Celibato apynasris netrukdo mėgautis lovos malonumais

Skaistybės įžadus davę Katalikų bažnyčios kunigai vis dažniau nebeatsilaiko šėtono gundymams pasimėgauti pasaulietiško gyvenimo malonumais. Tarp jų – ir natūraliam potraukiui dailiosios lyties atstovėms. Sąžiningi dvasiškiai, sulaukę palikuonių, atsisako ir kunigystės. Tačiau ne paslaptis, kad yra linkusių į dvigubą gyvenimą kunigų, bandančių tęsti tarnystę Dievui ir tikintiesiems bei slapčia myluojančių moteris bei savo meilės vaisius. Tokiu būdu prieš žmogiškąją prigimtį nepajėgiantys kovoti dvasininkai atsiduria tarsi tarp kūjo ir priekalo – celibato bei ramybės neduodančio lytinio potraukio. Gal jau laikas ieškoti kompromiso? Bent jau todėl, kad celibatas nebebūtų tik formalumas.

Katalikų bažnyčią pastaruoju metu nuolat krečiantys skandalai „Panevėžio balso“ žurnalistę paskatino pasidomėti viena subtilia su dvasininkijos gyvenimo būdu susijusia tema: „Celibatas. Ar neatėjo laikas jį atšaukti?“

Po to, kai visai neseniai per visą šalį nuskambėjo Anykščių rajono Traupio parapijos klebono Gintauto Gudo bandytas slėpti nuo viešumos prasižengimas Bažnyčios moralei, kito praeityje skandalingai išgarsėjusio dvasiškio aplinkos žmonės prabilo ta pačia tema. Skirtumas tik tas, kad anas kunigas atgailauja dabar, o naujasis galimas dvasiškis-tėtė – kiek anksčiau, už lėbavimus su nusikaltėliais ir mergužėlėmis.

Į redakciją Pasvalyje užsukę vietos gyventojai su pasimėgavimu kalbėjo, kad tėvelio etiketę esą drąsiai galima prilipdyti ne tik anuomet Pasvalyje kunigavusiam G.Gudui. Jie tikino, jog prieš kelis mėnesius kūdikio su pasvaliete Gražina susilaukė garsusis Daujėnų klebonas, dabar paklydusias aveles ganantis Panevėžio rajono Miežiškių parapijoje, Rimantas Visockis.

Skandalingas klebonas nenurimsta?

Simpatišką merginą su kraičiu žurnalistė veltui bandė pakalbinti. Prieš gimdymą verslininko ir Pasvalio rajono tarybos nario Rimo Želvio bendrovėje „Pas Rimą“, garsiajame Balsių malūne, dirbusi padavėja pasvalietė tarsi išgaravo. Vieni ją pažinoję žmonės kalbėjo, kad ji neseniai išvyko gyventi kitur, kiti tikino neva neseniai matę po Pasvalį važinėjantis su klebonu R.Visockiu.

„Ji tikrai susilaukė kunigo vaiko. Juk R.Visockis su ta mergina prieš kelerius metus poilsiavo Egipte, dažnai klebonėlis lėkdavo į Balsių malūną, kad tik ją pamatytų, kvietė šeimininkauti Miežiškiuose“, – buvo užtikrinti netikėtą žinią pranešę pasvaliečiai.

Interneto svetainėje skelbiama, kad R.Visockis Miežiškių bažnyčioje pamaldas šiokiomis dienomis laiko anksti rytais – nuo 7 valandos. Tačiau nuvykus tuo laiku į parapijos maldos namus, prie bažnyčios tvyrojo spengianti tyla, o prie durų teko pabučiuoti į spyną.

Šalia gyvenanti septintą dešimtį metų perkopusi močiutė, suskubusi kaimo keliuko link, pasiramsčiuodama lazdike, maloniai paaiškino: „Pamaldos – nuo 9 valandos. Šiandien tikrai vyks. Praėjusią savaitę jų net tris dienas nebuvo. Girdėjau, kad klebonas buvo išrūkęs į Vilnių“.

Senutė R.Visockį gyrė išsijuosusi. Ji vardino, kad jis linksmas, pokštininkas, paslaugus, šykštu – į mergeles nesižvalgantis, nė alaus neberagaujantis.

„Aš jam pasiguodžiau, kad senatvė, nebelinksma. Tai jis man išpyškino, kad dar neturiu nė šimto metų. Juokdarys!“, – nusikvatojo senolė ir mielai parodė namus, kuriuose dvasiškas tėvelis gyvena.

Su mergina iškylavo Egipte

Klebonija arba kunigo gyvenamasis būstas priminė kaimo trobą, tačiau paliestą šiuolaikiškumo. Medinės langinės tebebuvo, tačiau langai – plastikiniai. Durys – irgi. Kieme stovėjo prabangus automobilis. Čia pat amsėjo du šunys. Vienas jų, prie pat įėjimo į namą, buvo nusiteikęs itin grėsmingai.

Netrukus į lauką išėjo klebonas R.Visockis. Dvasiškio nuotaika buvo ne kokia. Įrėmęs į šonus rankas kunigas paklausė, ko čia prireikė žurnalistei. Išgirdęs keletą nemalonių klausimų jis atšovė: „Į pamaldas jūsų nekvietėme, tai koks jums skirtumas, kad jos nevyko 7 valandą ryto? Tai vėl linksniuosite mano praeitį, kurią nuolat kartodavote trejus metus?“

Jis neneigė gerai pažįstantis pasvalietę Gražiną, dažnai būdavęs Balsių malūne, kur ji dirbo, kartu su ja atostogavęs Egipte, bet šeimininkauti Miežiškiuose tikrai nekvietęs.

Galop sulaukęs paties nemaloniausio klausimo, ar jis yra buvusios padavėjos vaiko tėvas, R.Visockis ne juokais supyko. „Nepieškit man nebūtų dalykų!“ – tėkštelėjo ir spruko į namą.

Gerokai anksčiau sklido gandai, kad jis yra vienos pasvalietės, vėliau įsidarbinusios Biržuose tikybos mokytoja, sūnaus tėvas. Pakalbinti biržiečiai tikino, jog vaikas – kaip iš akies luptas R.Visockis. Kunigas neigė, o moteris, susiradusi gyvenimo draugą, prašė, kad tokių dalykų iškelti į viešumą nereikėtų dėl jos naujos meilės ir sūnelio ramybės. Ji nepatvirtino gandų, bet kategoriškai jų ir nepaneigė.

R.Visockis skandalingai išgarsėjo švęsdamas savo 33 metų gimtadienį Daujėnuose, šarvojimo salėje. Gal būtų nė šuva nesulojęs, jei vidurnaktį jo garbei bažnyčios tarnas nebūtų skambinęs varpais, ant kojų sukėlusiais bene visą gyvenvietę.

Antrasis jo didelis paklydimas įvyko po metų, 2003-iųjų rudenį. Tąkart jis „Aro“ pareigūnų buvo užkluptas Marijampolės apskrities Kalvarijos savivaldybėje, lėbavęs su vienos nusikalstamos grupuotės lyderiu tituluotu Raimondu Burba, pravarde Raikinas, teistu už reketavimą, jo bendru ir dviem merginomis. Kunigui buvo nustatytas vidutinis girtumo laipsnis.

Grįžęs namo į Daujėnus, kitą dieną po nemalonaus incidento, klebonas tebegirtavo. Su juo klebonijoje nevengė degtinės taurelės ir Pasvalio rajono tarybos narys socialdemokratas Zenonas Zimkus. Jis tvirtino taip norėjęs paguosti nelaimėlį. Tuo tarpu R.Visockis nebepajėgė pasiekti nė lovos. Jis užmigo ant medinio suolo, stovėjusio prie stalo.

Dvasiškis atgailavo vienuolyne

Po to klebonas R.Visockis buvo suspenduotas. Jis atgailavo sostinės Bernardinų vienuolyne. Po atgailos dar kurį laiką buvo radęs prieglobstį Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos namuose.

Per tą laiką Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas leido gerai pagalvoti, ar jis pasiryš toliau gyventi rimtai, ar vėjavaikiškai. R.Visockis prisiekinėjo surimtėti, ir buvo paskirtas klebonauti į Panevėžio rajoną.

„Panevėžio balso“ žiniomis, šiuo metu į atgailą vienuolyne paniręs klebonas G.Gudas. Pasak Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko, „kunigas dabar apmąstymuose“. Jo nuodėmė, kuri prikišama dvasiškiui, pagal Katalikų bažnyčios reikalavimus – labai didelė. Manoma, kad jis sulaužė skaistybės įžadus dėl kūniškųjų pagundų.

Kol atgailaujantis G.Gudas delsia oficialiai paneigti gandus, kad jis su panevėžiete Gitana Mileikaite susilaukęs dukters, kuriai dabar ketveri, atlikdamas DNR tyrimus, šnekos apie tai netyla.

Laimė, kad tarp kunigo kelią pasirinkusių žmonių dar yra paisančių savo sąžinės balso. Tarkim, buvęs Pasvalio rajono Joniškėlio parapijos klebonas Ramūnas Šaučiūnas, susilaukęs dukrelės su Danguole, kilusia iš tų apylinkių, apsisprendė kunigystės atsisakyti.

Panašiai pasielgė dar keli Panevėžyje kunigavę dvasiškiai. Jie pripažino tėvystę ir, nusirengę kunigo sutanas, vedė mylimas moteris. „Panevėžio balso“ žiniomis, vienas jų laiminga santuoka šiuo metu džiaugiasi užsienyje.

Įžiūri tikėjimo krizę

Galbūt dėl šių gyvenimiškų realijų vis garsiau prabylama apie tai, kad atėjo laikas Katalikų bažnyčios tarnams, bent jau žemesniojo luomo, nuimti celibato apynasrį. Juolab kad celibato įvedimo pradžioje, istorijos šaltinių teigimu, paprasti kunigai galėjo kurti šeimas.

Egzistuoja ir žmogiškųjų išgyvenimų motyvų: dvasininkams nereikėtų veidmainiauti, jų vaikai turėtų tėvelius ne tik uždaroje, pašalinei akiai neprieinamoje erdėje, lengviau atsikvėptų kunigus pamilusios moterys bei jų kiti artimi žmonės.

Galbūt Bažnyčia, atsisakiusi celibato, tik laimėtų, neprarasdama gerų kunigų. Dar viena – daugelį piktina po tuo pačiu „stogu“ prisiglaudę iškrypėliškos seksualinės orientacijos asmenys.

Tačiau šiandien Bažnyčia, net ir draskoma įvairiausių vidinių prieštaravimų, tebesilaiko nuostatos, jog celibatas yra didelė dovana, padedanti visu kūnų ir siela tarnauti tik Dievui bei tikintiesiems.

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas irgi pasisako tik už celibatą. Jis paminėjo neseniai Popiežiaus išplatintą oficialų pareiškimą, kad celibatas nebus atšauktas.

„Manau, kad celibato sulaužymas yra ne tik kai kurių kunigų, bet ir šeimų problema. Pažiūrėkime, kas darosi. Statistika teigia, kad išyra 72 procentai netikinčių šeimų, nepaisančių ištikimybės. Nesilaikančių skaistybės įžadų kunigų poelgiuose aš irgi įžiūriu tikėjimo krizę“, – išsakė savo nuomonę Jo Ekscelencija.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Lietuvoje su žyma , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.