Vairuotojas. Kas jis?

Vilnietis G.A. prašo pakomentuoti Kelių eismo taisyklių sąvoką „vairuotojas“

Oficialus vairuotojo apibrėžimas yra toks:

„47. Vairuotojas – asmuo, kuris vairuoja ar moko vairuoti transporto priemonę, varo keliu gyvulius ar paukščius, taip pat raitelis, vadeliotojas“.

Vairuotojai

Taigi vairuotojus galėtume suskirstyti į tris pagrindines grupes:

1. Asmenys, kurie vairuoja transporto priemonę. Atkreipkime dėmesį – vairuotoju laikomas ne tik tas, kuris vairuoja motorinę transporto priemonę, bet ir tas, kuris vairuoja bet kokią transporto priemonę, t. y. bet kokį įrenginį, kuris skirtas žmonėms arba kroviniams vežti. Tačiau yra ir išimčių. Čia turėtume prisiminti, kad pagal pėsčiojo sąvokos apibrėžimą vairuotojais nelaikomi asmenys, kurie važiuoja neįgaliųjų vežimėliu, riedučiais, riedlente, vedasi dviratį, motociklą, stumia ar traukia kokį nors vežimėlį. Vadinasi, vairuotojais yra laikomi ir privalo vykdyti visus KET jiems nustatytus reikalavimus ne tik automobilių ir kitų motorinių transporto priemonių (traktorių, kombainų, kitokių savaeigių mašinų) vairuotojai, bet ir dviratininkai bei mopedus vairuojantys asmenys.

2. Asmenys, kurie moko vairuoti transporto priemonę. Asmuo, mokantis vairuoti, privalo laikytis vairuotojams nustatytų reikalavimų. Jis atsako už tai, kad per mokymą būtų laikomasi kelių eismo taisyklių, nors pats nevairuoja transporto priemonės, tačiau turi tokią galimybę. Svarbu: per vairavimo kvalifikacinį egzaminą mokinys jau laikomas vairuotoju.

3. Vairuotojais laikomi asmenys, varantys keliu gyvulius ar paukščius, joja ar vadelioja (vairuoja kinkomuosius vežimus ar roges). Čia turėtume atkreipti dėmesį, kad skirtingai nuo kitų jau paminėtų vairuotojų grupių, jie vairuotojais laikomi tik tada, kai yra kelyje.

Traukiniai

Kartais klausiama, ar laikomas vairuotoju tas asmuo, kuris vairuoja bėginę transporto priemonę. Tramvajų Lietuvoje nėra, tad turime išsiaiškinti tik tai, ar pagal KET reikalavimus laikomas vairuotoju lokomotyvo mašinistas – asmuo, kuris vairuoja traukinį.

Atsakykime į klausimą, kas yra traukinys.

KET 28 punkte nurodoma, kad bėginės transporto priemonės motorinėmis transporto priemonėmis nelaikomos. Tačiau KET 45 punkte rašoma: „Transporto priemonė – įrenginys skirtas žmonėms ir (arba) kroviniams vežti. Ši sąvoka taip pat apima traktorius ir savaeiges mašinas“. Traukinys kaip tik ir yra toks įrenginys, vadinasi, pagal KET turi būti laikomas nemotorine transporto priemone, o jį vairuojantis mašinistas – vairuotoju.

Nevairuotojai

Turėtume žinoti, kad KET motorinių ir nemotorinių transporto priemonių vairuotojams nustato ne vienodus reikalavimus. Pavyzdžiui, 61 punkte teigiama: „Motorinės transporto priemonės vairuotojas privalo visada turėti ir duoti policijos pareigūnui patikrinti:

61.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojantį vairuotojo pažymėjimą;

61.2. transporto priemonės registravimo ir valstybinės techninės apžiūros dokumentus;

61.3. įstatymu nustatytą draudimo dokumentą;

61.4. krovinio vežimo dokumentus (pagal aplinkybes – ir kitus šių taisyklių 236, 238, 250, 260 punktuose nurodytus dokumentus)“.

Suprantama, šie reikalavimai negalioja kitų, ne motorinių transporto priemonių vairuotojams – dviratininkui, lokomotyvo mašinistui, mopedo vairuotojui ar vadeliotojui.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Transportas su žyma , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.