Šiuolaikiška muitinė užtikrins sklandžią prekybą

Per muitinės konsultacinio komiteto posėdį pristatyta muitinės ir verslo bendradarbiavimo 2006-2010 metų programa bei „vieno langelio“ koncepcija, tarptautinėje prekyboje grindžiama abipusiu verslo ir muitinės pasitikėjimu bei kontrole elektroninėmis priemonėmis per atstumą

Muitinės departamento generalinis direktorius Ramutis Klevečka teigė, kad valstybėse, kurių muitinės dirba efektyviai, verslas turi geras sąlygas ir ekonomika stipresnė. Europos Sąjungos (ES) naujasis Muitinės kodeksas, kuris bus priimtas artimiausiu metu, ir Pasaulinė prekybos organizacija (PPO) iš valstybių reikalauja prisitaikyti prie globalios ekonomikos ir sudaryti palankias sąlygas tarptautinei prekybai. Paklusdamos šiam reikalavimui Lietuvos kaimynės – Rusija ir Baltarusija – žada sutvarkyti pasienio punktus, pasirengti įgyvendinti „vieno langelio“ principą, o baltarusiai parodė iniciatyvą per savo teritoriją organizuoti „žalią koridorių“ prekių tranzitui.

Per Europą nestabdomi

Naujojo Muitinės kodekso projekte numatyta įgyvendinti „vieno langelio“ ir „vieno sustojimo“ principus. Lietuvoje pradedamas diegti „vieno langelio“ principas yra kuriamos ES elektroninės muitinės dalis. Ją įgyvendinus elektroninė informacija apie ES sieną kertantį krovininį transportą bus iš anksto pateikiama muitinei. Krovinys patikrinamas tik vienoje vietoje ir keliauja toliau. Jeigu nustatoma didelė rizika, toks krovinys galėtų būti stebimas elektroninėmis kontrolės priemonėmis, valstybių muitinėms keičiantis elektronine informacija apie jį, imamasi kitokių priemonių rizikai sumažinti. Jeigu kelionėje nebuvo nieko įtartino, krovininio transporto niekas nestabdo iki pat paskyrimo punkto. „Naudojant elektronines plombas, automobilio numerių nuskaitymo priemones galima kontroliuoti per atstumą“, – aiškino Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus pavaduotojas Vytenis Ališauskas. „Vieno langelio“ įdiegimas garantuotų valstybės institucijų skaidresnę veiklą ir bendradarbiavimą, sutaupytų lėšų ir valstybei, ir verslui, nes sumažintų popierizmo srautus ir darbo sąnaudas.

Pasak Ališausko, įgyvendinant „vieno langelio“ principą verslininko išlaidos minimalios – jis turi įsigyti kompiuterį, standartinę biuro programinę įrangą, internetą, kad įmonės informacinė sistema turėtų sąsają su muitine.

Valstybė, rengdamasi „vieno langelio“ įgyvendinimui, turi daugiau nuveikti: būtina automatizuoti ir standartizuoti duomenų apie eksportą ir importą pateikimą, pasirūpinti, kad visos valstybės institucijos turėtų programinę įrangą, galėtų tarpusavyje keistis standartizuota informacija.

Įgyvendindama „vieno langelio“ principą muitinė keičiasi duomenimis su verslu (jau keičiasi), taip pat su savo valstybės institucijomis ir ES muitinėmis bei kitomis įstaigomis. Tačiau muitinės deklaracijos ir dokumentai (licencijos, sertifikatai) turi būti elektroniniai, ES valstybėse turi būti parengtas bendras verslininkų rejestras, įdiegta vienoda elektroninio parašo infrastruktūra. Pasak Ališausko, 2006 metais turi būti aprašyti vartotojų reikalavimai, 2008 metais – parengta funkcinė specifikacija, 2009 metais – „vieno langelio“ ir galbūt „vieno sustojimo“ principus pradės įgyvendinti kai kurios ES šalys, o visoje ES juos taikyti planuojama 2012 metais.

Verslas prasideda nuo prognozavimo

Muitinės konsultacinio komiteto, kurį sudaro asocijuotų verslo struktūrų, Susisiekimo, Finansų, Ūkio ir Užsienio reikalų ministerijų atstovai, posėdžio dalyviai buvo supažindinti su Muitinės ir verslo bendradarbiavimo 2006-2010 metų programa. „Programos tikslas – plėtojant bendradarbiavimą verslui sukurti kuo palankesnes sąlygas“, – teigė Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Jonas Miškinis. Jis ragino verslo struktūrų atstovus aktyviau teikti pataisas, pasiūlymus, ypač rengiant šios programos įgyvendinimo priemonių planą. Įgyvendinant programą tikimasi įtraukti verslo visuomenę į šalies muitinės ir verslo strateginių raidos krypčių prognozavimą, teisėkūros procesą, teisės aktų tobulinimą. Pasak Miškinio, įgyvendinant bendrus projektus verslininkams bus rengiami kursai, seminarai, paskaitos supažindinti juos su teisės aktais ar jų projektais, reglamentuojančiais tarptautinę prekybą ir muitinės veiklą. Bendromis muitinės pareigūnų ir sąžiningo verslo atstovų pastangomis numatyta kovoti su muitų teisės pažeidimais, terorizmu bei kontrabanda.

Parengta bendradarbiaujant su Muitinės departamentu

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.