Visi galvijai privalo turėti pasus

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktoriaus įsakymu, nuo 2006 m. sausio 1 d. draudžiamas galvijų laikymas, perkėlimas bei skerdimas neturint galvijo paso.

Galvijo pasas išduodamas galvijo laikytojui arba jo įgaliotam asmeniui pateikus raštišką prašymą teritoriniam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padaliniui arba tiesiogiai į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą (ŽŪIKVC) adresu: V. Kudirkos g. 18, LT 03105, Vilnius arba faksu (8-5) 2660609, telef. (8-5) 2648876 arba (8-5) 2660627.

Prašymo pavyzdį galima gauti pas teritoriją aptarnaujantį veterinarijos gydytoją arba teritorinėje Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje.

Vadovaujantis Europos Tarybos reglamentu Nr. 1760/2000/EB, kuriame sakoma, kad norint atsekti galvijų judėjimą, galvijų tapatybė nustatoma pagal ausies įsagą ir pasą. Galvijų pasai yra Europos Sąjungoje privaloma maisto saugos ir veterinarinės kontrolės sistemos dalis, leidžianti nustatyti visas ankstesnes konkretaus galvijo laikymo vietas, tam, kad būtų galima likviduoti užkrečiamų ligų protrūkius ir apsaugoti maisto produktų vartotojus. Reglamente nurodoma, kad pasas turi būti išduodamas kiekvienam galvijui, į kurio ausis įsegami įsagai. Pagal Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234, galvijų prieauglį suženklinti privaloma per 7 dienas nuo gimimo, todėl pranešant apie gyvulio gimimą, rekomenduojama užsisakyti ir galvijo pasą.

Vykdant prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimus, kurie patvirtinti 2004 m. balandžio 20 d. VMVT direktoriaus Įsakymu Nr. BĮ-349, bei vykdant 2005 m. lapkričio 22 d. VMVT direktoriaus įsakymą Nr. 151-630 nuo 2006 m. sausio 1 d. draudžiamas galvijų judėjimas iš laikymo vietos į kitą laikymo vietą ar skerdyklą be galvijo paso.

Gyvulių laikytojai, turintys kompiuterinę įrangą ir teisę prisijungti prie Gyvulių registro duomenų bazės, gali patys suvesti galvijų pasų užsakymo duomenis į ŽŪIKVC parengtą programą. ŽŪIKVC per 7 darbo dienas nuo duomenų įvedimo galvijo pasą išsiunčia laikytojo nurodytu adresu arba pristato jį kitu patikimu būdu. Galvijo laikytojas, gavęs pasą, privalo įrašyti reikiamus duomenis paso dalyje „Galvijo laikytojai ir bandos“ ir saugoti pasą visą galvijo laikymo savo ūkyje laikotarpį.

Pasikeitus galvijo laikytojui galvijo pasas perduodamas naujajam laikytojui, kuris galvijo paso dalyje „Galvijo laikytojai ir bandos“ įrašo savo duomenis. Pamestų arba susidėvėjusių galvijų pasų dublikatai išduodami ta pačia tvarka.

Galviją vežant į Europos Sąjungos valstybes galvijo pasas perduodamas galvijo pirkėjui. Galviją vežant į ne Europos Sąjungos šalis, paskutinysis galvijo paso turėtojas grąžina jį ŽŪIKVC.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Specialistai konsultuoja su žyma , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.