Ozo Lietuvoje nėra

Šią įkalinimo įstaigą pavadinkime bendrojo režimo pataisos darbų kolonija X. Lietuvoje tokių trys. Buvusį kalinį pavadinkime Y.

Lietuvoje tokių n. Jie nemėgsta kalbėti, kas iš tiesų dedasi zonose, per televizijas pristatomose kaip žmones perauklėjančios įstaigos. Viešai tiesą pasakyti išdrįsta vienas iš n.

(Žargono paaiškinimai: „verchas“ – aukščiausiasis, „pagaidinti“ – padaryti gaidžiu, „nalogai“ – duoklė, „nakolkė“ – tatuiruotė, „špalas“ – strypas, „štyras“ – virbas.)

Kastos, bet ne Indijoje

Mūsų kolonijoje buvo 1200 kalinių. Kontingentas – kaip ir visur: vadinamoji verchatūra, kitaip vadinami šustriakais, putiovais; nuskriaustieji, kitaip sakant, paprasti duchai, ir gaidžiai. Žinoma, yra dar ožiai, jie baisiai bijo ką nors pasakyt, šnekėt, nes iš karto tampa gaidžiais.

Kastomis skirstomasi pagal pinigus. Vos patekęs į koloniją gali žinot, kas tavęs laukia. Turi daugiau pinigų – geresnis būsi, pateksi prie normalių arba prie vierchų. Na, dar jei ką nors dirbt moki, pavyzdžiui, gražiai pieši ar šiaip nagingas esi. Turi mažiau pinigų arba visai neturi, nieko nesugebi – kompanija laukia, kol prisidirbsi.

Jei tik prisidirbai – viskas. O prisidirbimu vadinama bet kas: vagystė, melavimas, aiškinimas kitam kaliniui. Va taip ir tampama gaidžiu: primeluok, pasakyk, pavyzdžiui, kad turi gaut siuntinį. Nes atėjus į zoną verchatūra iš karto nustato mokestį: turi duot per mėnesį 15 litų. Už juos tau arbatos duoda, cigarečių. Ateina laikas, turi gaut tuos 15 litų. O iš kur? Gerai, jei tikrai gauni siuntinį, gali eit į turgelį ir ką nors parduot. O jei ne? Tada belieka iš ko nors vogt. Arba skolintis. Bet galas vienodas – jei neatsiskaitei arba pavogei, viskas, sukis matrasą, eisim pas gaidžius. Prisidirbai.

Viršūnėlės ir šaknelės

Daugiausia teisių zonoje turi, žinoma, vierchai. Raštelius rašo, ir viskas. Nei jiem nalogai, nei kas rūpi. Ir turi viską. Tiesa, ir savotiškai teisingi: visada bus už tuos, kurie sąžiningai moka nalogus. Labiausiai nekenčiami ožiai. Jei ožys pasiskųs, gali iš karto rinktis matrasą. Narkomanų baisiai nekęsdavo, alkoholikų. Vos kas – toks taps duchu. Užtenka bet ko.

Pavyzdžiui, vienas eis, kitas sėdės kojas ištempęs. Tas užklius, anas pasakys: „Atsiprašyk“. Jei užkliuvėlis pasiųs, kur toliau, anas pagrasins, kad ateis chebra, gausi malkų. Tas pradės lot ant jo. Ir labas rytas: sumuštinis, ir viskas, jau gatavas.

Gaidžiai, kurie duodasi su kitais, negali įeiti į kitų teritoriją, jie gali būti tik leistame kampe. Su jais niekas nebendrauja, tarsi tuščia vieta būtų. O ducham visą laiką būdavo nesąmonių. Į turgelį ateina – tas turgelis tai sėdi tie, kurie nerūko, arbatos turi atliekamos, dar ką nors parduot. Tai va, ateina koks duchas – cigarečių, arbatos turit? Turim. Kiek? Du pakeliai arbatos – dešimt litų. Brangu – nenori, nepirk, viskas, baigtos kalbos.

Duchui galima daryt ką nori, jis neis ir niekam nesiskųs. Tarkim, eina vierchas arba kitas kalinys iš normalesnių prie valgyklos, jie turi pasitraukt ir tik paskui įeit. Jei neklauso, pabando pajudėt – sumuštinis, kol rankas kojas sulaužo. Kai kiti eina per jų juostą, irgi turi sustot ir praleist. Nekenčiami ožiai, tokie, kurie nužiūri, tipo, kas čia kam kokią nakolkę daro ar ką, pamato, iš karto bėga. Išeina atseit į lauką, bet yra būrio viršininko kambariukas.

Užeina ir varo: ten ir ten daro nakolkę. Už darymą iš karto gauni penkiolika parų arba pusę metų. O tiek jei gauni, kas antrą dieną valgyt tik duoda. Viskas.
Prižiūrėtojai baisiai nekenčiami. Visi jie vienodi, tik rėkia. Nieko nedaro, jei ir kokios muštynės vyksta: parėkia, pastaugia ir nusisuka. Kareivių labiau bijo – ateina su automatais, visus išguldo.

Sakai, lietuviškas Ozas? Taigi ten visi susirenka, kartu būna, bendrauja, nesvarbu, ar tu nuskriaustasis, ar vierchas. Ten santykiai nors žmoniški. O pas mus nė iš tolo jokio panašumo. Pakanka tik adatą nuo žemės pakelt, ir jau viskas, rinkis matrasą ir eik pas gaidžius. Pas mus iš 1200 kalinių buvo 800 gaidžių, paskaičiuok, tik 400 normalių. Panašumas į Ozą… Juokas tik.

Meilė pagal zoną

Nuo tos vadinamosios meilės gali išsisukt, viskas priklauso nuo to, ką prisidirbęs. Jeigu nieko normaliai neprisidirbęs, gali niekada ir netapt gaidžiu, bet jei pinigų skolingas – niekas net neklaus. Pasakys – stovėk rakom, ir stovėsi. Būdavo gi – vaikštom į pirtį, maudomės – viskas gerai, gražu, niekas niekur nieko. O vieną dieną žiūri – jau koks pastatytas ir… . Taip yra – vadinasi, skolingas, neturi iš ko atiduot. Ir niekas nesikiš. Koks kieno reikalas. Zonoj esi atsakingas tik už save. Ką kitam daro, kas tau darbo.

Aišku, čia tyčiojimasis, kokia meilė gali būt. Kita vertus, sėdi vyrai 3-5 metus, tai kur pasitenkint. Mozolius prisitrinsi, jei į ranką. Labiausiai ir nekenčia tų, kurie grynai savo noru atsiduoda. Eina ir kaulija: duok cigaretę. Duosiu, jei paimsi. Ir nusiveda. Kaip gali tokį žmogų kęst? Pas mus tokių buvo gal 7-8. Vienas net toks Marytė. Dažydavosi kaip merga. Nueina pas seseles, išsidažo lūpas, rankinuką pasiima, sijonėlį apsivelka ir su tuo sijonėliu varinėja..

Galima išsisukt nuo meilės, jei ir prisidirbai, bet reikia visą maistą atiduot, duoną visą atiduot. O ten duona būdavo – įsivaizduok: sumaigai riekę, meti į sieną, ir prilimpa.

Pagal ką renkamasi meilės objektą? Niekas nieko nesirenka. Va siuvai ką nors, nudribo ant žemės adata, pakėlei pasilenkęs, ar degtukus kokius, nesvarbu, savo ar ne savo. Viskas, sukis matracą ir eik. Nukrito cigaretė – nebandyk kelt, nesvarbu, kad ji tau ir paskutinė. Gaidžiu tapsi iš karto. Tai čia meilė? Sakau gi, joks mūsų zona ne Ozas. Apie Ozą gali tik svajot, jei veikt neturi ką.

Gyvenimo pamokos

Kaip zonoj gyvent? Yra vadinamoji darbo birža. Nueina žmonės į darbo zoną, reikia kažką daryt. Prie medienos daug nepridirbsi. Daro žmonės laivus iš lentučių. Vienas laivelis butely – iki 100 litų. Duodavo prižiūrėtojam, mentam, jie išneša į laisvę ir parduoda daug brangiau.

Tau atneša kokius 50 litų, degtinės buteliuką mažą. Kas samagoną kokį verda, kas nakolkes daro. Samagonas zonoj paprastas: rašalas (ne vynas, normalus rašalas), cukrus, mielės, dar šis tas. Butelis – 120 litų. Kaina nežmoniška, bet juk ir rizika, ir medžiagos. Nakolkes darydavo iš bato kulno: sudegina, sutrina į miltelius ir sumaišo su to, kuriam daro, šlapimu. Kad uždegimas nekiltų. Tų kaina tai trečioj eilėj: degtukų dėžutės dydžio – 15 litų. Viena nakolkė mašinyte kainuodavo gal 70 litų. Tai, atrodo, koks ten aparatas – tušinukas nupjautas ir varikliukas.

Brangiausi laivai. Vienas padaryt trunka pusantros savaitės. Bet pačiam butely sudėk, suklijuok. 100 litų – o iš tiesų gauni vieną degtinės butelį. Cigarečių dar gali atnešt. Bet reikia ieškot, kas išneštų. O tas, kuris išneša, turguj parduoda po 2-3 šimtus. Pas mus pakelis cigarečių „Astra“ ir arbatos pakelis kainavo 12 litų.

Dar nemenkai kainuodavo šratus kaltis – iki 30 litų. Kaip kaldavo – įstato tokį kaltelį į tą zalūpą vadinamą, tokia stora knyga kai kala. Pramuša skylę, tada šratą įstato. Nebūtinai vieną – du, keturis. Yra kas išvis špalus dedas. Pirma išbando ant gaidžių. Špalas nemenko didumo. Kelis kartus esu matęs, kaip pratrūksta bestovint. Jis gi didelis, bliamba, skersas. Vienam pratrūko, tai ką tu, apsipylė visas kraujais. Kam deda – atseit panai patenkint, bet daugiau gadinasi. O dedasi prieš pat išėjimą.

Ar galima zonoj praturtėt? Įmanoma. Turėk, ką gali parduot. Spirito kas galėdavo parsinešt, odekolono. Niekas ten per daug nežiūrėdavo. Tardymo izoliatoriuj nelabai šansų praturtėt yra. Ten visi tokie vargšai susirenka. Vienas atėjo pas mus -baisu žiūrėt į žmogų, atrodo kaip iš ligoninės kokios paleistas, suplyšęs. Po savaitės susitinkam – ką tu, kedai nauji, treningai nauji. Čto za ja jau laksto. Matai, gali pagaut kokį durnių, apgaut. O pinigų tai būdavo, Jėzau tu mano. Vienas kaip skaičiavo – krūva šimtinių, tokias tik banke gali pamatyt..

Menas pamiršti

Gyvenimas išėjus – kaip kam. Kai kurie jeigu daug atsėdi, nėra kur dėtis. Vienas išėjęs iš karto parduotuvę išplėšė. Du butelius vyno pasiėmė. Kol policija atvažiavo, spėjo išgert ir vėl išvažiavo. O šiaip norisi tik užmiršt. Tas muštynes kiekvieną dieną dėl kiekvieno žodžio. Juk išprotėję ten visi – sėdi, nežino, kiek kas gaus.

Vienas sako – ką čia man, aš nieko negausiu, o pasirodo, kai rovė 6 metelius nė už ką, nes kitų nepagavo, jam driokst už visus. Gražiai per televizorių zoną rodo: krepšinį žaidžia atseit dvi komandos… Bet nieks nemato, kad kai ko nepasidalija, sulekia, susimuša visi. Dabar dar išvis siuntinius uždraudė. Tai ar pagalvojo kas, kaip toj zonoj pragyvent?

Nužudymų irgi būdavo. Štyrą naktį vienam įkišo. Va tau ir Ozas. Pas mus apsauginių naktim nebūdavo, dienom kiek pavaikščiodavo, ir viskas. Tik kartą keturi kai pabėgę buvo, tai mus išlaikė 14 valandų visus išguldytus. Laukė su automatais. Kol tuos pagavo. Daug kas sušalo, susirgo – gilus ruduo buvo, sniego jau normaliai. O paprastas muštynes tik spėk matyt. Bijok blogą žodį pasakyt – kas ne taip supras, visi nervingi, tik laukia, kur nervą išliet. Sėdi, arbatą geria, priešais lept žodį – taukšt ausin, kitas atgal, ir muštynės. Žiūrėk, kitas jau susisukęs matrasą eina. Gerai, jei iš to pragaro išėjęs turi kam pasipasakot nors ką, kad ant širdies mažiau liktų. O jei ne? Kas tau lieka? Nakolkė? Ir krūva atsiminimų. Kur juos dėt? Ozas, mat…

Vidas Streikus

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Justicija su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

4 komentarai į "Ozo Lietuvoje nėra"

 1. as

  nei vienas ‘verchas’ tokios nesamones neparasytu 8) o jei „lochas“ esi tai pries sedant pagalvoti reikejo, kad lietuvoje ozo nera… 😉 . o siaip kad verchu zonoje buti uztenka smegenu tureti, o babkes pacios ateis jei smegenu turi 8)

 2. marlboro

  jauciu daznai tave per subine darydavo nes tu puikiai nusimanai apie gaidzius 😀 tikreusiai esi vienas is tu 800 gaidziu jusu zonoj

 3. hm

  tikrai idomu suzinot kas ten uz sienu vyksta.. nera cia ko kitus vadint tuom kuo patys bijot but. saunu, kad isdryso kas papasakot, gal kiti ir pagalvos pries darydami kazka neleidziamo

 4. uga

  zmogus kuris raso tai daug girdejas bet pats nebuves niekur nebent malalietkoj sedejas ten viskas negalima &#039&#039paukstienos valgit negalima nes nezinai ar tai gaidys ar vista ojei vista tai valgit negalima nes gaidys dulkino&#039&#039 ir visokiu kitokiiu nesamoniu ,o musu zonose yra normalu gaidziu taip greitai netapsi ,raso vokt kad piningu butu tai isvis didziausias nusikaltimas kai pagaus tai ne pas gaidzius o pas petra i dangu issius isvis jis kaskoks nesveikas jei normaluws bachuras esi tai ir zonoi normalus busi praleidau ne vienuws metus ir nebuvau vierchas ir grizau normalus bachuras

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.