Nertas švarkelis

Tindirindi.lt lankytoja Vykinta, artėjant šiltoms dienoms, siūlo nusinerti dailų švarkelį, kuria puikiai tiks, nušvitus saulutei.

Jums reikės 450 gramų mersirizuotos medvilnės ir 2,5 numerio vąšelio. Palaidinę pradedame nerti nuo ratukų kampuose pagal 2 paveikslėlio schemą. Kai nuneriame antrą tokį patį ratuką, neriame 190 kilpučių grandinėlę, sujungiame ratukus ir apnerdami kraštelį pakylame 1 cm į viršų.

Toliau neriame taip:

1.Į 6 kilputę nuo pradžios įneriame 5 stulpelius su dviem užmetimais, tada vieną kilpelę išneriame ir vėl stulpelius. Tokių trikampėlių turime nunerti 31. Sujungiame su ratuku kitoje pusėje, tada vėl pakylame 1 cm apnerdami;

2. Į paskutinę kilputę tarp dviejų trikampėlių vėl išneriame 5 stulpelius su 2 užmetimais ir vieną kilputę, taip kartojame 29 kartus iki kito ratuk,o prie kurio prijungiame. Vėl apnerdami pakylame 1 cm į viršų;

3. Į paskutinę kilputę tarp dviejų trikampėlių vėl išneriame 5 stulpelius su 2 užmetimais ir vieną kilputę, taip kartojame 28 kartus iki kito ratuko, prie kurio prijungiame nėrinį. Pakylame 1 cm į viršų apnerdami;

4. Į paskutinę kilputę tarp dviejų trikampėlių išneriame 5 stulpelius su 2 užmetimais ir vieną kilputę, taip kartojame 27 kartus iki kito ratuko, prie kurio prijungiame nėrinį. Pakylame 1 cm į viršų apnerdami;

5. Į paskutinę kilputę išneriame 5 stulpelius su 2 užmetimais ir vieną kilputę, taip kartojame 28 kartus iki kito ratuko, prie kurio prijungiame nėrinį. Pakylame 1 cm į viršų apnerdami;

6. Į paskutinę kilputę išneriame 5 stulpelius su 2 užmetimais ir vieną kilputę, taip kartojame 29 kartus iki kito ratuko, prie kurio prijungiame nėrinį. Pakylame 1 cm į viršų apnerdami;

7. Į paskutinę kilputę išneriame 5 stulpelius su 2 užmetimais ir vieną kilputę, taip kartojame 30 kartų iki kito ratuko, prie kurio prijungiame nėrinį. Pakylame 1 cm į viršų apnerdami;

8. Į paskutinę kilputęišneriame 5 stulpelius su 2 užmetimais ir vieną kilputę, taip kartojame 31 kartą iki kito ratuko ir prineriame. Tada neriant žemais stulpeliais, nusileidžiame kitoje pusėje ratuko 2 cm;

9. Pakylame nunerdami 5 kilpučių grandinėlę ir išneriame dar 4 kilputes. Prijungiame prie ratuko;

10. Nerdami žemais stulpeliais pakylame į viršų 1 cm, tada į tarpelį prie ratuko išneriame 3 kilputes ir 5 stulpelius su 2 užmetimais ir dar vieną stulpelį su 2 užmetimais į kraštinę kilputę;

11. Pakylame, išnerdami 5 kilpučių grandinėlę ir į tą pačią kilputę dar išneriame 2 stulpelius su 2 užmetimais, kilputę ir vėl 5 stulpeliai su 2 užmetimais į tarpą tarp ratuko ir trikampėlio. Taip kartojame 38 stulpelius, tada vėl žemu stulpeliu nusileidžiame ratuku 1 cm;

12. Išneriame 4 kilpučių grandinėlę ir stulpelį su 2 užmetimais;

13. Pakylame 5 kilpučių grandinėle ir dar išneriame 4 stulpelius su 2 užmetimais į vieną kilputę ir 3 kilputes, prijungiant prie ratuko;

14. Pakylame 5 kilpučių grandinėle ir išneriame dar 4 stulpelius su 2 užmetimais, kilputė, dar 3 stulpeliai su 2 užmetimais;

15. Išneriame 5 kilpelių grandinėlę, toliau į tarpą išneriame 5 stulpelius su 2 užmetimais ir kilpele, taip toliau kartojame 41 kartą; o tokį raštą dar 5 eilutes (16 – 20 eilutės);

21. Pakylame, išnerdami 4 kilpučių grandinėlę, išneriame stulpelį į trečią kilputę, kilputė ir taip toliau kartojame 103 kartus;

22. Pakylame 7 kilpučių grandinėle ir į tą pačią vietą išneriame dar 2 stulpelius su 3 užmetimais, kilputę tarpe ir išneriame 3 stulpelius su 3 užmetimais į kas antrą stulpelį. Taip gauname 52 trikampėlius;

23. Pakylame 7 išnertom kilpelėmis ir išneriame 2 stulpelius su 3 užmetimais, sunerdami kartu. Toliau 3 kilputės ir vėl 3 stulpeliai su 3 užmetimais, taip dar kartojame 50 kartų;

24. Kaip 21 eilutė;

25. Išneriama 3 kilpučių grandinėlė ir išneriami 207 stulpeliai su užmetimu;

26. Išneriama pakilimui 9 kilpučių grandinėlė, ir 2 stulpeliai su 3 užmetimais, kilputė ir dar 3 stulpeliai su 3 užmetimais. Taip kartojame 50 kartų;

27. Kaip ir 25 eilutę;

28. 9 kilpučių lankelius išneriame ir kas penktą kilputę prijungiame, tai bus 42 lankeliai ir toliau juos neriame iki viršaus 26 eilutes, tuo pačiu tame tinklelyje išneriame „rombo“ raštuką, kuris kartojasi 4 eilutes po 4 rombus. Tuo pačiu nepamirštame tinklelį apmažinti rankų ir kaklo srityje.

Rombo raštas:

1. Išneriame 5 stulpelius su 2 užmetimais;

2. Į pirmą stulpelį išneriame 3 stulpelius su 2 užmetimais, kilputę, stulpelį su 3 užmetimais, neriant į kitą kraštinį stulpelį; išnėrus 2 užmetimus, neriame dar 2 užmetimais stulpelį į pirmą stulpelį ir pabaigiame išnerti; 3 kilputės, stulpelis su 1 užmetimu į susikryžiavimą, kad galutinai užbaigtume kryžiuką; kilputė, 3 stulpeliai su 2 užmetimais į paskutinį stulpelį;

3. Išneriame 3 stulpelius su 2 užmetimais ir juos suneriame kartu; kilputę, stulpelį su 3 užmetimais, neriant į kitą kraštinį stulpelį; išnėrus 2 užmetimus, neriame dar 2 užmetimais stulpelį į pirmą stulpelį ir pabaigiame išnerti; 3 kilputės, stulpelis su 1 užmetimu į susikryžiavimą, kad galutinai užbaigtume kryžiuką; kilputė, 3 stulpeliai su 2 užmetimais ir suneriame kartu, tada apsukame ir žemais stulpeliais grįžtame prie pirmų sunertų stulpelių, tada pakylame į viršų 5 kilpelių grandinėle ir išneriame dar 5 stulpelius su 2 užmetimais, juos suneriant kartu, ir nusileidžiame su 5 kilpelių grandinėle.

Apdaila:

1. Stulpeliai su užmetu;

2. Išneriama 3 kilpelių grandinėlė, stulpelis su užmetimu į trečią kilputę, 2 kilputės, stulpelis su užmetimu į tą pačią kilputę kaip prieš tai išnertas stulpelis, stulpelis su užmetimu išneriamas į 3 kilputę, 2 kilputės ir taip toliau kartojame;

3. Kaip ir 1 eilutę;

4. Čia dabar neriama apykaklė viršuje ir apačioje nuo pusės; stulpelis su 3 užmetimais į 5 kilputę, trijų kilpelių grandinėlė, taip pakartojama 6 kartus. Prijungiame 5 kilputėje, išneriame porą žemų stulpelių ir vėl tą patį pakartojame, taip sudarydami

kauburėlius.

Rankoves neriame taip:

1. 72 kilpučių grandinėlę sujungiame ratuku;

2. Pakylame 4 išnertomis kilpelėmis, į antrą kilputę išneriame stulpelį su užmetimu ir kilputę tarpe, taip kartojame 34 kartus;

3. Pakylame 7 išnertų kilpučių grandinėle ir į tą pačią vietą išneriame dar 2 stulpelius su 3 užmetimais, kilputę tarpe ir išneriame 3 stulpelius su 3 užmetimais į kas antrą stulpelį, taip gauname 18 trikampėlių;

4. Pakylame 7 išnertomis kilpelėmis ir išneriame 2 stulpelius su 3 užmetimais, sunerdami kartu. Tuomet 3 kilputės ir vėl 3 stulpeliai su 3 užmetimais, taip dar kartojame 16 kartų;

5. Kaip ir 2 eilutę;

6. Pakylame 5 išnertų kilpelių grandinėle ir neriame 71 stulpelį su 2 užmetimais į kiekvieną kilpelę;

7. Išneriame 5 kilpelių grandinėlę ir 4 stulpeliussu 2 užmetimais į tą pačią vietą, kilputę tarpe ir vėl 5 stulpelius su 2 užmetimais į kas 5 kilputę, taip dar kartojame 10 kartų;

8. Kaip ir 7 eilutę kartojame dar 3 eilutes (8 – 10 eilutės);

11. Išneriame 9 kilpučių pynelę ir žemu stulpeliu į kiekvieną tarpą tarp trikampių prineriame, taip kartojame dar 10 kartų, o paskutinį nuneriame 4 kilpučių grandinėlę ir1 stulpelį su užmetimu į pirmą kilputę. Taip kartojame dar 7 kartus ir tarp tų lankelių išneriame vieną rombo raštą.

18. 6 akių grandinėlę prineriame žemu stulpeliu prie lankelių ir taip kartojame 11 kartų;

19. Taip pat kaip 6 eilutė, bet čia išneriame 83 stulpelius.

20. Kaip ir 2 eilutė, kartojame 40 kartų;

21. Kaip ir 3 eilutė, kartojama 20 kartų;

22. Kaip ir 4 eilutė, kartojama 20 kartų;

23. Kaip 20 eilutė, kartojama 40 kartų;

24. Kaip 7 eilutė kartojama 14 kartų; taip neriama dar 4 eilutės (24 – 27 eilutės);

28. Kaip 23 eilutė;

29. Kaip 11 eilutė ;

36. Kaip 18, kartojama 13 kartų;

37. Prijungiame prie rankovei skirtos angos apačioje ir išneriame 13 trikampėlių, kaip 7 eilutę ir gale vėl prineriame;

38. Išneriame 5 kilpučių grandinėlę ir prijungiame viršuje. Neriame atgal 12 trikampėlių ir vėl prijungiame;

39. Kartojame kaip 38 eilutę ir išneriame vis po vieną mažiau, kol lieka 3 trikampėliai ir išneriam grandinėlę po 3 akis, kad prijungtume juos viršuje.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Moterims su žyma , , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.