Universitetas atsisako amerikietiškos svajonės

Teisininkai Vytauto Didžiojo universitete aštuonerius metus buvo rengiami pagal neakredituotas programas

Vytauto Didžiojo universitete (VDU) pasikeitus vadovybei, šioje aukštojoje mokykloje bręsta nemažai permainų. Jų pirmiausia laukiama Teisės institute, kur aštuonerius metus vykdomos teisės studijos iki šiol nebuvo akredituotos, o magistro diplomą gavę absolventai sunkiai randa darbus pagal įgytą specialybę.

Universitete, kuris ypač didžiavosi savo teisės studijomis, jau nebeliko instituto įkūrėjo ir ilgamečio direktoriaus dr. Tado Klimo. Jo įpėdiniu tapo šalyje gerai žinomas teisės specialistas dr. Stasys Šedbaras.

Įregistruotos, bet neakredituotos

Nebe pirmus metus sklando vieša paslaptis, kad įgijus VDU teisės magistro diplomą sunku rasti darbą. Teisinės institucijos, skelbdamos naujų darbuotojų paiešką, nurodo reikalavimus, kad kandidatas būtų baigęs ir bakalauro ir magistro studijas. Tokie reikalavimai keliami ne tik teisėjams, bet ir prokurorams bei kitiems teisininkams.

„VDU teisės absolventai yra laikomi antrarūšiais, nors esame baigę tokias pačias studijas kaip ir Vilniaus universitete. Ten studentai gali neakivaizdžiai mokytis ketverius metus ir gauti magistro diplomą, kuris visiems tiks. Tuo tarpu VDU absolventai geriausiu atveju gali įsidarbinti tik advokatais“, – „Kauno dienai“ teigė vienas VDU teisės absolventas.

Tiesa, nuo šių metų VDU įregistravo vientisąsias teisės studijas, trunkančias trejus metus, ir jas pabaigus išduodamas teisės magistro diplomas. Tačiau, skirtingai nuo iki šiol vykdytų teisės programų, vientisosios studijos yra platesnės, apima pirmąją (bakalauro) ir antrąją (magistro) pakopą, todėl įgijęs tokį laipsnį absolventas gali dirbti ne tik advokatu, bet ir teisėju, prokuroru, notaru ar juristu.

Studijų kokybės vertinimo centro Studijų vertinimo skyriaus vedėjas Almantas Šerpatauskas „Kauno dienai“ patvirtino, kad kol kas VDU teisės programos nėra akredituotos: „Universitetui buvo nurodyta patobulinti programas, kad jos atitiktų šalies įstatymus. Kito vertinimo metu teisės programos bus peržiūrimos iš naujo“.

Paklaustas, ar pagal neakredituotas programas besimokantiems studentams gali būti išduoti diplomai, A.Šerpatauskas atsakė teigiamai.

„Jeigu programos yra įregistruotos Studijų ir mokslo programų registre, tai ir buvo padaryta, studijos yra legalios ir absolventai gali gauti diplomus“, – akcentavo Studijų vertinimo skyriaus vedėjas, pridūręs, kad ligšiolinės VDU teisės studijos sukėlė abejonių ne dėl savo kokybės, o dėl atitikimo įstatymams.

Studentai liko nuošaly

Su tokia situacija yra susiję ir VDU Teisės institute (TI) prasidėję pokyčiai.

Po vasaros atostogų grįžę studentai ir dėstytojai nustebo išgirdę, kad nuo naujų mokslo metų TI turi kitą vadovą. Ligšiolinį direktorių dr. T.Klimą pakeitė vienas garsiausių Lietuvos teisininkų – buvęs Aukščiausiojo bei Konstitucinio teismų teisėjas, buvęs vidaus reikalų ministras, o šiuo metu advokatas S.Šedbaras.

Užvakar S.Šedbaras oficialiai buvo pristatytas studentams bei dėstytojams, kurie tikėjosi išgirsti, kuo naujajai VDU vadovybei ir rektoriui Zigmui Lydekai neįtiko ligšiolinis TI direktorius T.Klimas.

„Mes, studentai, likome nesupratę, kodėl buvo pakeistas T.Klimas. Vasarą įteikėme naujajam rektoriui kreipimąsi, kuriame pareiškėme palaikantys direktorių. Tikėjomės, kad bent jau bus surengtas studentų ir rektoriaus susitikimas, tačiau jokios reakcijos nebuvo“, – „Kauno dienai“ teigė TI antrakursė, nepanorusi viešinti savo vardo ir pavardės.

Anot pašnekovės, studentai jaučiasi esantys nuošalyje, nors jiems itin rūpi, kokia ateitis laukia Teisės instituto ir kokios bus studijų perspektyvos.

„Pristatydamas S.Šedbarą rektorius akcentavo, kad ypatingų pokyčių institute nebus. Tai kodėl tuomet reikėjo keisti ligšiolinį direktorių, kuris pakėlė teisės studijas į aukštą tarptautinį lygį?“ – retoriškai klausė studentė.

Aukšto lygio nepakanka

Minėtame susitikime VDU rektorius Z.Lydeka negailėjo pagyrų T.Klimui ir jo įdiegtai teisės studijų programai, tačiau užsiminė, kad be pokyčių šių studijų universitete gali nebelikti.

„Tarptautinis lygis, kuriame buvo sukurtos ir vykdomos studijos, turi išlikti, bet nereikia pamiršti, kad yra ir kitos teisės mokyklos, ne tik amerikietiškas modelis“, – teigė Z.Lydeka.

Didžiausia problema, anot rektoriaus, kad VDU nėra garantuotas dėl šių studijų ateities, nes programos, nors ir įregistruotos Švietimo ir mokslo ministerijoje, vis dar nėra akredituotos. Prieš kelerius metus gautas gana aukštas tarptautinių ekspertų įvertinimas nebuvo pripažintas, mat programos neatitiko Aukštojo mokslo įstatymo, kuriame numatyta, kad magistrantūros studijos Lietuvoje trunka dvejus, o ne trejus metus, kaip yra VDU.

Tam, kad studijų programa būtų akredituota, aukštoji mokykla turi įvykdyti nemažai reikalavimų. Jeigu tai nebus padaryta, programa bus uždaryta ir teisės studijų VDU nebeliks.

„Apie tai kalbėjausi su buvusiu direktoriumi T.Klimu, ir man kilo abejonių, ar galime garantuoti šių studijų tęstinumą“, – aiškino studentams ir dėstytojams Z.Lydeka.

Rektoriaus teigimu, naujajam direktoriui S.Šedbarui pirmiausia keliama užduotis – pasirūpinti studijų akreditavimu ir suteikti absolventams ne tik diplomus, bet ir realias įsidarbinimo galimybes.

Derinsis prie įstatymų

Naujasis TI direktorius S.Šedbaras pirmiausia ir ketina gilintis į visus teisinius nesusipratimus, kilusius dėl programų akreditacijos.

„Nemažai dalykų VDU teisės programose yra labai gerų, tačiau mes gyvename Lietuvoje ir turime laikytis šalies įstatymų. Galbūt tos problemos dabar ir kyla dėl pernelyg atsainaus požiūrio į šalies teisinę sistemą. Iš tiesų magistrantūros studijas baigusiems absolventams iškyla įsidarbinimo problemų, darbdaviams nepakanka studijų apimties. Todėl turime suderinti nemažai aspektų ir VDU viduje, ir su Švietimo ir mokslo ministerija“, – „Kauno dienai“ teigė S.Šedbaras.

TI direktorius žada užtikrinti, kad teisės studijos būtų legalizuotos, o jas baigę jaunieji teisininkai dėl darbo vietų galėtų konkuruoti su kitų aukštųjų mokyklų absolventais. Jis taip pat ieškos būdų, kaip padėti VDU absolventams, studijas baigusiems anksčiau ir turintiems „nevisavertį“ diplomą.

„Galbūt jiems reikės papildomai išklausyti kelis kursus, kurių trūksta, ir tada galės gauti vientisųjų studijų diplomą“, – užsiminė S.Šedbaras.

Naujajam instituto vadovui VDU studijų kokybė abejonių nekelia: „Supratau, kad studijų tvarka yra griežta ir principinga. Tokia ji liks ir toliau“.

Beje, S.Šedbaras neketina kasdien būti Kaune. Jis planuoja suderinti ligšiolinį savo darbą nuosavoje advokato kontoroje sostinėje ir universitete.

Žinia šokiravo

Tuo tarpu TI įkūrėjas ir ilgametis direktorius T.Klimas VDU palieka su nuoskauda. Jis apsisprendė nebedirbti šioje aukštojoje mokykloje dėstytoju ir vakar rektoriui įteikė prašymą atleisti jį iš darbo.

T.Klimas teigė iš VDU rektoriaus Z.Lydekos taip ir neišgirdęs tikrųjų priežasčių, kodėl nuspręsta atsisakyti jo paslaugų.

„Iš visų girdžiu, kad institutas dirbo gerai, studijų programa aukšto lygio. Tai kodėl neleista man toliau dirbti?“ – retoriškai klausė T.Klimas.

Anot jo, su rektoriumi apie darbą jis kalbėjo tik dukart birželį ir gana trumpai. Iš tų pokalbių jis supratęs, kad dirbs toliau, tačiau paskutinėmis rugpjūčio dienomis jam buvo pranešta, jog jau rastas kandidatas į TI direktoriaus vietą.

„Tokia žinia po aštuonerių metų darbo, vos prasidėjus semestrui, kai buvau pasirengęs dirbti toliau, mane šokiravo. Manau, kad galėjo būti pasirinkta kita forma, nes aš rektoriaus sprendimo laukiau visą vasarą“, – neslėpdamas nuoskaudos kalbėjo T.Klimas.

Neleido baigti darbų

VDU vadovų priekaištai, esą teisės studijos buvo kurtos tik pagal JAV modelį, buvusiam direktoriui skamba keistai: „Visa VDU studijų sistema kurta pagal Amerikoje paplitusį liberaliųjų studijų modelį, kurį teigiamai vertina ir Europos universitetų asociacija. Teisės studijos buvo podiplominės, kuriose mokosi bakalauro laipsnį įgiję asmenys. Tai, kad jiems kyla problemų įsidarbinti, esu kaltas ne aš, o darbdaviai, kurie kažkodėl laikosi tokios keistos nuostatos. Beje, nemanau, kad mūsų absolventams sunku rasti darbą, nes net 60 iš 400 baigusiųjų yra advokatai arba advokatų padėjėjai“.

„Aš pats inicijavau vientisųjų studijų įregistravimą ir siekiau, kad visos programos atitiktų šalies įstatymus ir absolventai turėtų tas pačias galimybes įsidarbinti kaip kiti absolventai. Šį darbą galėjau baigti, bet man nebuvo leista“, – apgailestavo T.Klimas.

Jis svarsto, kad jau artimiausiu metu podiplominių studijų modelis gali būti panaikintas, o jo vietoje liks programos, kurios iš esmės niekuo nesiskirs nuo kitose aukštosiose mokyklose įdiegtų programų.

Prisimins Europą

VDU rektorius Z.Lydeka, „Kauno dienai“ komentuodamas pokyčius TI, akcentavo, kad iki šiol diegtą JAV studijų modelio pagrindą ketinama išlaikyti, tačiau pokyčių bus.

„Nereikia pamiršti, kad Lietuva yra Europoje, kur esama ir kitų garsių teisės mokyklų. Turimą įdirbį institutas išlaikys, tačiau mes norėtume tą kryptį paįvairinti. Ateityje norėtume dėstytojus kviesti ne tik iš JAV, bet ir iš kitų Europos šalių“, – aiškino Z.Lydeka.

Anot jo, iškėlus tokius uždavinius, buvo svarstomos kelios kandidatūros į TI vadovo postą ir priimtiniausia atrodė S.Šedbaro pateikta pozicija.

„T.Klimo kompetencija, ypač tarptautiniu lygiu, niekam nekelia abejonių. Tačiau jis jau dvi kadencijas ėjo šias pareigas. Įžvelgiame prasmės pamėginti paįvairinti jo užsibrėžtą kryptį“, – teigė VDU rektorius.

VDU profesinės sąjungos vadovas Rūstis Kamuntavičius nelinkęs dramatizuoti susidariusios situacijos ir jos nevadina susidorojimu, apie ką jau kalbama universitete: „Įprasta, kad naujas rektorius buria savo komandą. T.Klimas sukūrė gerą teisės mokyklą, tačiau jos modelis neįtilpo į šalies teisės sistemos rėmus. Nors produktas yra geras, tačiau jį reikia reformuoti ir pritaikyti prie esamos teisinės sistemos. O tam, kiek supratau, T.Klimas nenorėjo pritarti. Todėl jo vietoje buvo pasirinktas kitas žmogus“.

Tuo tarpu studentai įsitikinę, kad S.Šedbaro kandidatūra pasirinkta neatsitiktinai – greičiausiai tikimasi, kad įtakingas Lietuvos teisininkas padės greičiau išspręsti iškilusias akreditavimo problemas nei JAV lietuvis, kurio sukurtas modelis negali įveikti biurokratinių reikalavimų.

„Galima įžvelgti ir politinių motyvų. Po dvejų metų vyks Seimo rinkimai ir galbūt po jų VDU turės savo atstovą parlamente?“ – svarsto VDU studentai.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Švietimas su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.