami į Lietuvą, Ž.Navickaitė teigė, kad valstybės tarnautojų siuntimo tobulinti kvalifikaciją užsienio valstybių institucijose bei jų mokymosi išlaidų apmokėjimo tvarką reglamentuoja Vyriausybės nutarimu patvirtintos taisyklės. Todėl praktika, kai kvalifikacijos tobulinimo įstaigos organizuoja valstybės tarnautojų mokymus užsienyje, nėra paplitusi. Viešojo administravimo įstaigos valstybės tarnautojų mokymams gali skirti nuo 1 iki 5 proc. darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų, įskaitant mokymus užsienyje. Pernai valstybės tarnautojų mokymams vidutiniškai buvo skirta nuo 1 iki 1,5 proc. darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų Vyriausybės patvirtintiems prioritetams finansuoti.

Atsižvelgdama į kvalifikacijos tobulinimo įstaigų siūlomų mokymo paslaugų kokybę ir kainą, kiekviena viešojo administravimo įstaiga viešojo pirkimo būdu perka mokymo paslaugas savo valstybės tarnautojams.

Kai kur – gūdi tyla

LŽ mėgino skambinti dar kelioms privačioms bendrovėms, kurios yra vidaus reikalų ministro patvirtintame sąraše, ir kurios dažniausiai būna įsikūrusios tiesiog butuose (tinkama materialinė techninė bazė?). Tačiau niekas neatsiliepė nurodytais telefonais. Neatmestina galimybė, kad kaip tik tuo metu vyko intensyvūs valstybės remiami mokymai.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Lietuvoje su žyma , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.