Įsigijus verslo liudijimą, privalu draustis

Pasak „Sodros“ Kauno skyriaus Draudėjų ir apdraustųjų skyriaus vedėjos pavaduotojos Redos Valatkienės, iki šiol ne visi kauniečiai laiku atsiskaito su „Sodros“ biudžetu. Sumokėję mokesčius už verslo liudijimą į valstybės biudžetą, daugelis jų delsia mokėti socialinio draudimo įmokas. Tik gavę raginimo laišką iš „Sodros“, kuriame nurodyta susidariusi skola ir delspinigiai, gyventojai pradeda domėtis įmokomis. Kai kurie aiškina, kad apie tokius mokesčius jie nieko nėra girdėję.

Primename, kad kiekvienam verslo liudijimą įsigijusiam asmeniui pradinę informaciją suteikia ir atmintinę įteikia Mokesčių inspekcija, kurioje asmuo įsigijo verslo liudijimą. Patariame atidžiau skaityti dokumentus, o jei iškyla neaiškumų, skambinti į „Sodros“ Kauno skyrių. Priešingu atveju, susidarius skolai, nukenčia pats asmuo: kol neatsiskaitoma su „Sodra“, skolininkui neišduodamas naujas verslo liudijimas, jis negali plėtoti verslo, gauti pajamų. Kartu „Sodros“ darbuotojai dirba papildomą darbą – ieško draudėjų, rašo laiškus, skaičiuoja delspinigius. Užburtas ratas, į kurį nepatenka tik tas, kuris laiku moka socialinio draudimo įmokas ir neįsiskolina „Sodros“ biudžetui.

Verslo liudijimus įsigiję asmenys priklauso savarankiškai dirbančių asmenų kategorijai ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi draustis privalomuoju valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagrindinei (bazinei) pensijos daliai gauti.

Įmokos dydis – 50 proc. bazinės pensijos (šiuo metu bazinė pensija – 230 Lt). Socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos proporcingai išduodamam ar pratęsiamam verslo liudijimo galiojimo laikui. Kai verslo liudijimo galiojimo pradžios diena ir galiojimo pabaigos diena sutampa su kalendorinio mėnesio pradžia ir pabaiga, mokama visa valstybinio socialinio draudimo įmoka – 115 Lt ( 50 proc. bazinės pensijos). Jei verslo liudijimas įgytas įvairioms mėnesio dienoms, socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikui. Pvz., verslo liudijimo galiojimo laikotarpis 2006 08 07 – 2006 08 13. Socialinio draudimo įmokos dydis apskaičiuojamas: 115 Lt dalijant iš rugpjūčio mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gautą sumą dauginant iš dienų, kurioms įsigytas verslo liudijimas, skaičiaus. Šiuo atveju gauta suma (115 : 31 x 7) = 25,97 Lt yra rugpjūčio mėnesio valstybinio socialinio draudimo įmoka. Jei verslo liudijimo galiojimo laikotarpis prasideda vieną ketvirtį ir nusitęsia į kitą , tai socialinio draudimo įmokos mokamos už kiekvieną ketvirtį atskirai. Pvz., asmuo verslo liudijimą įsigijo 2006 03 01, liudijimas galioja iki 2006 05 31. Valstybinio socialinio draudimo įmokas už kovo mėnesį asmuo turi sumokėti iki kovo 15 d., o įmokas už balandžio ir gegužės mėnesius – iki birželio 15 dienos.

Beje, asmuo, dirbantis ne visą kalendorinį mėnesį, bet norintis, kad jam būtų įskaitytas viso mėnesio socialinio draudimo stažas, gali tai padaryti, parašydamas „Sodrai“ prašymą ir sumokėdamas 115 Lt (viso mėnesio) įmoką.

Nustatyta tokia atsiskaitymo su „Sodra“ tvarka. Tie, kurie įsigijo verslo liudijimus trumpiau nei 3 mėnesiams, socialinio draudimo įmokas turi sumokėti už visą verslo liudijimo galiojimo laiką per 5 darbo dienas nuo verslo liudijimo įsigijimo ar jo galiojimo laiko pratęsimo. Įsigijusieji verslo liudijimus ketvirčiui ar ilgesniam laikui, socialinio draudimo įmokas moka kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki to ketvirčio paskutinio mėnesio 15 dienos. Pvz., už 2006 m. IV ketvirtį įmokas reikia sumokėti iki gruodžio 15 d. Nesusipratimų kyla, kai per verslo liudijimo galiojimo laikotarpį, keičiasi bazinės pensijos dydis. Padidėjus bazinei pensijai, didėja ir įmokos dydis. Tokiu atveju įmokos perskaičiuojamos ir turi būti sumokėtos per mėnesį nuo bazinės pensijos pasikeitimo dienos.

Socialinio draudimo įmokų gali nemokėti tie verslo liudijimus įsigiję asmenys (tas laikotarpis nebus įskaitytas į socialinio draudimo stažą), kurie:

– gauna socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, paskirtą pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą;

– gauna šalpos pensiją ar kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją, paskirtą pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą;

– gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš Europos Sąjungos valstybės narės, taip pat iš šalies, su kuria Lietuva yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;

– yra laisvės atėmimo vietose arba jiems Baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka teismo nuosprendžiu yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;

– privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (tarkim, dirba pagal darbo sutartį);

– turi būtinąjį valstybinio socialinio draudimo stažą (30 m.) valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijai gauti pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą, arba

– yra sukakę senatvės pensijos amžių pagal Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymą.

Įsidėmėtina, kad verslo liudijimus turintys asmenys, įregistruojami draudėjais (mokesčių mokėtojais) bei išregistruojami ne „Sodroje“, o teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Tačiau dėl atleidimo nuo valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo (visais anksčiau išvardytais atvejais, išskyrus gaunančius socialinio draudimo pensiją ir dirbančius pagal darbo sutartį) turi kreiptis į „Sodros“ teritorinį skyrių, kurio teritorijoje įsigijo verslo liudijimą, pristatydami lengvatą patvirtinantį dokumentą.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Specialistai konsultuoja su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.