Kokiu būdu įmonė gali susigrąžinti permokėtą valstybės rinkliavos sumą?

– Individuali įmonė keisdama (sutrumpindama) įmonės pavadinimą už pasirinktą vardą sumokėjo Valstybiniam patentų biurui per didelę pinigų sumą. Kokiu būdu įmonė gali susigrąžinti permokėtą valstybės rinkliavos sumą?

– Mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklės ir FRO781 forma, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr.VA-186 (Žin., 2004, Nr.180-6689), taikomos Mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr.63-2243) 13 straipsnyje nurodytiems mokesčiams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr.52-1484) 10 straipsniu sumokėta valstybės rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais:

1) kai sumokėta daugiau negu Vyriausybės nustatytas rinkliavos dydis;

jeigu paslaugos nesuteikiamos.

Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtina asmenų pateikti mokamieji pavedimai su banko žymomis arba kvitai. Valstybės rinkliava grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais, remiantis mokėtojų pateiktais prašymais ir institucijų, suteikiančių paslaugas, pažymomis, kuriose turi būti nurodytos valstybės rinkliavos grąžinimo priežastys. Valstybės rinkliava grąžinama pagal valstybės rinkliavos mokėtojo rašytinį prašymą (FRO781 forma), pateiktą apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui, į kurio sąskaitą ji sumokėta.

Prašymas vietos mokesčių administratoriui gali būti pateiktas tokiais būdais:

1) betarpiškai įteiktas vietos mokesčių administratoriaus darbuotojui;

2) atsiųstas paštu;

3) atsiųstas elektroniniu paštu, t.y. atsiųstas vietos mokesčių administratoriui, nurodytu elektroniniu paštu arba per VMI prie FM interneto svetainėje (adresu: www.vmi.lt) specialiai sukurtą aplikaciją.

Vadinasi, įmonė prašymą susigrąžinti permokėtą valstybės rinkliavos sumą gali pateikti pasirinktu būdu, tačiau pateikiant prašymą elektroniniu būdu institucijų, suteikiančių paslaugas, pažymas turi pateikti betarpiškai įteikiant vietos mokesčių administratoriaus darbuotojui arba atsiųsti paštu.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Specialistai konsultuoja su žyma , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.