Pasikeitė valstybės paramos būstui teikimo tvarka

Vyriausybė pakeitė valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarką. Naujoji tvarka ypač paranki gausioms šeimoms. Pagal ligšiolinę, 1997 m. patvirtintą tvarką keturių asmenų ir gausesnės šeimos turėjo teisę į valstybės remiamą būsto kreditą, jeigu jų metinės pajamos neviršijo 40 tūkst. litų, o jų turto vertė – 80 tūkst. litų. Dabar šie ribiniai dydžiai, kurie buvo taikomi tiek keturių asmenų, tiek didesnėms šeimoms nepriklausomai nuo jų narių skaičiaus, yra ir didesni, ir diferencijuojami pagal šeimos gausumą.

Jeigu šeimą sudaro keturi ar penki asmenys, jos metinės pajamos neturi viršyti 42 tūkst. Lt, o turto vertė – 84 tūkst. litų. Gausesnėms – šešių ir daugiau asmenų – šeimoms šie ribiniai dydžiai nustatomi pagal vienam šeimos nariui tenkančias metines pajamas (ne daugiau kaip 7,2 tūkst. litų) ir turtą (ne daugiau kaip 20 tūkst. litų). Tad šešių asmenų šeima turi teisę į valstybės remiamą būsto kreditą, jeigu per metus jos pajamos neviršija 43,2 tūkst. litų, o turto vertė – 120 tūkst. litų. Septynių asmenų šeima – jeigu metinės pajamos neviršija 50,4 tūkst. Lt, o turto vertė – 140 tūkst. litų.

Dabar daugiau gausių šeimų galės išsinuomoti ir savivaldybės socialinį būstą. Tai užtikrina Vyriausybės šiandien pakeista 2003 m. patvirtinta Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti tvarka. Dabar ji pavadinta Asmens (šeimos) metinių pajamų ir turto apskaičiavimo teikiant valstybės paramą būstui įsigyti, savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti tvarka. Ligi šiol šeimos, kuriai valstybė teikė paramą savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti, metiniai pajamų ir turto ribiniai dydžiai buvo nustatyti nepriklausomai nuo jos narių skaičiaus. Todėl gausioms šeimom buvo sudarytos prastesnės galimybės, palyginti su mažomis šeimomis, pretenduoti į socialinį būstą. Dabar minėtieji dydžiai yra diferencijuoti ir bus taikomi pagal šeimos gausumą.

Valstybės parama savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti turi teisę pasinaudoti ta Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Palangoje ar Neringoje gyvenanti dviejų arba trijų asmenų šeima, kurios grynosios metinės pajamos neviršija 24 tūkst. litų, o turto vertė – 45 tūkst. litų. Jeigu tokia šeima gyvena kitoje vietovėje, jos grynosios metinės pajamos neturi viršyti 20 tūkst. litų, o turto vertė – 30 tūkst. litų. Keturių asmenų ir gausesnėms šeimoms šie ribiniai dydžiai nustatomi pagal vienam šeimos nariui tenkančias metines pajamas: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Palangoje ar Neringoje – ne daugiau kaip 7 tūkst. litų, o kitose vietovėse – ne daugiau kaip 6 tūkst. litų. Vienam šeimos nariui tenkančio turto vertė šiuo atveju neturi viršyti atitinkamai 20 tūkst. litų ir 15 tūkst. litų. Tad keturių asmenų šeima, gyvenanti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Palangoje ar Neringoje, turi teisę į valstybės paramą socialiniam būstui išsinuomoti, jeigu jos metinės pajamos neviršija 28 tūkst. litų, penkių asmenų – 35 tūkst. litų, šešių asmenų – 42 tūkst. litų.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Statyba su žyma , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.