Europos parama – už šimtatūkstantinius kyšius

ES struktūrinių fondų pinigus skirsčiusi viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, atrodo, buvo tapusi tikra korupcijos versme.

Prokurorai turi žinių, kad projektai čia laiminti už šimtatūkstantinius kyšius. Teisėsaugai susidomėjus agentūros veikla jos darbuotojai vienas po kito ėmė rašyti atsistatydinimo pareiškimus. Tarp jų – ir finansų ministro sūnus Donatas Balčytis, tik per plauką išvengęs suėmimo.

Pavasarį prokurorų pradėtas tyrimas dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo grobstant Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšas sukėlė sąmyšį Lietuvos verslo paramos agentūroje (LVPA), kuri tiesiogiai administruoja ES paramą Lietuvos pramonės ir verslo plėtrai. Per kratas rasti dokumentai ir slapta klausyti pokalbiai teisėsaugininkams padėjo atskleisti įsišaknijusią korupciją.

Vienas po kito už grotų pakliuvo ES paramą skirstę LVPA darbuotojai iš pradžių vengė duoti parodymus, tačiau netrukus prokurorai sulaukė nuoširdžių prisipažinimų.

Prokurorės užtarimas

LŽ šaltinių teigimu, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi faktus jau patvirtino kai kurie LVPA darbuotojai. Būtent jų pasakojimais prokurorai ir remiasi ES paramos skirstytojams pateikę įtarimų ne tik dėl piktnaudžiavimo, bet ir dokumentų klastojimo arba suklastotų dokumentų panaudojimo.

Įtariama, kad pagrindiniu smuiku LVPA griežė dabar laikinai nuo pareigų nušalintas direktoriaus pavaduotojas 31 metų Mindaugas Vilčinskas. Anksčiau NMA SAPARD departamento direktoriumi dirbęs Vilčinskas į pareigūnų akiratį pakliuvo dar 2003-iaisiais, kai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pradėjo tirti garsiąją Šilų paukštyno bylą. Ši bendrovė sugebėjo iš ES fondų gauti beveik 200 tūkst. litų paramos, nors jokios veiklos nevykdė ir net neketino to daryti – tik buvo įsigijusi neveikiančias fermas Jonavos rajone. Jei FNTT laiku nebūtų užkirtusi kelio nusikaltėlių kėslams, Šilų paukštynas iš ES būtų gavęs dar 800 tūkst. litų paramą. Šios aferos vykdytojai buvo nuteisti, tačiau piktnaudžiavimu įtarti NMA darbuotojai sulaukė Kauno prokurorės Almos Markvaldienės užtarimo – FNTT pareigūnų tirtą bylą valdininkams nutraukė.

Prieš teismą neteko stoti SAPARD departamento darbuotojams Regimantui Visokavičiui, Andriui Tenkučiui, Žygimantui Pliuskui, Irmai Klimčiauskienei bei Ryčiui Sasnauskui. Kai kuriems jų po šio skandalo agentūroje net pavyko pakilti karjeros laiptais.

Generalinė prokuratūra tyrimą Šilų paukštyno byloje atnaujino praėjus daugiau kaip metams po teismo. Tuomet kartu su Policijos departamentu tirdami su Kauno banditais siejamas nužudymo bylas prokurorai gavo informacijos ir apie valdininkų piktnaudžiavimus LVPA. Čia jau kojas buvo spėję apšilti NMA SAPARD departamento direktorius Vilčinskas bei jo pavaldinys Tomas Ulinauskas, kurių pavardės taip pat minimos paukštyno byloje.

Pasirinko ministras

Vilčinską LVPA direktoriaus pavaduotoju, kuruojančiu ES Paramos skirstymo ir Kontrolės departamentus, paskyrė tuometinis ūkio ministras Petras Čėsna.

„Ieškojome žmogaus, kuris išmanytų tokį darbą”, – buvęs ministras tiksliai negalėjo prisiminti, kas konkrečiai jam rekomendavo Vilčinską, jo pavardė jau tuo metu spaudoje buvo linksniuojama neigiamai. Šiandien prokurorai jam yra pareiškę oficialius įtarimus dėl Šilų paukštyno aferos organizavimo. Beje, laikinai Ūkio ministerijai vadovavęs Čėsna yra palaiminęs ne vieną keliasdešimties milijonų vertės Vilčinsko pateiktą projektą.

Kontrolės departamento Priežiūros skyriaus vadovu Vilčinskas pasirinko Ulinauską. Dažniausiai jie abu sprendė, kokie projektai gali gauti ES struktūrinių fondų paramą. Po beveik dvejų metų darbo jaunus vyrus sulaikė Generalinės prokuratūros pareigūnai.

Neoficialiai kalbama, kad į pareigūnų akiratį paramos skirstytojai pakliuvo nepasidaliję įtakos zonomis.

Įtariama, kad LVPA darbuotojai palaikė glaudžius ryšius su investicinius projektus rengiančių konsultacinių firmų darbuotojais – neoficialiai kalbama, kad Vilčinsko žmona vadovauja vienai tokių bendrovių.

Už paramą – atlygis

Prokurorai turi duomenų, kad konsultacinės bendrovės LVPA darbuotojams, teigiamai įvertinusiems projektus, galėdavo teikti materialinę paramą.

Pasak LŽ šaltinių, prokuratūra paramą skirsčiusiam Vilčinskui yra pareiškusi įtarimus dėl kyšininkavimo stambiu mastu. Bylos duomenimis, jis iš bendrovių „Investicijų plėtros sprendimai” ir EKK akcininko Kęstučio Abraičio esą gavo daugiau kaip pusės milijono litų kyšių. Kauno verslininkas pinigus neva mokėjo už konsultacinėms bendrovėms palankius sprendimus skirstant ES paramą ūkio subjektams.

Prokuratūra LVPA bylos nekomentuoja, tačiau LŽ duomenimis, Vilčinskui atlygis mokėtas ne tik dirbant LVPA, bet ir vadovaujant NMA SAPARD departamentui. Tiesa, didesnė „parama” Vilčinską pasiekė skirstant žemės ūkio objektams skiriamą paramą – po 150 tūkst. litų kasmet. Vos mažesni „otkatai” – 100 tūkst. litų – jį pasiekdavo skirstant paramą LVPA.

Uspaskicho milijonai

Dirbdamas NMA Vilčinskas palaimino įvairius su Kėdainių milijonieriumi Viktoru Uspaskichu susijusių bendrovių projektus. Juos rengė Abraičio bendrovės. Teigiama, kad Uspaskicho įmonėms NMA yra skyrusi daugiau kaip 40 mln. litų ES paramos.

Prokurorai teigia, kad viena Abraičio bendrovių – „Investicijų plėtros sprendimai” – pastaraisiais metais turėjo išgyventi auksinius laikus. Vien šios bendrovės daugiau kaip šimto įgyvendintų ES struktūrinių fondų projektų vertė yra beveik milijardas litų.

Tačiau bendrovės veikla šiek tiek įstrigo po šių metų balandžio, kai tyrimą pradėjo Generalinė prokuratūra. Bendrovė savo tinklalapyje neskelbia jokių naujienų apie patvirtintus ar sėkmingai įgyvendinamus projektus. Informacijos apie sėkmės projektus neskelbia ir bendrovė „EKK”.

LŽ bandė susisiekti su LVPA direktoriaus pavaduotojo palankumą pelniusiu verslininku Abraičiu, tačiau į užsienį išvykęs kaunietis į skambučius neatsiliepia.

Įtaria ministro sūnų

LŽ duomenimis, įstrigo ir dar kelių konsultacinių bendrovių, palaikiusių glaudžius ryšius su LVPA, darbas. Su viena jų gali būti susijęs dabartinio finansų ministro Zigmanto Balčyčio sūnus Donatas. Pareigūnų žiniomis, prieš įsidarbindamas LVPA jis vadovavo vienai konsultacinei bendrovei.

„Manau, kad jis galėjo būti suinteresuotas kai kuriais projektais, dėl to ir jį kaltina prokurorai”, – LŽ tvirtino laisvę jau atgavęs buvęs D.Balčyčio viršininkas Vilčinskas. Tačiau į ilgesnes kalbas apie prokurorų atliekamą tyrimą jis nesivėlė.

LŽ šaltinių teigimu, apklausę jaunąjį Balčytį prokurorai ketino kreiptis į teismą dėl jo suėmimo, tačiau, vengdami skandalo, nusprendė jam skirti švelnesnę kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Apie sūnui taikomas sankcijas žinojo ir ministras, kurio kandidatūra į Vyriausybės vadovo postą tuo metu buvo teikiama Seimui svarstyti.

D.Balčyčiui prokuratūra pateikė įtarimus dėl dokumentų klastojimo arba suklastoto dokumento panaudojimo ir piktnaudžiavimo. Už tai jam gresia nelaisvė iki 5 metų.

Su D.Balčyčio įtarimais yra susijęs ir buvęs LVPA paramos skirstytojas Paulius Kairys. Jis, kilus skandalui, taip pat paliko LVPA, tačiau savo darbo pobūdžio nekeitė – laimėjo konkursą Kauno rajono savivaldybėje, ten buvo atsakingas už ES fondų paramos skirstymą.

Žadėjo „viską sutvarkyti”

Vilčinsko ir jo pavaldinių veikla į viešumą ėmė kilti praėjusių metų pabaigoje, kai tarp jo ir Ulinausko kilo konfliktas.

Pastarasis bylą tiriantiems pareigūnams prisipažino, kad Vilčinskas ne kartą jam bandė daryti spaudimą. Poveikį esą pajuto ir Abraičio konsultacinėje bendrovėje direktore dirbusi Eglė Balkevičienė. „Kartą Vilčinskas atvažiavo pas mano draugę ir bandė sužinoti mano poziciją prokurorų tiriamoje byloje, – pareigūnams sakė Ulinauskas. – Vėliau mėgino ir manęs klausinėti, įtikinėjo, kad paveiks bylą tiriančius pareigūnus ir „viską sutvarkys”.

Prokurorai turi duomenų, kad Vilčinskas palaikė glaudžius ryšius su konsultacinių bendrovių vadovais. Tačiau įtariamasis pareigūnams pateikė savo versiją – metų pabaigoje būtent Ulinauskas ir vienas iš Šilų paukštyno aferos organizatorių Andrius Pakštaitis prieš jį neva darė įvairiausias provokacijas. Buvęs LVPA direktoriaus pavaduotojas neigia ir kyšininkavimo faktus.

Darbo partijos žmogus

Po skandalo LVPA nusprendė palikti nuo pat pradžių jai vadovavęs Kęstutis Murauskas.

Išeidamas iš Ūkio ministerijos ministras „darbietis” Kęstutis Daukšys į LVPA spėjo be konkursų paskirti savo žmones – direktoriumi tapo Saulius Jakštas, o pavaduotoju – Gražvydas Babilius. Būtent šiam Darbo partijos nariui dirbant Ūkio ministerijoje Vilčinskas pateikdavo visus teigiamai LVPA įvertintus projektus. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Povilas Malakauskas LŽ patvirtino, kad iš Generalinės prokuratūros gauta ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje minima ir šio valdininko pavardė. STT atlieka tyrimą dėl melagingo pranešimo ir dokumentų suklastojimo. Babiliaus pavardė gali figūruoti ir Generalinės prokuratūros tiriamoje Darbo partijos byloje.

Naujasis ūkio ministras Vytas Navickas LŽ nesiryžo komentuoti, kodėl vienas ikiteisminiame tyrime figūruojantis asmuo – Babilius – eina buvusias Vilčinsko pareigas. „Kol kas neturiu duomenų, kad jis minimas prokuratūros tiriamoje byloje”, – sakė ministras.

LVPA vadovaujantis Jakštas tikino ieškosiąs recepto, kaip kovoti su korupcija agentūroje. „Vienas pagrindinių uždavinių, kuriuos kelsiu savo pavaldiniams, – draudimas palaikyti ryšius su konsultacinių bendrovių darbuotojais”, – pareiškė jis. Direktorius tikino jau susipažinęs su situacija agentūroje ir nepastebėjęs jokių dokumentų klastojimo faktų, todėl ir negalįs komentuoti Generalinėje prokuratūroje atliekamo tyrimo.

Palaikymas iš ministerijos

Ūkio ministerijos sekretorius Gediminas Rainys, kontroliuojantis ES struktūrinių fondų paramą skirstančią LVPA, tvirtino, kad sunku įrodyti, jog projektus rengiančios konsultacinės bendrovės galėjo turėti ryšių su agentūros vadovais. „Kai paramos prašančių bendrovių prašėme nurodyti, kas jiems rengė projektus, tik 10 proc. besikreipiančiųjų nurodė savo partnerius, – LŽ sakė Rainys. – Kiti tikino, kad projektus sukūrė patys”.

Rainys įsitikinęs, kad laikinai nuo pareigų nušalintas LVPA direktoriaus pavaduotojas Vilčinskas negalėjo būti susijęs su korupcijos skandalu. „Vilčinskas kūrė agentūrą ir padarė daug gerų darbų”, – į pareigūnų akiratį dėl kyšininkavimo stambiu mastu pakliuvusį pavaldinį gyrė Rainys.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

2 atsiliepimai į "Europos parama – už šimtatūkstantinius kyšius"

  1. as

    jo, 150 tukst. lt neblogas kysis.

  2. siaulietis

    ne nu nesamone ,ka lietuvoje vogti nebegalima? 👿

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.