Skiriamoji juosta

Kelių eismo taisyklėse apie kelio skiriamąją juostą rašoma daug kur. Tačiau ar visi gerai žinome, kas yra ta kelio skiriamoji juosta?

KET 38 punkte skiriamoji juosta apibrėžiama taip: „38. Skiriamoji juosta – konstrukcinis kelio elementas, skiriantis gretimas važiuojamąsias dalis (apželdintas veja, želdiniais arba su kelio danga, kurioje įrengti apsauginiai atitvarai) ir nenumatytas transporto priemonėms važiuoti arba sustoti (stovėti)“.

„Skiriamoji juosta“ ir „Važiuojamoji dalis“

Iš pirmo žvilgsnio šis skiriamosios juostos apibrėžimas yra gana aiškus. Tačiau labiau įsigilinus kyla ir pagrįstų klausimų: ką reiškia bei kas yra konstrukcinis kelio elementas ir ar galima laikyti skiriamąja juosta įvairias ženklinimo linijas ar ant važiuojamosios dalies nudažytus plotus?

Iš skiriamosios juostos apibrėžimo matyti, kad skiriamoji juosta turi būti kelyje ir skirti vieną nuo kitos gretimas važiuojamąsias kelio dalis. Gal mums gali padėti važiuojamosios dalies apibrėžimas?

„Važiuojamoji dalis – kelio dalis, skirta važiuoti transporto priemonėms. Kelias gali turėti keletą važiuojamųjų dalių, atskirtų viena nuo kitos skiriamosiomis juostomis arba esančių skirtingame lygyje“. Deja, šis apibrėžimas nepaaiškina, kur baigiasi ir kur prasideda važiuojamosios dalies kraštai. Priešingai, susidaro įspūdis, kad norėdami nustatyti, kiek yra važiuojamųjų dalių, pirmiausia privalome puikiai žinoti, kas yra skiriamoji juosta. Todėl tenka grįžti prie skiriamosios juostos apibrėžimo.

Čia nurodoma, kad skiriamoji juosta turi būti kelio elementas ir ne bet koks, o konstrukcinis, tai yra skiriamoji juosta, turi būti sukonstruotas kelio elementas, turintis tam tikrą sandarą, susijusią su jo savitarpio dalių išdėstymu. Matyt, tai irgi reiškia, kad skiriamoji juosta turi būti toks konstrukcinis elementas, kuris skirtųsi nuo kelio dangos. Mums yra įprasta, kad tai būna veja. KET 38 punkte skliausteliuose taip ir nurodoma, kad skiriamoji juosta būna apželdinta želdiniais arba veja. Čia būtų galima klausti, ar galime laikyti skiriamąja juosta tarp dviejų važiuojamųjų dalių esantį tarpą be dangos, jeigu jis neapželdintas. Manau, taip, nes tai vis vien bus konstrukcinis elementas, skiriantis gretimas važiuojamąsias dalis.

Atitvarai ir ženklinimo linijos

Iš skiriamosios juostos apibrėžimo taip pat matyti, kad skiriamąja juosta laikoma ir kelio danga, jei joje yra įrengti apsauginiai atitvarai. Suprantama, kad šiuo atveju apsauginiai atitvarai turi būti įrengti ne kelio krašte, o ant pačios dangos ir padalyti ją į atskiras važiuojamąsias dalis. Tik tada jie bus laikomi skiriamąja juosta.

O dabar atsakykime į klausimą, ar galime laikyti konstrukciniu elementu važiuojamosios dalies ženklinimo linijas?

Akivaizdu, kad horizontalusis ženklinimas yra atliekamas ant to paties konstrukcinio elemento važiuojamosios dalies dangos. Pirma, tai yra tik piešinys ir jokia konstrukcija. Antra, ženklinimo linijos skiria tos pačios ir priešingos važiavimo krypties eismo juostas, žymi važiuojamosios dalies kraštą, stovėjimo vietas, saugumo saleles. Tačiau KET nėra teiginių, kurie leistų jas traktuoti kaip skiriamąsias juostas. Mus dominančiais atvejais ženklinimo linijos dažniausiai naudojamos kaip papildomos priemonės eismo važiuojamosios dalies kraštui (taip pat ir prie skiriamosios juostos) žymėti.

Manau, ženklinimo linijų laikyti skiriamosiomis juostomis neturėtume.

Baigiant kalbėti apie skiriamosios juostos požymius reikia pažymėti, kad ji negali būti numatyta transporto priemonių eismui, sustoti ar stovėti.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Transportas su žyma , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.