Miestiečių vertinimui pristatomas Vilniaus bendrasis planas iki 2015 metų

Baigiamas rengti Vilniaus miesto savivaldybės bendrasis planas iki 2015 m. teikiamas visuomenei išsamiai įvertinti. Šiandien Savivaldybėje atidaryta Bendrojo plano paroda, kurioje visi besidomintys miesto ateities raida gali susipažinti su šio dokumento rengimo darbo grupės siūlomais sprendimais. Be to, parodos lankytojai galės aptarti teikiamus sprendimus su specialistais ir pareikšti savo nuomonę bei pasiūlymus. Įvertinus visuomenės reakciją, vėliau Bendrasis planas bus tvirtinamas Vilniaus miesto savivaldybės taryboje.

„Vilniaus ateities plėtra yra visos miesto bendruomenės reikalas. Tam, kad miestas tinkamai augtų ir vystytųsi, kad jame būtų gera gyventi, būtinas bendruomenės ir Savivaldybės sutarimas dėl miesto ateities. Todėl ir pristatome Bendrąjį planą visuomenei išsamiai susipažinti bei įvertinti. Tikimės, kad miestiečiai juo aktyviai domėsis“,- sako Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas.

Visuomenei svarstyti teikiamas Bendrasis planas buvo pradėtas kurti 2004 metais. Siekiant užtikrinti kuo platesnę nuomonių įvairovę ir įvairiapusišką požiūrį į tas pačias problemas, į Bendrojo plano rengimo darbo grupę, kuriai vadovauja architektas Mindaugas Pakalnis, buvo įtraukta daugybė skirtingų sričių ekspertų.

Siekdami užtikrinti darnų miesto vystymąsi darbo grupės nariai Bendrąjį planą rengė remdamiesi policentriškumo, daugiafunkciškumo, mišrios žemėnaudos, viešojo transporto prioriteto ir taršos mažinimo principais. Siekiama, kad mieste būtų kelios lygiavertės patogios zonos verslui, gyventojams ir pramogoms, išvengiant koncentracijos ir iš to kylančių nepatogumų bei skatinant tolygią visų miesto zonų raidą.

Naujasis Bendras planas iki 2015 m. taip pat aiškiai reglamentuoja statybas mieste ir įtvirtina, kad urbanizuojamų teritorijų naudojimo būdas bus aptariamas rengiant didelių rajonų ir kvartalų koncepcijas. Tokiu būdu miesto planavimo darbai vyks greičiau, bus pigesni ir veiksmingesni, o viešoji miesto plėtros politika bus formuojama visuomenės lėšomis.

Parengtas Bendrasis planas iki 2015 m. yra toks dokumentas, kurio nereiks keisti net ir kintant išorinėms aplinkybėms. Pasak A. Zuoko, atsiradus aiškiai miesto planavimo koncepcijai mažės biurokratiškų, ilgai trunkančių procedūrų skaičius ir, savo ruožtu, bus skatinamos investicijos į miesto ūkį. Pristatomas Bendrasis planas iki 2015 m. yra aiškus ir konceptualus dokumentas, jis sudarys sąlygas pastoviam, ekonomiškai ir socialiai motyvuotam gyvenimo kokybės augimui ir išsivystymo lygio skirtumų mažinimui mieste. Tikimasi, kad pagrindiniai Bendrojo plano principai prisidės prie to, kad Vilnius taps daug kompaktiškesniu miestu, o miesto plėtra bus valdoma darniau.

Iki rugsėjo 21 d. Savivaldybėje veiksiančioje Bendrojo plano parodoje nuolat dirbs į atskiras grupes pasidalinę Bendrojo plano rengimo grupės nariai. Iš anksto sužinoję specialistų darbo laiką, lankytojai į parodą atvykti galės pasirinktu pagal jiems aktualią temą metu. Be to, visi susidomėję bus nuolat informuojami, kada jie gali susitikti su skirtingų sričių ekspertais, kokie planuojami Bendrojo plano renginiai.

Parodos lankytojams bus sudaromos sąlygos individualiai pareikšti savo nuomonę – užpildę specialius blankus ir įmetę juos į tam skirtą dėžę, Vilniaus raida besidomintys piliečiai galės būti tikri, kad jų komentarai bus vėliau pristatyti Bendrojo plano kūrimo grupės autoriams.

Iki šiol Vilniaus miesto gyventojai savo pastabas ir komentarus apie svarbiausią miesto planavimo dokumentą galėjo pareikšti rengtose apklausose. Be to, žiemą Bendrasis planas buvo pristatomas ir atskirose miesto seniūnijose.

Rugsėjo 21 d., pasibaigus parodai, savivaldybėje bus rengiamas viešas susirinkimas, kuriuo bus baigtas Bendrojo plano viešojo svarstymo etapas. Vilniaus miesto savivaldybės taryba sprendimą dėl Bendrojo plano turėtų priimti iki šių metų pabaigos.

Vilniaus miesto Bendrojo plano pristatymą ir daug kitos informacijos apie šį dokumentą galima rasti interneto svetainėje www.vilnius.lt/bplanas.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Statyba su žyma , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

2 komentarai į "Miestiečių vertinimui pristatomas Vilniaus bendrasis planas iki 2015 metų"

  1. Karolis

    Na jo idomu saunu,kad taip nusprende veikti!

  2. Saulius

    manau planas neisgelbes savivaldybes individumus nuo kysiu

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.