Komitetas išbrokavo saugumo vadą

Atlikus parlamentinį tyrimą konstatuota: nevykę Valstybės saugumo departamento sprendimai byloja, kad Arvydas Pocius – netinkamas vadovas. Tyrėjai turi pagrindo manyti, kad kai kurie jo veiksmai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) suformulavo Valstybės saugumo departamento (VSD) direktoriui Arvydui Pociui itin nepalankias išvadas.

Nepateikė svarbios pažymos

Kaip rašo portalas delfi.lt, išvadose pažymima, kad per tyrimą komitetas buvo informuotas apie verslo bendrovės, galimai susijusios su Rusijos specialiosiomis tarnybomis, siekius daryti įtaką tyrimo eigai „bandant kompromituoti ir atskirus komiteto narius, ir patį procesą per žiniasklaidą, ypač per du dienraščius ir vieną komercinę televiziją“.

„Analitinę pažymą apie tai, komiteto turimomis žiniomis, yra gavusi ir VSD vadovybė. Pažymą parengę vienos iš valdybų pareigūnai teigė, kad jų surinkta informacija yra svarbi nacionalinio saugumo požiūriu, todėl su ja būtina supažindinti šalies aukščiausius pareigūnus ir tyrimą atliekantį komitetą. Komitetas neturi duomenų, ar VSD generalinis direktorius pateikė šią informaciją prezidentui, Seimo pirmininkui, ministrui pirmininkui“, – išvadas cituoja delfi.lt.

VSD vadovas Pocius, kaip teigiama, neneigė tokią pažymą gavęs, tačiau atsisakė pateikti komitetui.

„Stebėdamas ir vertindamas per tyrimą vykusius įvykius, kai kurių žiniasklaidos priemonių laikyseną, dirbtinai keltą ir patirtą spaudimą, komitetas mano, kad komitetui liudijusių pareigūnų pateikta informacija apie siekius daryti įtaką tyrimui pasitvirtino. Pociaus atsisakymas pateikti svarbią analitinę pažymą apie bandymus įtakoti parlamentinį tyrimą suteikė pagrindo manyti, kad pats VSD generalinis direktorius gali būti susijęs su šiais procesais ir tai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui“, – teigiama išvadose.

Galėjo būti „ištremtas“

Išvadose daug dėmesio skirta Baltarusijoje žuvusiam Pociūnui darant prielaidą, kad jis buvo perkeltas į Gardiną galbūt siekiant nušalinti nuo svarbių tyrimų energetikos ir transporto srityje, kurie galbūt neįtiko VSD vadovybei.

NSGK teigia, kad Pociūno vadovavimas vienai iš VSD valdybų buvo vertinamas prieštaringai, kai kurie pareigūnai liudijo kad jų darbas Pociūno buvo vertinamas tendencingai neigiamai. Tačiau būta ir liudijimų, kad įtampų minėtoje valdyboje priežastimi galėjo būti ir tai, jog Pociūno nepalaikė VSD vadovai. Šiuo atveju vėl minimas VSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Darius Jurgelevičius, kuris, kaip teigiama išvadose buvo šiuo požiūriu „ypatingai pasyvus“ ir būtent jam bei Pociui tenkanti didžiausia atsakomybė dėl nesklandumų, kilusių Pociūno vadovautoje valdyboje.

Korupcijos pėdsakai

Išvadose nefigūruoja bendrovės „Dujotekana“, su kuria žiniasklaida ne kartą siejo kai kuriuos aukštus pareigūnus, pavadinimas. Tačiau NSGK mini liudijimus apie buvusio Užsienio reikalų ministerijos (URM) sekretoriaus, premjero dabartinio patarėjo Albino Januškos abejotinus itin glaudžius bei kompetencijos ribas viršijusius ryšius su viena verslo bendrove.

Komitetas pažymi turintis duomenų, kurie leidžia teigti, kad VSD įgyvendindamas jam pavestus uždavinius yra sukaupęs įvairaus pobūdžio informacijos apie galimas korupcijos apraiškas valstybės tarnyboje, įskaitant ir aukštų valstybės pareigūnų. Komiteto nuomone, ši informacija turėtų būti išanalizuota ir negali likti be tinkamo teisinio įvertinimo. NSGK savo išvadose teigia, kad VSD pateiktose pažymose apie atskleistus galimus įstatymų pažeidimus neminimas nei vienas aukšto rango valstybės pareigūnas.

Tačiau, anot delfi.lt, čia pat pažymima, kad iš komitetui liudijusių asmenų gauta ir kitokios informacijos: „Kai kurie komitetui liudiję asmenys teigė žinantys apie galimus tam tikrų aukštų pareigūnų korupcinius ryšius bei tokių ryšių galimą panaudojimą užsienio šalių specialiųjų tarnybų įtakai politiniams ir ekonominiams procesams Lietuvoje“. NSGK daro prielaidą, kad vienos ar kitos interesų grupės gali daryti įtaką kai kurių VSD pareigūnų veiksmams.

Nesiūlo atstatydinti

Komitetas nepaneigė ir abejonių, kad VSD veikloje daug chaoso, intrigų ir darbo broko. „Darome išvadą, kad už trūkumus yra atsakinga VSD vadovybė ir asmeniškai Pocius. Todėl komitetas mano, kad jis, matyt, nesugebės pašalinti šitų trūkumų ir toliau tinkamai organizuoti departamento darbo“, – sakė Seimo NSGK pirmininkas Algimantas Matulevičius.

NSGK išvadose pažymima, kad VSD privalo efektyviai spręsti neteisėto tarnybinės informacijos atskleidimo problemą ir nurodo, kad slaptos informacijos nutekėjimo atvejų būta ne vieno ir ne tik prieš komiteto pradėtą tyrimą, bet ir šio tyrimo metu.

Tačiau Seimo NSGK nesiūlo atstatydinti Pocių. Politikai taip elgiasi dėl to, kad nenori tvarkytis „ne savo darže“. „Nedarome toliau jokių kitų išvadų, ne mūsų reikalas spręsti, ar jis toliau dirbs, ar ne“, – įsitikinęs Matulevičius.

Šiandien Seimo NSGK viešai paskelbs išvadas, kurias po ilgo posėdžiavimo priėmė naktį iš penktadienio į šeštadienį. VSD kritikai laimėjo tik pirmąjį mūšį, didžioji kova – dar priešakyje. Būtent viso Seimo verdikto laukia ir prezidentas Adamkus, nuo kurio žodžio priklauso Pociaus likimas.

Savaitgalį žurnalistams prezidentas atsisakė vertinti pirminę, nors ir paties NSGK vadovo išplatintą informaciją. „Iki šio laiko dar niekas nepateikė išvadų, nieko neturiu, laukiu. Laukiu Seimo pritarimo“, – šeštadienį sakė valstybės galva.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Politika su žyma , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.