Savivaldybė sprendžia Vilniaus vakarinio aplinkkelio žemės išpirkimo klausimus

Rengdamasi įgyvendinti Vilniaus vakarinio aplinkkelio projektą, sostinės Savivaldybė atkreipia dėmesį į aplinkkelio teritorijoje esančių žemės sklypų panaudojimo visuomenės reikmėms problemą. Savivaldybė apgailestauja, kad nepaisant 2005 metais patvirtinto aplinkkelio teritorijos detalaus plano, šio tarptautiniu mastu svarbaus kelio teritorijoje tebėra atkuriamos žemės nuosavybės teisės. Sugrąžintų žemės sklypų išpirkimas ne tik vilkina pasirengimo kelio tiesimui procesą, bet ir tampa šimtus milijonų litų siekiančia našta miesto biudžetui.

Pažymėtina, kad po to, kai Vilniaus miesto taryba patvirtino Vakarinio aplinkkelio detalųjį planą ir tiksliai nustatė būsimo kelio teritoriją, joje savininkams buvo sugrąžinta dar 16 žemės sklypų, ir žemės grąžinimo procesas toliau tęsiamas. Šiai problemai spręsti artimiausiu metu Savivaldybė ketina kreiptis į Vyriausybę, prašydama skirti lėšų žemės sklypams aplinkkelio teritorijoje išpirkti.

Vilniaus vakarinio aplinkkelio trasos ilgis – 12 km. Į jo teritoriją patenkančių sklypų plotas iš viso siekia daugiau kaip 29 ha. Dėl vykstančio žemės nuosavybės atkūrimo sklypų duomenys nuolat tikslinami.

Aplinkkelį planuojama tiesti trimis etapais. Pirmajame etape bus rekonstruojamas Lazdynų tiltas ir Oslo gatvė bei tiesiama aplinkkelio dalis nuo Oslo g. iki L. Asanavičiūtės g. Antrajame etape numatoma tiesti aplinkkelio dalį nuo L. Asanavičiūtės g. iki Ozo g., trečiajame etape – aplinkkelio dalį nuo Ozo g. iki Ukmergės g. tiesimas.

Šiuo metu baigiami projektuoti numatomi pirmo ir antro etapų darbai. Šiuos du etapus planuojama įgyventi 2007–2010 metais, trečią etapą – 2010–2013 metais. Teritorija pirmiesiems dviems etapams įgyvendinti jau yra parengta. Žemės nuosavybės teisių atkūrimo ir būtinybės išsaugoti aplinkkelio teritoriją visuomenės reikmėms problema iškyla tik dėl trečiajame etape numatomos tiesti aplinkkelio dalies.

Siekdama sėkmingai ir laiku įgyvendinti Vilniaus vakarinio aplinkkelio projektą, sostinės Savivaldybė stengiasi užtikrint savalaikį aplinkkeliui būtinos teritorijos parengimą bei žemės nuosavybės klausimo sprendimą.

Vakarinis aplinkkelis – vienas iš strateginių Vilniaus miesto susisiekimo sistemos objektų, sujungsiantis tarptautinį IXB transporto koridorių su Vilniaus–Panevėžio automagistrale. Kartu su tiesiamu Vilniaus pietiniu aplinkkeliu šis aplinkkelis yra neatsiejama tarptautinio IX transporto koridoriaus dalis.

Projektą „IX transporto koridoriaus trūkstamos grandies statyba – Vilniaus vakarinis aplinkkelis“ LR Vyriausybės Strateginio planavimo komitetas yra pripažinęs prioritetiniu. Atsižvelgdama į didelę Vilniaus vakarinio aplinkkelio projekto apimtį ir reikšmę tarptautiniam susisiekimui, Savivaldybė šį projektą laiko svarbiausiu Vilniaus miesto projektu 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programoje.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Statyba su žyma , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.