Kariškiai išgąsdino sodininkus

Civiliai nustebo pamatę į save nukreiptus ginklus, o vaikai pravirko išgirdę sprogimus.

Taikėsi į žmones

Antradienį vakare prieš septintą Dituvoje priešais turgelį ir parduotuvę sustojo kolona kariškų mašinų: keli šarvuočiai ir pora visureigių.

Įvykius matę žmonės pasakojo, kad apie dešimt karių iššoko iš mašinos, išsirikiavo vora priešais parduotuvę, priklaupė ant vieno kelio ir nukreipė į žmones ginklus.

Ramūs gyventojai nieko nesakė, tik sustingę stebėjo, kas bus toliau.

Kariai pasišvaistė ginklais, sušoko į mašinas ir nuvažiavo toliau.

Parduotuvėje dirbanti pardavėja Laima Stanevičienė prisiminė, kad netrukus į pievą priešais turgavietę nusileido sraigtasparnis.

Žmonės susidomėję stebėjo, kaip kariai imitavo sužeisto draugo gelbėjimo operaciją.

Keliuku pro civilius vėl pravažiavo karinių mašinų kolona.

Pravirkdė vaikus

Kiti Dituvos soduose gyvenantys žmonės teigė ilgai raminę didelio trenksmo išgąsdintus ir pravirkusius savo vaikus.

„Kariai su technika blokavo kelius, šaudė sprogstamaisiais užtaisais, sukeldami didelį triukšmą“, – laiške redakcijai rašė karinių mokymų liudininkai.

„Ar vieta civilių gyvenamoje zonoje vykdyti karinius manevrus ir gąsdinti niekuo dėtus taikius gyventojus? O gal jau tampame diktatūrine militaristine valstybe?“ – piktinosi žmonės.

Išgąsdino gyvulius

Dituvos pakraštyje gyvenantis Stasys Žilinskis pasakojo, kad kariškiai nuvažiavo keliu palei sodus iki galo, kur prie fermų jis gano 6 veršiukus ir veršingą karvę.

Antradienį ne tuo keliu pasukę kariškiai taip išgąsdino jo gyvulius, kad galvijai stojosi piestu.

„Išsigandau, kad gyvuliai nepasismaugtų, o karvei nuo tokio išgąsčio ir širdis galėjo sustoti“, – susijaudinęs pasakojo S.Žilinskis.

Vyras puolė barti kariškių. Bet vienas jų sudraudė dituviškį: „Ko karščiuojiesi? Kur reikės, ten ir važiuosim!“

Išgabeno „sužeistuosius“

Paaiškėjo, kad dragūnų mokomajame batalione nuo gegužės 2 iki 18 dienos vyksta taikdarių būrio LITCON-10 pratybos. Šio būrio kariai mokomi taikdariškai misijai Irake. Pratybų zona apima Kretingos ir Klaipėdos rajonus.

Štabo viršininkas laikinai einantis vado pareigas majoras Romualdas Moldaris sakė, kad pratybos ties Dituvos sodais vykdytos negyvenamoje zonoje.

Pagal planą maždaug 10 minučių buvo užtvertas kelias. Imituotas sprogimas, pamušta technika, sraigtasparnis paėmė „sužeistus“ karius.

Majoras teigė, kad kariai šaudė imitaciniais šoviniais ir ginklus turėjo būti nukreipę į negyvenamą zoną.

„Manevrai vyko negyvenamoje zonoje, bet jei tai sukėlė nepatogumų ar kažką išgąsdino, stengsimės, kad kitą kartą manevrai vyktų kuo toliau nuo gyvenvietės, – tikino R.Moldaris. – Pratybos šioje vietoje vykdomos ne pirmą kartą, tad žmonės jau galėjo priprasti prie tokių nemokamų spektaklių. Savos kariuomenės nereikia bijoti.“

Dituviškių neįspėjo

Dar balandžio pabaigoje apie būsimas pratybas kariškiai pranešė Klaipėdos ir Kretingos rajonų savivaldybių administracijoms, rajonų policijos komisariatų viršininkams.

Tokį raštą gavo ir Priekulės seniūnija. Tačiau Dituvos sodininkų apie pratybas šįkart neinformavo.

Anksčiau pranešimą apie būsimas pratybas bei mokymus seniūnijos darbuotojai pakabindavo degalinėje, Dituvos parduotuvėje, skelbimų lentoje, skelbė rajono laikraštyje.

Pasak Priekulės seniūnijos darbuotojų, ilgainiui tokie kariškių renginiai tapo kasdienybe ir kaskart apie juos pranešinėti nebeliko prasmės.

Šįkart apie planuojamus mokymus dituviškiams pranešta nebuvo.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Lietuvoje su žyma , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.