Kokiu didžiausiu greičiu leidžiama važiuoti mopedais?

Kelių eismo taisyklėse atskirai apie leistiną važiavimo mopedais greitį nekalbama. Tačiau greitis – labai svarbi charakteristika nustatant, ar transporto priemonė laikytina mopedu, ar ne. Prisiminkime, kas yra mopedas: „26. Mopedas – dviratė arba triratė transporto priemonė, kurios variklio cilindro darbinis tūris ne didesnis kaip 50 kub. cm ir maksimalus konstrukcinis greitis – ne didesnis kaip 45 km/h.“

Trys sąlygos

Vadinasi, mopedu laikoma tik tokia transporto priemonė, kuri atitinka visas tris pateiktame apibrėžime išvardytas sąlygas: privalo turėti du arba tris ratus, variklio darbinis tūris turi būti ne didesnis kaip 50 kub. cm, o maksimalus konstrukcinis greitis – ne didesnis kaip 45 km/h. Jei bent viena iš nurodytų sąlygų netenkinama, tai ne mopedas. Pavyzdžiui, jeigu maksimalus konstrukcinis greitis yra didesnis kaip 45 km/h, tokią transporto priemonę priskirsime motociklams, net ir tais atvejais, kai jos variklio darbinis tūris mažesnis už 50 kub. cm. Vadinasi, bet kuriuo atveju mopedo maksimalus konstrukcinis greitis negali būti didesnis negu 45 km/h.

Maksimalus greitis

KET 179 punkte reikalaujama: „179. Vairuotojui draudžiama:

179.1. viršyti transporto priemonės gamintojo nurodytą maksimalų greitį.“ Manyčiau, kad maksimalus konstrukcinis ir transporto priemonės gamintojo nurodytas maksimalus greitis pagal KET yra beveik tas pats. Tai toks greitis, kurį kaip maksimaliai leistiną konkrečiai transporto priemonei nustato jos gamintojas. Žinoma, galima ginčytis, kad konstrukcinis greitis – ne gamintojo nustatytas maksimalus greitis, o tas, kuriuo įmanoma važiuoti konkrečia transporto priemone. Tačiau prireikus nustatyti, kuo laikytina transporto priemonė – motociklu ar mopedu, dažniausiai žiūrime į gamyklos instrukcijas ir konstrukciniu greičiu pripažįstame gamintojo nurodytą maksimalų greitį. Vadinasi, galime daryti išvadą, kad mopedų vairuotojams draudžiama viršyti maksimalų konstrukcinį greitį.

Greičio apribojimai

Taigi į skaitytojo klausimą trumpai galime atsakyti taip: maksimalus mopedų važiavimo greitis negali būti didesnis kaip 45 km/h. Tačiau tokiu greičiu važiuoti galima ne visur, ne visada ir anaiptol ne visais mopedais. Pavyzdžiui, jei gamintojo nustatytas maksimalus mopedo greitis yra 40 km/h, jį viršyti draudžiama visur ir visada. O gyvenamosiose zonose ir gyvenamųjų daugiabučių namų kiemuose bet kokios transporto priemonės, taigi ir mopedo, maksimalus važiavimo greitis neturi būti didesnis kaip 20 km/h (esama ir kitokių greičio apribojimų).

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Transportas su žyma , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.