Nereikalinga labdara

Niekam tikusi užsieniečių dovana Kauno valdininkus privertė keisti labdaros priėmimo ir naudojimo tvarką

Kauno miesto taryba patvirtino labdaros priėmimo tvarką. Dabar labdarą priims ir spręs, ar ji tinkama, specialiai sudaryta komisija. To prireikė, kai prieš pusantrų metų į Kauną italų labdaros organizacijos atstovo Serdžijo Paterlinio atgabentas kompiuterinis tomografas „Tomoscan SR 5000“ buvo pripažintas netinkamu naudoti.

Žalingas sveikatai

Tokį sprendimą lapkričio mėnesį priėmė Savivaldybės sudaryta speciali komisija. Tačiau tai buvo padaryta po „Kauno dienos“ straipsnio.

Netinkamą naudoti ir net galimai žalingą ligonių sveikatai 11 metų senumo tomografą buvo išpeikę medicinos technikos specialistai.

Jautraus net ir nedideliems temperatūrų svyravimams bei gabenimui medicinos įrenginio būklę specialistai tuomet įvertino kaip kritišką, nes jis metus laikytas drėgname VRM sandėlyje, net ir per šalčius, kai temperatūra krisdavo iki 30 laipsnių šalčio, o ir gabentas į Lietuvą jis buvo netinkamai, nes buvo pažeistas tomografo korpusas. Be to, įrenginys buvo įvardytas, kaip pasaulyje beveik nebenaudojama seniena.

Iki tol apie jautraus elektroninio aparato būklę Savivaldybėje niekas nei domėjosi, nei žinojo, o jį priėmė nesiaiškindami, kaip prieš tai buvo naudojamas ir ar tebėra tinkamas naudoti.

Atvirkščiai – Savivaldybės politikai, nepasitarę su medicinos specialistais, prieš pusantrų metų patvirtino, kad medicinos aparatas tinkamas ir liks mieste.

Specialiai sudaryta komisija praėjusį rudenį nustatė, kad paskubomis Kauno VRM poliklinikos žinioje atsidūręs medicinos prietaisas yra netinkamas, nes neturi jokios reikalingos dokumentacijos – nei techninio paso, nei kitų dokumentų, kurie reikalingi medicinos įrangai eksploatuoti.

Įdomu, kas trukdė priimti tokį nutarimą ir seniau? Kad su tokia įranga dirbti pavojinga, dabar jau pripažįsta ir valdininkai, anksčiau teigę, jog aparatas tiks miestiečių ligoms diagnozuoti.

„Jeigu tyrimo metu nebūtų konstatuota kokia nors liga, pavyzdžiui, vėžys, tai nulemtų žmogaus gyvybę“, – sako Kauno savivaldybės Sveikatos skyriaus vedėjos pavaduotojas Algimantas Kažemėkaitis.

Tikrins specialiai sudaryta komisija

Praėjusių metų pabaigoje miesto Taryba nutarė, kad visą labdarą, skirtą Kaunui, priims ir ją vertins Savivaldybės administracijos direktoriaus specialiai sudaryta komisija, tai daryti įpareigos Labdaros ir paramos priėmimo, apskaitos, panaudojimo ir kontrolės tvarkos aprašas.

Valdininkai pripažįsta, kad vienas iš motyvų sugalvoti tokią tvarką buvo italų dovanoto tomografo istorija. Jos pabaigoje aparatas tapo nereikalingas nei gydymo įstaigoms, nei Savivaldybei. Iki šiol labdara, skirta miestui, buvo priimama chaotiškai, pasikliaujant garbės žodžiu.

„Buvo nerašyta taisyklė, kad labdara rūpinasi sveikatos skyrius. Konkrečių dokumentų, reglamentuojančių priėmimo tvarką, nebuvo, anksčiau niekas to neįvertindavo. Nuo šiol labdarą turės priimti administracijos direktoriaus sudaryta komisija, kuri įvertins ir nuspręs, kam ji bus naudojama ir kam perduodama“, – sakė aprašą rengusi Kauno savivaldybės socialinių reikalų skyriaus Ekonomikos ir finansų poskyrio vedėja Danė Dobilienė.

Kol kas komisija, spręsianti apie labdaros reikalingumą ar nereikalingumą miestui, nesudaryta, ją žadama sudaryti po savivaldybių tarybų rinkimų.

Pasak Socialinių reikalų skyriaus vedėjo Alvydo Malinausko, į komisijos sudėtį įeis įvairių sričių specialistai.

„Kuo vadovaujantis bus priimama ir atsisakoma labdaros, kol kas nežinoma, tačiau komisija bus sudaryta iš įvairių sričių specialistų, kurie priims sprendimus“, – sakė A.Malinauskas.

Tomografas tinka muziejui

Triukšmas dėl tomografo kilo tuomet, kai praėjusiais metais italų labdaros organizacijos atstovo Serdžijo Paterlinio į Kauną atgabenta medicinos aparatūra buvo įbrukta VRM poliklinikai Kaune.

Tačiau netrukus pasklido informacija, kad poliklinika likviduojama, o aparatūra perkeliama į Vilnių. Sujudę Kauno politikai kreipėsi į Vyriausybę, kad ši paliktų „brangią“ dovaną, prie prašymų prisidėjo ir labdarą atvežęs S. Paterlinis.

Vėliau nuspręsta, kad aparatūra tiks Dainavos poliklinikai. Galais negalais išsiaiškinus, kad tomografas medicininiams tyrimams netinkamas, jis taip ir liko dūlėti pirminėje savo „dislokacijos“ vietoje – Vidaus reikalų ministerijos 1-ojo pulko sandėliuose Kaune.

Tolimesnis Kauno VRM poliklinikai priklausančio tomografo likimas kol kas lieka nežinomas, nes šiuo metu vyksta Kauno ir Vilniaus VRM poliklinikų sujungimo procesas. Vienas iš aparato likimo variantų – parduoti jį per aukcioną arba, kaip yra teigę medicinos technikos ekspertai, „eksponatas tinka tik muziejui“.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Lietuvoje su žyma , , , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.