Deklaruoti pajamas – iki gegužės 2 d.

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad deklaracijos pateikimo terminas baigiasi š. m. gegužės 2 d. Į dažniausiai šia tema užduodamus klausimus atsako Vilniaus AVMI Švietimo ir konsultavimo skyriaus vedėja Regina Utkienė.

Ar visiems gyventojams būtina deklaruoti pajamas?

Deklaracijas privalo pateikti asmenys, kurie per 2006 metus gavo vadinamųjų B klasės pajamų, t. y. iš kitų gyventojų gavo turto pardavimo pajamų, individualios veiklos pajamų, pajamų iš užsienio valstybių ir kt. Deklaracijoje apskaičiuotą mokėtiną pajamų mokestį gyventojai turi sumokėti iki deklaracijos pateikimo termino pabaigos – gegužės 2 d.
Deklaruoti per metus gautas pajamas turi ir tie asmenys, kurie gavo apmokestinamų pajamų ir nori susigrąžinti pajamų mokesčio permoką, susidariusią dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo numatytų lengvatų, t. y. iš gyventojo apmokestinamųjų pajamų gali būti atimamos šios gyventojo patirtos išlaidos:

– sumokėtos kaupiamojo gyvybės draudimo ar pensinio draudimo įmokos,

– bankui sumokėtų būsto paskolos palūkanų suma,

– sumokėtų įmokų už studijas aukštojoje mokykloje suma,

– įsigijus kompiuterio vienetą su programine įranga, įsirengus interneto prieigą sumokėtos sumos.

Susigrąžinti dalį, o kai kuriais atvejais ir visą sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio sumą, gali gyventojai, kuriems mokestiniu laikotarpiu buvo pritaikyta mažiau nei 12 neapmokestinamųjų pajamų dydžių (toliau – NPD).
Pajamų mokesčio deklaracijas privalo teikti gyventojai ir jų šeimos nariai, kuriems pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymą yra prievolė deklaruoti turtą (valstybės politikai, valstybės tarnautojai ir kt.).

Kokią deklaraciją reikia pateikti, norint deklaruoti 2006 m. gautas pajamas?

Deklaruojant 2006 m. pajamas, reikia užpildyti laikinąją metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM302.
Prie deklaracijos yra pridėti priedai: GPM302P, GPM302N, GPM302T, GPM302V, GPM302L, GPM302U, GPM302K. Ar visi jie turi būti pildomi?
Užpildyti reikia tik tuos priedus, kurie skirti deklaruoti pajamoms (ar išlaidoms), kurias gyventojas gavo (ar patyrė) ataskaitiniais metais.

Kaip užpildyti deklaraciją, norint pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata, sumokėjus gyvybės draudimo įmokas ar kitas įstatymo numatytas įmokas?

Tarkim, gyventojas 2006 m. uždirbo 30000 Lt, išskaičiuota mokesčių 7956 Lt, pritaikytas neapmokestinamasis pajamų dydis 3480 Lt. Darbo užmokesčio pajamos buvo apmokestintos taikant du tarifus: 15000 Lt. – 33 proc tarifą, išskaičiuota 4376 Lt pajamų mokesčio, ir 15000 Lt – 27 proc. tarifą, išskaičiuota 3580 Lt pajamų mokesčio. Gyventojas draudimo bendrovei sumokėjo 2000 Lt draudimo įmoką.
Šiuo atveju gyventojas turi teisę pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Jis turi užpildyti laikinąją metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM302 ir priedus GPM302P ir GPM302L. Į priedą GPM302P reikia įrašyti per metus gautas pajamas. Kadangi buvo taikyti du mokesčio tarifai, tai pajamos, apmokestintos taikant skirtingus tarifus, ir išskaičiuotas pajamų mokestis turi būti įrašomi atskirose eilutėse:
vienoje eilutėje įrašomas 33 proc. tarifas, 15000 Lt pajamų ir 4376 Lt mokesčio,
kitoje eilutėje įrašomas 27 proc. tarifas, 15000 Lt pajamų ir 3580 Lt mokesčio.
Į priedą GPM302L reikia įrašyti draudimo bendrovei sumokėtą 2000 Lt įmoką. Jei įmoka sumokėta sutuoktinės arba nepilnamečių vaikų naudai, tai turi būti įrašomas asmens kodas to gyventojo, kurio naudai mokamos įmokos, jei draudimo įmoką gyventojas moka savo naudai, asmens kodo nurodyti. nereikia.
Užpildžius priedus, pildoma pagrindinė deklaracija GPM302, kurios 16 ir 17 laukeliuose reikia įrašyti gyventojui taikytiną (tiek, kiek jam priklauso pagal įstatymo 20 straipsnio nuostatas) neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD). 16 laukelyje įrašoma I pusmečio taikytino NPD suma, 17 laukelyje – II pusmečio taikytino NPD suma. Nagrinėjamu atveju gyventojui taikytinas metinis NPD 3480 Lt, pusmečio 1740 Lt, todėl ir į 16, ir į 17 laukelius reikia įrašyti po 1740 Lt NPD. Jei gyventojas deklaraciją pildys kompiuteriu, programa atliks visus skaičiavimus ir apskaičiuos grąžintiną pajamų mokesčio sumą, kurią mokesčių administratorius perves į deklaracijoje nurodytą gyventojo sąskaitą. Jei vis dėlto gyventojas nuspręs deklaraciją pildyti ranka, tai jis turės atlikti deklaracijoje nurodytus skaičiavimus ir pats apskaičiuoti grąžintiną pajamų mokesčio sumą.

Kaip sužinoti, koks taikytinas NPD, ir kur galima gauti konsultaciją deklaracijos pildymo klausimais?

Koks taikytinas NPD, gyventojas gali sužinoti iš darbdavio išduotos pažymos, iš neapmokestinamųjų pajamų dydžių lentelės, kurią galima rasti Laikinosios metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM302 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklėse, kurios skelbiamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje www.vmi.lt. Informaciją ir konsultaciją taip pat galima gauti atvykus į Vilniaus AVMI skyrius ar paskambinus telefonu 1882.

Ar galioja tos pačios pildymo taisyklės, jei gyventojas gavo skirtingų rūšių pajamų ir turėjo įstatyme nurodytų kelių rūšių išlaidų?

Taip, visais atvejais gyventojas pildo deklaracijos formą GPM302 ir atitinkamus priedus. Pajamos apmokestinamos tiek 15 proc., tiek 27 proc., tiek 33 proc. tarifais įrašomos į priedą GPM302P. Visos patirtos išlaidos (draudimui, pensijų fondams, sumokėtoms palūkanoms už kreditą gyvenamajam būstui įsigyti, studijoms, įsigytam kompiuteriui ir interneto prieigai), nurodant skirtingus išlaidų rūšių kodus, įrašomos GPM302L priede.

Kaip pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją?

Metinė pajamų mokesčio deklaracija gali būti pateikiama nuolatinės gyvenamosios vietos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai šiais būdais:

– VMI prie FM nustatyta tvarka pateikiama elektroniniu būdu,

– tiesiogiai pateikiama darbuotojui,

– atsiųsta paštu,

– įmesta į AVMI patalpose specialiai tam skirtą dėžę.

Deklaracijų formas rekomenduojame pateikti elektroniniu būdu. Net neišėję iš namų ir bet kuriuo paros metu pajamų mokesčio deklaracijas gali užpildyti ir pateikti tie gyventojai, kurie yra pasirašę elektroninio deklaravimo sutartis ir yra VMI elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) arba elektroninės bankininkystės vartotojai. Gyventojai, deklaruojantys elektroniniu būdu, gali naudotis patogiomis deklaracijų pildymo ir tikrinimo priemonėmis, gali operatyviai gauti elektroninį pranešimą apie deklaracijos priėmimo rezultatus, rastas klaidas ir pan. Mokesčių inspekcija parengė naujovę – deklaruojantiems elektroniniu būdu pateikiamos preliminariai užpildytos deklaracijos. Jose specialios programos perkelia informaciją apie gyventojų su darbo santykiais susijusias pajamas ir kitas gautas pajamas bei išlaidas, apie kurias Mokesčių inspekciją informavo darbdaviai, mokesčius išskaičiuojantys juridiniai asmenys, kompiuterių pardavėjai, draudimo bendrovės, bankai. Gyventojams beliks tik sutikslinti duomenis, juos patvirtinti ir elektroniniu būdu grąžinti deklaraciją mokesčių inspekcijai.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Specialistai konsultuoja su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.