AB banko „Snoras“ akcininkų susirinkime nuspręsta padidinti banko įstatinį kapitalą

2006 m. gruodžio 7 d. įvykusiame AB banko „Snoras“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas padidinti banko įstatinį kapitalą daugiau nei 96 mln. litų ir pakoreguoti banko įstatus.

2006 m. gruodžio 7 d. neeiliniame visuotiniame AB banko „Snoras“ akcininkų susirinkime nuspręsta padidinti banko „Snoras“ įstatinį kapitalą daugiau nei 96 mln. litų. Įstatinio kapitalo padidinimas sustiprins banko kapitalo bazę ir užtikrins banko veiklos patikimumą. Banko „Snoras“ įstatinis kapitalas didinamas panaudojant dviejų rūšių šaltinius: iš banko lėšų (daugiau nei 54 mln. litų) ir papildomais įnašais (daugiau nei 41 mln. litų).

Realizavus akcininkų sprendimą padidinti įstatinį kapitalą iš banko lėšų, banko akcininkai nemokamai gaus jiems priklausančią proporcingą dalį naujų akcijų. Tuo tikslu, kad akcijas būtų galima paskirstyti teisingai, proporcingai ir kad net smulkiausi akcininkai gautų jiems priklausančią dalį, susirinkime nutarta pakeisti nominalią paprastųjų vardinių akcijų vertę iš dešimties litų į vieną litą. Sumažinus akcijų nominalią vertę, vienos 10 litų nominalios vertės akcijos savininkas įgyja nuosavybės teisę į dešimt akcijų, kurių vienos nominali vertė – vienas litas. Tai reiškia, kad akcininkas, turėjęs vieną dešimties litų nominalios vertės akciją, po denominavimo įgyja dešimt vieno lito nominalios vertės akcijų, t. y. turima akcininko dalis lieka nepakitusi. Padidinus kapitalą iš banko lėšų, kiekvienas akcininkas, turėjęs vieną 10 litų nominalios vertės akciją, papildomai gaus keturias vieno lito nominalios vertės akcijas.

Susirinkime taip pat nuspręsta banko įstatinį kapitalą padidinti iš papildomų įnašų. Nutarta, jog banko akcininkai galės pasinaudoti įstatymo numatyta pirmumo teise įsigyjant naujos emisijos akcijų. Nustatytas 30 dienų terminas pasinaudoti šia teise.

Susirinkimas įpareigojo banko valdybą nustatyti detalias paprastųjų akcijų savininkų pirmumo teisės realizavimo sąlygas ir tvarką bei kitas akcijų emisijos platinimo sąlygas, terminus, etapus ir jų trukmę. Nusprendus padidinti banko įstatinį kapitalą, nutarta atitinkamai pakoreguoti banko įstatus.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.