Paslaptingas vokas pasienio generolui

Išeiginę dieną privačiais reikalais į Baltarusiją vykusio pasienio generolo Sauliaus Stripeikos nepažinę, lyg eilinį asmenį patikrinę bei į duomenų bazę įtraukę pasieniečiai sulaukė tarnybinio patikrinimo ir nuobaudų. Priežastis: pareigūnai neįvykdė pavedimo „pasitikti VSAT vadą ir užtikrinti sklandų jo vykimą per valstybės sieną“ bei neįteikė Baltarusijos pasieniečių perduoto voko.

Kodėl išeiginę dieną, šeštadienį, Europos Sąjungos valstybės generolui asmeniškai turėjo būti perduotas vokas iš ne itin draugiškai nusiteikusios šalies? Ir kas tokio ypatingo jame buvo, jei kilo tokia audra?

Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas spaudai Giedrius Mišutis tvirtino, kad voke tebuvo atsakymas į teisinės pagalbos prašymą.

Laiškas

Praėjusių metų gruodžio 2 dieną, penktadienį, Baltarusijos pasieniečiai Medininkuose dirbusiems Lietuvos pareigūnamas padavė voką. Jis buvo skirtas generolui Stripeikai. Pasienio užkardos vadas D.Pamparas paskambino savo viršininkui, Vilniaus rinktinės vadui Vytautui Ižganaičiui ir paklausė ką daryti su voku?

Ižganaitis atsakė, kad Stripeika rytoj per Medininkus važiuos į Baltarusiją. Pasieniečiams nurodyta generolą pasitikti, „užtikrinti sklandų vykimą per valstybės sieną“ ir paduoti voką.

Niekas tiksliai nežinojo, kada atvyks generolas. Tai turėjo įvykti rytą – tarp aštuntos ir dešimtos valandos.

Pamparas rytą paskambino pamainos vyresniajam pareigūnui Dainiui Remeikai, liepė pasitikti vadą, paduoti voką ir padėti sklandžiai pervažiuoti valstybės sieną. Įvykdžius nurodymą, nedelsiant pranešti.

Remeika žinojo, kad VSAT vadas per sieną važiuos ne tarnybiniu „Mercedes Benz“.

Bėda viena nevaikšto

Padvarionių užkardoje buvęs Remeika bemat suvokė „reikalo svarbą“ – šoko į mašiną, lėkė į Medininkus. Ir atsitik tu man – nenaujas pasieniečio automobilis sugedo netinkamiausiu metu.

Medininkus pamainos vyresnysis pasiekė 35 minutės po 8 valandos. Pareigūnams jis surengė instruktažą ir pranešė, kad per sieną vyks vadas.

Redakcijos turimame dokumente užfiksuota, kad apie tai, jog netrukus per sieną važiuos Lietuvos pasienio generolas, pranešta ir baltarusių pasieniečiams. Ar Baltarusijos pasieniečiai į jų šalį privačiais reikalais šeštadienį važiavusiam mūsų generolui taip pat turėjo „užtikrinti sklandžią kelionę“?

Nesulaukęs iš pavaldinių jokių žinių apie generolą, 9 valandą Remeika pasiėmė voką ir ėmė išvykstančiųjų iš Lietuvos terminale laukti Stripeikos. Tačiau šio vis nebuvo.

Apie pusę vienuoliktos sunerimę vyrai ėmė aiškintis, kodėl nepasirodo šefas. Ir tada paaiškėjo, kad Stripeika valstybės sieną kirto 8.48 valandą.

Patikrino generolą

Du pasieniečiai: Petras Laurinavičius ir Jonas Leseckas dabar galėtų savimi didžiuotis. Jie patį generolą, tarsi eilinį Lietuvos pilietį, patikrino, apžiūrėjo jo ir kitų automobilio keleivių asmens dokumentus. Dar patikrino automobilį – o gal generolas vežasi draudžiamų daiktų? Tada generolo duomenis, kaip ir priklauso, įtraukė į duomenų bazę ir leido važiuoti toliau. Tik panaršius šioje duomenų bazėje paaiškėjo, kad generolas jau pravažiavo valstybės sieną.

Vėliau pasieniečius gynusios Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Vladas Sanda vidaus reikalų ministrui Gintarui Furmanavičiui rašė: „Užkardos pareigūnai, vykdę dokumentų ir transporto priemonių tikrinimą bei dokumentų įvedimą į VSATIS, teisės aktų nustatyta tvarka atliko pasienio patikrinimą. Ar ne ši aplinkybė sukėlė VSAT vado S.Stripeikos ir VSAT Vilniaus rinktinės vado V.Ižganaičio pasipiktinimą, ir ar todėl pareigūnų atžvilgiu imamasi tokių griežtų priemonių?“

Pareigūnams pradėtas tarnybinis patikrinimas, grėsė neeilinės atestacijos ir griežtos nuobaudos.

Kas kaltas dėl tyrimo?

Minėtos profsąjungos teisininkė Neringa Adomaitienė apie įvykį sužinojo, kai pasienis kreipėsi sutikimo nubausti profsąjungos narius pasieniečius Rolandą Baltrūną ir Dainių Remeiką. Generolą patikrinusiems Laurinavičiui ir Leseckui nuobaudos jau buvo skirtos.

Profsąjungos taryba nusprendė kreiptis į vidaus reikalų ministrą Furmanavičių, kad šis įvertintų pačius baudėjus ir išsiaiškintų, ką reiškia nurodymas pasieniečiams „užtikrinti sklandų Stripeikos vykimą per valstybės sieną“ ir įvertinti tokio nurodymo teisėtumą.

Teiravomės Adomaitienės, kodėl kilo toks didelis skandalas. „Šiuose įvykiuose tiesiogiai nedalyvavau, – sakė teisininkė, – todėl galiu tik spėti. Po įvykio mums paskambinęs vienas rinktinės darbuotojas sakė: „Stripeika važiavo per sieną ir buvo patikrintas kaip eilinis pilietis, todėl dabar grasinama nubausti ar atestuoti visą užkardą“. Paskui buvo kalbama, kad bus nubausta tik tuo metu budėjusi pamaina. Nežinau aplinkybių, tačiau iš to, ką tuo metu sakė pareigūnai, galiu manyti, kad skandalo priežastį jie įvardijo teisingai. Tai – mano nuomonė“.

Kitokios nuomonės laikosi šį įvykį ištyręs Vidaus reikalų ministerijos generalinis inspektorius Julius Jasaitis. Jis „Lietuvos žinioms“ sakė pats teiravęsis Stripeikos, negi šis taip susireikšmina? „Stripeika sakė, kad jis neprašė bausti pasieniečių ir neturi jiems jokių pretenzijų, – tvirtino Jasaitis. – Nustatyta, kad tarnybinį tyrimą prieš pasieniečius savo iniciatyva pradėjo Vilniaus rinktinės vadas Ižganaitis“.

Jasaičio vadovaujama generalinio inspektoriaus tarnyba nustatė, kad „pavedimas perduoti iš Baltarusijos gautą voką (korespondenciją) nėra susijęs su valstybės sienos apsaugos funkcija, todėl šio pavedimo neįvykdymo negalima laikyti pavestų funkcijų neatlikimu“. Todėl nėra pagrindo pasieniečius bausti.

Principinga ministerija

Vidaus reikalų ministerijos tyrėjai aiškinosi, ar Stripeika neketino valstybės sieną kirsti be tikrinimo. Tačiau tokių duomenų generalinis inspektorius nenustatė. Taip pat nenustatyta, kad Stripeika būtų siekęs susidoroti su patikrinimą atlikusiais ir voko neperdavusiais pareigūnais.

Be to, Stripeika generaliniam inspektoriui po įvykių tvirtino neprašęs ir nepageidavęs, kad jam pasieniečiai į rankas perduotų voką.

VRM pasienio rinktinėje atlikto tarnybinio patikrinimo išvadas, kuriomis keturi pareigūnai pripažinti kaltais ir jiems skirtos nuobaudos bei neeilinės atestacijos, pripažino neteisėtomis. Generalinis inspektorius taip pat nurodė, kad korespondencija, pagal įstatymus, turi būti registruojama ir įteikiama per pasienio kanceliariją.

Gynė ir gins

Nežinia, kaip būtų psibaigusi generolo ir voko istorija, jei ne profesinė sąjunga. Vladas Sanda užtikrino: „Jei ateityje ir vėl pasikartos tokie atvejai, mums nesvarbu, ar tai bus Stripeika, ar Grigaravičius – mes imsimės ginti pareigūnus, neatsižvelgdami į asmenybes“.

Generolas nepyksta

VSAT atstovas spaudai Giedrius Mišutis „Lietuvos žinioms“ sakė, kad voke buvo iš Baltarusijos gauti 3 atsakymai į prašymus suteikti teisinę pagalbą. Anot atstovo spaudai, anksčiau Varėnos rinktinės ikiteisminio tyrimo pareigūnai per VSAT kreipėsi į Baltarusiją, o ši atsakymus perdavė per pasienio punktą. „Tai – įprasta procedūra, mes panašiai teisinės pagalbos prašymus gauname iš latvių ir lenkų, – sakė Mišutis. – Minėti dokumentai pasienio tarnyboje užregistruoti gruodžio 5 dieną. Tą dieną generolui pasienyje jų neperdavė, į tarnybą jie atgabenti įprastu būdu. Generolo kelionė į Baltarusiją su šiuo voku neturėjo nieko bendra“.

Tuomet kodėl buvo užsipulti ir baudžiami pasieniečiai? Mišutis tvirtino, kad Stripeika neprašė pasieniečių nubausti – tai savo iniciatyva padaręs Ižganaitis. „Generolas, kaip ir priklauso, buvo patikrintas kaip ir visi piliečiai išvykstant iš Lietuvos ir grįžtant, jokių pretenzijų pasieniečiams dėl to neturi ir neturėjo“, – sakė atstovas spaudai.

Generolai nekomentuoja

LŽ rūpėjo sužinoti, ar dažnai mūsų valstybės generolams užsienio pasieniečiai iš rankų į rankas perduoda vokus? Stripeikos pirmtakai kalbėjo paslaptingai.

Buvęs pasienio vadas, generolas Jurgis Jurgelis, žurnalistės paprašytas prisiminti, ar kada nors paprasti Baltarusijos pasieniečiai tarnybinę korespondenciją jam perduodavo per mūsų pasieniečius, ir dargi išeiginę dieną, atsakė vienu skiemeniu: „ne“. Vadinasi, jo praktikoje tokių atvejų nebuvo pasitaikę. Tačiau generolas Jurgelis nesiryžo plačiau komentuoti šio atvejo.

Pamėginome to paties paklausti buvusio generolo Algimanto Songailos. Jis, kaip ir Jurgelis, atsakė, kad šios situacijos nekomentuos.

Kiti mūsų pašnekovai irgi elgėsi, lyg būtų į burnas prisisėmę vandens. Valstybės saugumo departamento atstovas spaudai Vytautas Makauskas, paklaustas, ar normalu, kai Europos Sąjungos valstybės pasienio generolui eiliniai baltarusių pasieniečiai perdavinėja paslaptingus vokus, atsakė, kad šia tema „jokių komentarų nebus“.

Tik Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Alvydas Sadeckas pažadėjo „būtinai pasidomėti šia istorija“.

„Reikia žinoti įvykio aplinkybes: ar tikrai buvo perduodamas vokas? Ar tikrai pasieniečiai buvo neteisingai nubausti? – kalbėjo Sadeckas. – Jei iš tiesų viskas įvyko, kaip jūs sakote, būtinai reiktų pasidomėti ir išsiaiškinti“.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Lietuvoje su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

One Response to Paslaptingas vokas pasienio generolui

  1. Buvusioji

    Tokie nusikalteliai, kaip Jonas Leseckas, neturetu buti prileisti prie darbo Valstybes tarnyboje visiskai!!! O cia kalbama tik apie tarnybines nuobaudas… Lietuvoj viska galima nupirkt, pasirodo…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.