Dėl metinės A klasės išmokų deklaracijos (fr0573 forma)

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 ,,Dėl metinės A kasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.134-4889) buvo patvirtinta Metinės A kasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracija FR0573 forma (toliau – Deklaracija) ir jos FR0573A, FR0573U priedai bei pildymo ir teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Pagal šių Taisyklių nuostatas tinkamai užpildytas deklaracijas ir jų A bei U priedus privalo teikti per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, išmokėję Lietuvos vienetai, užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje, nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Deklaracija (FR0573 forma) už 2006 metus turi būti pateikta iki 2007 m. vasario 15 d.

Mokesčius išskaičiuojantiems asmenims nereikia deklaruoti tokių gyventojams per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms:

– neapmokestinamųjų, nurodytų „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų A klasės pajamų sąraše“ (Taisyklių 1 priedas),

– deklaruotų mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos (FR0572 forma) A bei U prieduose (deklaruotų išmokų už gyventojų parduotą turtą).

Informuojame, kad Deklaracijos FR0573 forma nepakeista, tačiau Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr.VA-88 (Žin., 2006, Nr.135-5130) pakeitė Metinės A kasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos formos (FR0573), jos priedų formų bei jų pildymo ir teikimo Taisyklių 2 priedą „Pajamų rūšių kodai“.

Be to, norime atkreipti dėmesį į kai kurias Deklaracijos FR0573 priedo A pildymo nuostatas, taikomas deklaruojant A klasės išmokas, nuo jų išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį už 2006 metus:

1) Tais atvejais, kai nuolatiniam Lietuvos gyventojui mokestiniu laikotarpiu išmokamos tos pačios rūšies A klasės išmokos, kurioms taikomi skirtingi pajamų mokesčio tarifai, turi būti pildomos dvi ar daugiau A priedo eilučių, kiekvienoje iš jų nurodant atitinkamu tarifu apmokestinamas išmokėtas išmokas, toms išmokoms pritaikytą metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalį bei nuo išmokų išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį.

Pavyzdžiui, įmonė darbuotojui 2006 m. sausio – birželio mėnesiais išmokėjo 6 000 litų darbo užmokesčio, o liepos – gruodžio mėnesiais – 8 000 litų darbo užmokesčio. Kadangi 2006 m. sausio – birželio mėnesiais pajamoms, susijusioms su darbo santykiais, taikomas 33 proc. pajamų mokesčio tarifas, o 2006 m. liepos – gruodžio mėnesiais – 27 proc. pajamų mokesčio tarifas, tai gyventojui 2006 m. sausio – birželio mėnesiais išmokėtas darbo užmokestis (6 000 Lt), šiai išmokai taikyta metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies suma ir išskaičiuotas bei į biudžetą sumokėtas pajamų mokestis įrašomas vienoje A1-A13 laukelių eilutėje, o liepos – gruodžio mėnesiais išmokėtas darbo užmokestis (8 000 Lt), šiai išmokai taikyta metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies suma ir išskaičiuotas bei į biudžetą sumokėtas pajamų mokestis – kitoje A1-A13 laukelių eilutėje.

2) A priedo A11 laukelyje turi būti įrašomas A10 laukelio atitinkamoje eilutėje įrašytai sumai taikytas pajamų mokesčio tarifas. Jeigu A10 laukelyje įrašytos pajamų mokesčiu neapmokestinamosios sumos, tai A11 laukelyje turi būti įrašomas 0.

Informuojame, kad Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Švietimo ir konsultavimo skyrius, mokesčių mokėtojų pageidavimu, 2007 m. ir vasario 7 d. rengia papildomus seminarus „Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos (FR0573) pildymas“ (seminarai vyks Kauno AVMI, A.Juozapavičiaus pr. 57, Kaunas, II aukšto salėje, 9 val.; būtina išankstinė registracija (el. paštu arba telefonu 405333)). Į planuojamus surengti (2007 m. sausio 11 d. ir 23 d.) seminarus registracija baigta (ribotas vietų skaičius).

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Specialistai konsultuoja su žyma , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.