Saugumas piešia politinį Lietuvos portretą

Prieš kitą vasarį vyksiančius rinkimus VSD rengia slaptą pažymą, kurioje, be kita ko, bus apibūdinti dabartiniai ir galimi būsimieji savivaldybių vadovai

Savivaldybių rinkimams rengiasi ne tik politikai, bet ir Valstybės saugumo departamentas (VSD).

Šiuo metu saugumiečiai intensyviai renka informaciją apie visuomeninius-politinius procesus šalyje, stebi situaciją, rengia apie tai savo išvadas – pažymą, kuri pavadinta „Lietuva prieš rinkimus“. Ant aukščiausiųjų valstybės pareigūnų stalų ji bus padėta kitų metų pradžioje.

Tačiau kai kurie politikai nuogąstauja, kad prieštaringai vertinama VSD vadovybė pasirūpins, kad tokia pat ar panaši situacijos analizė pateks tik į kai kurių partijų, kurioms simpatizuoja saugumiečiai, vadovų rankas.

Analizuoja įvairius procesus

Pagal įstatymą, VSD privalo analizuoti situaciją Lietuvoje ir aplink ją, kad aukščiausiems pareigūnams ir valdžios institucijoms profesionaliai teiktų patarimus, kokių veiksmų derėtų imtis ar kaip reaguoti į galimus pavojus nacionaliniam saugumui.

„VSD tiria, analizuoja ir prognozuoja su valstybės saugumu susijusius visuomeninius, politinius bei ekonominius procesus. Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms VSD teikia informaciją, išvadas bei rekomendacijas valstybės saugumo klausimais“, – nurodoma saugumo tarnybos interneto tinklalapyje surašytose departamento funkcijose.

Tam, be kita ko, iš visų VSD padalinių regionuose yra reguliariai renkama informacija įvairiais klausimais, susijusiais su politine, visuomenine, ekonomine, socialine padėtimi tuose regionuose.

VSD centrinėje būstinėje Vilniuje yra atskira valdyba, užsiimanti įvairios informacijos rinkimu ir analize. Ji reguliariai rengia klausimus ir užduotis regioniniams padaliniams, kokia informacija apie tame regione vykstančius procesus domina valstybės saugumą užtikrinančią instituciją.

Regioniniai VSD padaliniai įvairiais būdais surenka reikiamą informaciją, per tam tikrą nustatytą laikotarpį parengia išsamius atsakymus į pateiktus klausimus ir išsiunčia juos į Vilnių. Čia VSD valdyba išanalizuoja gautą informaciją ir parengia keliolikos ar net kelių dešimčių puslapių apimties pažymą apie Lietuvos „politinį veidą“.

Pažymėta grifu „visiškai slaptai“

„Kauno diena“ turi žinių, kad pažymą apie politinę-visuomeninę situaciją šalyje VSD visuomet būtinai parengia likus keliems mėnesiams iki rinkimų.

Į VSD regioninius padalinius, dienraščio šaltinių teigimu, prieš kelias savaites buvo išsiuntinėtas aplinkraštis su dvidešimčia klausimų. Grifu „visiškai slaptai“ pažymėtame aplinkraštyje nurodyta iki gruodžio pabaigos kuo išsamiau atsakyti į tuos klausimus ir pateikti atsakymus centrinei VSD būstinei.

Tarp klausimų apie politinę, visuomeninę, socialinę, ekonominę padėtį regione yra ir keliančių nuostabą savo formulavimu. Pavyzdžiui, saugumiečių prašoma atsakyti, ar to regiono miestų ir rajonų merai „yra politiškai brandžios asmenybės, ar partijų nomenklatūrininkai?“.

Aplinkraštyje yra ir klausimų apie realiausius pretendentus į vietinės valdžios vadovus, apie galimą radikalų arba su nusikalstamomis struktūromis susijusių asmenų dalyvavimą rinkimuose, apie ryškėjančias rinkėjų politines nuotaikas, artėjant balsavimui.

Veiklą ištyrė Seimo komitetas

Šio savo slapto aplinkraščio VSD nekomentuoja. Departamento atstovas spaudai Vytautas Makauskas, išgirdęs „Kauno dienos“ klausimą apie aplinkraštį su dvidešimčia klausimų, skirtų regioniniams VSD poskyriams, iš pradžių nustebo, kad toks dokumentas pateko į žiniasklaidos rankas. Jis pažadėjo pasiteirauti, ką galima būtų oficialiai pranešti apie aplinkraštį. Tačiau vėliau pranešė nieko nekomentuosiąs. „Mes nieko nepasakysime“, – teigė V.Makauskas.

VSD dabar yra politikų taikiklyje. Dalis jų įsitikinę, kad VSD tyrimai neretai yra politizuoti.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas prieš savaitę baigė saugumo tarnybos veiklos tyrimą ir pateikė savo išvadas, kuriose, be kita ko, kalbama ir apie tai, kaip VSD renka operatyvinę informaciją, kokia ji yra, kam teikia medžiagą apie įvairius politinius, visuomeninius, ekonominius, socialinius procesus šalyje, turinčius įtakos nacionaliniam saugumui.

„Pažymėtina, kad VSD veiklos tyrimą atlikęs komitetas gavo liudijimų, kurie kelia įtarimų, kad kai kurie VSD tyrimai gali būti realizuojami atsižvelgiant į politinę konjunktūrą“, – nurodoma Seimo komiteto išvadoje, dėl kurios patvirtinimo šią savaitę turėtų būti balsuojama parlamento plenariniame posėdyje.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Algimantas Matulevičius „Kauno dienai“ tvirtino, kad VSD savo veikloje privalo visiškai atsiriboti nuo politikavimo, taip pat simpatijų ar antipatijų vienai ar kitai politinei jėgai. Jis, be kita ko, atkreipia dėmesį, kad VSD Statute reglamentuota, jog departamento pareigūnams draudžiama „būti politinių partijų, politinių organizacijų nariais, rėmėjais ar dalyvauti jų veikloje, taip pat dalyvauti bet kokioje kitoje politinėje veikloje“.

Gaus ir kai kurių partijų lyderiai

Tačiau paprašytas pakomentuoti VSD aplinkraštį regioniniams padaliniams su politikos atspalvį turinčiais klausimais, A.Matulevičius tvirtino negalįs to daryti, nes tai yra riboto naudojimo medžiaga.

Pagal pateiktus klausimus ir gautus atsakymus VSD parengta pažyma bus įteikta Prezidentui Valdui Adamkui, Seimo Pirmininkui Viktorui Muntianui, Ministrui Pirmininkui Gediminui Kirkilui ir kitiems aukštiems pareigūnams. Beje, V.Muntianas vadovauja ir savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvausiančiai Pilietinės demokratijos partijai, o G.Kirkilas yra ne tik valdančiosios Socialdemokratų partijos vienas lyderių, bet ir šios partijos rinkimų štabo vadovas.

Seimo Tėvynės sąjungos frakcijos narys Saulius Pečeliūnas „Kauno dienai“ sakė, kad VSD turi teisę ir privalo rengti tokio pobūdžio pažymas apie bendrą politinę situaciją Lietuvoje. „Tačiau, matyti, ir tai paminėta VSD veiklos tyrimą atlikusio Seimo komiteto išvadose, neretai tokio pobūdžio pažymos parengtos, formuluojami klausimai balansuoja ant politikavimo ribos“, – teigia parlamentaras.

Jis taip pat tvirtino, kad tokio pobūdžio pažymų pateikimas tik kai kuriems politinio proceso dalyviams iškraipo konkurencinę aplinką, nes tik kai kurių partijų atstovai gauna papildomos naudingos informacijos, kuria galima efektyviai pasinaudoti rinkimų kampanijos metu. „Manau, kad jeigu VSD pastebi kokias nors neigiamas tendencijas, pavyzdžiui, su nusikalstamumu susijusių asmenų bandymus per kurią nors partiją į valdžią „prastumti“ savus žmones, apie tai turi žinoti kuo platesnis politikų ratas, o ne tik vienos ar kitos partijos atstovai, kuriems tokios žinios labai naudingos kovai su oponentais artėjant rinkimams“, – sakė S.Pečeliūnas.

Neužtikrina ryšių skaidrumo

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atkreipė dėmesį ir į tai, kad „yra atvejų, kai VSD nerodo iniciatyvos teikti prevencinės krypties informacijos institucijoms pagal jų kompetenciją“. Komitetui kelia nerimą, kad VSD vadovybė „daugelį operatyvinių tyrimų traktuoja kaip turinčius ikiteisminių tyrimų perspektyvą ir dėl to kai kuriais atvejais surinkta ir apdorota medžiaga laikoma ir nenaudojama neapibrėžtą laikotarpį“.

„Kai kurie komitetui liudiję asmenys teigė, kad tam tikra slapta informacija galėjo būti teikiama atskiroms interesų grupių ar tarp savęs konkuruojančių verslo struktūrų naudai. Iš tyrimo metu surinktos informacijos komitetas daro prielaidą, kad vienos ar kitos interesų grupės gali daryti įtaką kai kurių VSD pareigūnų veiksmams“, – teigiama išvadose.

„Komitetas turi duomenų, kurie leidžia teigti, jog VSD, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, yra sukaupęs įvairaus pobūdžio informacijos apie galimas korupcijos apraiškas valstybės tarnyboje, taip pat ir aukštų valstybės pareigūnų, kuri, komiteto nuomone, turėtų būti išanalizuota ir negali likti be tinkamo teisinio įvertinimo“, – nurodoma išvadose. „Komitetas mano, kad VSD neužtikrina pareigūnų asmeninių ryšių su politinėmis, verslo ar interesų grupėmis skaidrumo, o tai gali sukurti prielaidas atsirasti pagrindui galimai savanaudiškiems, su valstybės ir tarnybos interesais nesusijusiems tikslams“, – priduriama jose.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Politika su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

1 atsiliepimas į "Saugumas piešia politinį Lietuvos portretą"

  1. Joškė

    teisingai daro nes tai yra saugumo funkcija,tik būtų gerai kad surinkę informaciją prieš pat rinkimus ją paskelbtų žinotume už ką balsuoti,nes iki rinkimų žadami aukso kalnai o po rinkimų auksas byra į kišenę jiems patiems,todėl už tai kad būtų stebimi ir dar žinotų kad yra stebimi gal pradėtų bijoti kiek.o vargeta gudavičiukas gavo užsakymą atidirba babkes todėl ir rypauja,pasaulyje visi tai atlieka..

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.