Raginimas – atsigręžti į šeimą

Būti šeimos gynėjais, kovotojais prieš abortus ir silpnus santuokinius ryšius. Garantuoti orias kunigų veiklos sąlygas, paskatinti jaunimą rinktis kunigystę.

Šiuos priesakus popiežius Benediktas XVI išdėstė Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių vyskupams, aplankiusiems Katalikų bažnyčios vadovą Vatikane.

Apaštaliniuose Šventojo Sosto rūmuose penktadienį įvykusiu devynių Lietuvos vyskupų susitikimu su popiežiumi baigėsi jų oficialus vizitas „Ad limina apostolorum“ Romoje.

Dvasininkų iš Baltijos šalių susitikimą su Benediktu XVI išsamiai nušvietė oficialus Vatikano ir Katalikų bažnyčios dienraštis „L’Osservatore Romano“. Pirmajame puslapyje jis pateikė bendrą vyskupų ir popiežiaus nuotrauką bei Šventojo Tėvo kreipimosi tekstą.

Vizito metu Lietuvos vyskupai Romos bazilikose aukojo mišias, susitiko su Italijos sostinėje gyvenančiais lietuviais, palaimino naujas Lietuvos ambasados prie Šventojo Sosto patalpas.

Arkivyskupas kalbėjo atvirai

Benediktui XVI apie Lietuvos bažnyčios ir tikinčiųjų reikalus papasakojo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Jis priminė, kad prieš 16 metų atgavusi nepriklausomybę Lietuva tapo Europos Sąjungos nare, pagerėjo žmonių gyvenimas, atsirado rimtų socialinių garantijų.

Arkivyskupas nenutylėjo ir kai kurių Lietuvos katalikų bažnyčios problemų: nors 79 proc. šalies gyventojų laiko savo Romos katalikais, bet rimtai praktikuojančių yra mažiau nei pusė.

Anot S.Tamkevičiaus, lietuvių ryšys su Bažnyčia prasideda ir baigiasi krikšto, santuokos apeigomis, bažnytinėmis laidotuvėmis.

Darbas Viešpaties vynuogyne

Atsakomajame kreipimesi į Lietuvos, Latvijos vyskupus bei Estijos bažnyčios administratorių Benediktas XVI priminė, kad kiekviena bažnytinė bendruomenė turėtų užmegzti nuoširdų pokalbį.

Daugiausia vietos savo kalboje jis paskyrė Bažnyčios ir šeimos temai: „Jūsų šalyse yra pavyzdingų šeimų, tačiau greta jų yra ir tokių, kurias ardo susilpnėję santuokiniai ryšiai, aborto žaizdos, demografinė krizė, nesugebėjimas vaikams perteikti tikrųjų dvasinių vertybių, amžiaus kartų priešiškumas, taip pat vis stiprėjanti jaunimo vidinė sumaištis.

Brangūs ir mylimi broliai, nenuilsdami būkite drąsūs gyvybės ir šeimos gynėjai“.

Atsisveikindamas su svečiais, popiežius perspėjo: „Viešpats jus pasirinko dirbti jo vynuogyne, toje visuomenėje, kuri neseniai išsilaisvino iš kaustančios persekiojimo žiemos.

Tuo pat metu, kai jūsų žmonėse dar galutinai neužgijo komunizmo atvertos žaizdos, nesulaikomai plinta pažiūros, aukštinančios vartotojiškus miražus. Nors visa tai apsunkina sielovadinę veiklą, nepraraskite pasitikėjimo“.

Lietuvos dvasininkai pakvietė popiežių apsilankyti mūsų šalyje.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Kultūra su žyma , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.