Rizikos zonoje – tūkstančiai Lietuvos jūrininkų

Airijos keltų kompanija „Irish Ferries“ registruoja savo laivus vadinamosios pigios vėliavos šalyje Kipre, atleidžia iš darbo savus piliečius ir samdo dirbti mažiau apmokamus Latvijos ir Lietuvos jūrininkus.

Tokia situacija airių jūrininkus verčia imtis veiksmų. Viena įgula jau buvo užsibarikadavusi laive, tačiau buvo išvaryta ir pakeista lietuviais bei latviais. Tuo tarpu Airijos profsąjungų kongresas gruodžio 9 dieną visoje šalyje organizuoja protesto akcijas.

Svarbu tai, kad konfliktas vyksta Europos Sąjungos (ES) viduje, nes visos minėtos šalys – Lietuva, Latvija, Airija, Kipras – yra jos narės.

„Vakarų ekspresas“ toliau aiškinasi, kodėl latvių ir lietuvių jūrininkai, būdami ES piliečiai, priskiriami prie tų, kuriems galima mokėti gerokai mažiau, ką reikia daryti Lietuvos jūrininkams, jeigu jų yra apie 12 tūkstančių, o laivuose su nacionaline vėliava tegali dirbti vos apie 2 tūkstančius, ir ar panaši situacija, kaip Arijoje, negali susidaryti ir Lietuvoje.

Savininko veiksmai teisėti

Lietuvos Respublikos Seimo nario Vaclavo Stankevičiaus teigimu, nors airių akimis jų kompanijos veiksmai samdant mažiau apmokamus jūrininkus yra amoralūs, juos diktuoja verslo sąlygos.

V. Stankevičius sako, jog vertinant incidentą Airijoje labai svarbu tai, su kokios šalies vėliava plaukioja laivai. Jeigu su vadinamąja pigia vėliava, laivo savininkas turi labai daug galimybių manipuliuoti jūrininkų atlyginimais. Jeigu su nacionaline – jis pažeidžia ES direktyvas.

Pasak Seimo nario, ir Lietuva, ir Latvija, ir Airija yra vienoje ES ekonominėje erdvėje, todėl atlyginimų atžvilgiu jose negali būti jokios diskriminacijos.

Anot jo, vadinamoji patogios šalies vėliava todėl ir yra populiari tarp laivų savininkų, kad jie gali manipuliuoti laivininkų atlyginimais, darbo, gyvenimo, maitinimo sąlygomis, suprantama, lenkdami į blogąją, pigiąją pusę. Be to, „pigios“ vėliavos laivo savininkas teisėtu būdu, o ne slapstydamasis išvengia mokesčių mokėjimo.

„Jeigu kompanija „Irish Ferries“ perregistruoja savo laivus, kad jie plaukiotų su „pigia“ vėliava, ji elgiasi ne itin gerai savo tautiečių atžvilgiu moraliniu atžvilgiu, tačiau faktiškai jos veiksmai yra teisėti. Ji nepažeidžia Airijos įstatymų, kadangi laivai registruoti ne šioje šalyje, jie tik dirbs joje. Manau, kad tokiu atveju valstybinės Airijos institucijos negali priekaištauti laivo savininkui. Tai gali padaryti nebent profsąjungos, ko jos dabar ir ėmėsi – organizuoja protestus. Jeigu Airijos profsąjungos yra pakankamai stiprios, o dar turint omenyje, kad ITF gali organizuoti tos kompanijos laivų blokavimą, jos turi šansų priversti laivo savininką elgtis kitaip, mokėti didesnius ar mažesnius atlyginimus“, – „Vakarų ekspresui“ sakė V. Stankevičius.

Jėga – kraštutinė priemonė

Paklaustas, ką patartų airių profsąjungų nemalonėn patekusiems Lietuvos jūrininkams, Seimo narys V. Stankevičius atsakė: „Jie turi patys apsispręsti. Jeigu juos tenkina tokie atlyginimai, kokie jiems siūlomi „Irish Ferries“ laivuose, gali dirbti. Tai nėra uždrausta. Tai taip pat teisėtas būdas užsidirbti. Nėra ko slėpti, pragyvenimo lygis Airijoje kur kas didesnis nei Lietuvoje. Manau, kad todėl gerokai mažesni už airių atlyginimai mūsų jūrininkus tenkina. Airių nepasitenkinimas svetimšalių įdarbinimu man suprantamas, tačiau faktiškai laivo savininkas veikia teisėtai, nors tai ir nepatinka profsąjungoms“.

Airių įgulos užsibarikadavimą laive protestuojant prieš ją pakeisti atvykusius vadinamuosius gastarbaiterius iš Lietuvos ir Latvijos parlamentaras vertina kaip kraštutinius veiksmus ir jiems nepritaria.

Pasak jo, reikia suprasti ir savininką, kurio laivas turi dirbti pagal nustatytus grafikus, ir ginčą spręsti civilizuotai – derybų būdu.

„Manau, kad mūsų laikais bandymas jėga priversti ką nors daryti nėra priimtinas. Airių jūrininkus suprantu – jie praranda darbą. Manyčiau, kad jų profsąjunga turėtų ne šaukti ir barikaduotis, o derybų keliu bandyti sureguliuoti šį klausimą“, – sako V. Stankevičius.

Įmanomas variantas

„Vakarų ekspreso“ pašnekovų teigimu, teoriškai visiškai įmanoma, kad ir Lietuvoje susidarytų panaši situacija, kai mūsų šalies piliečiai būtų išstumiami, tarkime, ukrainiečių, kuriems laivuose būtų mokami mažesni atlyginimai.

Tiesa, jau dabar tam esą bandoma užkirsti kelią.

„Mes Lietuvoje bandome daryti įtaką siūlydami atitinkamus teisės aktus. Pavyzdžiui, į mūsų Prekybos laivybos įstatymą yra įtrauktas punktas, kad laivuose su Lietuvos vėliava turi dirbti ne mažiau kaip du trečdaliai Lietuvos ir ES šalių piliečių, o kapitonas ir kapitono vyresnysis padėjėjas privalo būti tik Lietuvos piliečiai“, – sako Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža.

Jo teigimu, tiek Lietuvos, tiek Airijos jūrininkai suinteresuoti turėti darbo, ir jeigu Lietuvoje atsirastų toks precedentas kaip Airijoje, mūsų profsąjungos taip pat stotų piestu, prašytų Tarptautinės transporto darbuotojų federacijos (ITF), Europos transporto darbuotojų federacijos palaikymo.

Vis dėlto Seimo narys V. Stankevičius tokios problemos, kad ir Lietuvos laivus gali užplūsti pigesnė darbo jėga, kol kas neįžvelgia, nors ir pripažįsta, kad tai, kokie atlyginimai būtų nustatyti, sakykime, Ukrainos ar Baltarusijos piliečiams, būtų derybų su laivų savininkais klausimas – valstybė to nereglamentuoja, čia jau veikia rinkos dėsniai.

Parlamentaro manymu, kadangi Lietuvos laivuose įgulos nedidelės, be to, griežtai reglamentuojamas piliečių iš trečiųjų šalių skaičius, jų laivuose, plaukiojančiuose su Lietuvos vėliava, yra labai nedaug. Reikia manyti, kad ES piliečiai, ne lietuviai, į Lietuvos laivus dirbti taip pat nesiverš, nes mūsų jūrininkų atlyginimai juos tiesiog šokiruotų.

Per dideli mokesčiai

Kita vertus, V. Stankevičius neatmeta tokios galimybės, kad ir Lietuvos laivuose nacionalinė vėliava gali būti pakeista vadinamąja pigia.

„Tačiau mes stengiamės, kad taip neatsitiktų. Praėjusios kadencijos metu jūrininkams buvo įvestas nulinis fizinių asmenų pajamų mokesčio tarifas. Dabar sprendžiame jūrininkų darbdavių privalomų mokėti mokesčių „Sodrai“ klausimą“, – sako parlamentaras.

Žinia, šiuo metu laivų savininkai, kaip ir visi Lietuvos darbdaviai, „Sodrai“ moka 31 proc. nuo kiekvieno jūrininko atlyginimo. V. Stankevičiaus manymu, tas procentas yra per didelis.

„Lietuvos laivų savininkai negali konkuruoti tarptautinėje arenoje. Todėl labai svarbu, kad šis mokestis būtų sumažintas. Toks įstatymo projektas jau parengtas, Vyriausybė jį perdavė Seimui. Mūsų tikslas – palengvinti darbo sąlygas Lietuvos laivų savininkams, kad jie savo laivuose nekeistų vėliavų“, – situaciją Lietuvoje komentavo Seimo narys.

Jeigu Lietuvos laivų savininkai keistų laivų vėliavas „pigiomis“, jie nemokėtų mokesčių Lietuvoje, galėtų kur kas laisviau manipuliuoti atlyginimais, o žmonės, kurie dirbtų jų laivuose, būtų mažiau socialiai apsaugoti.

Tuo tarpu laivuose su nacionaline vėliava galioja atitinkamos valstybės įstatymai, tad kur kas lengviau spręsti socialinius jūrininkų klausimus.

„Mes labai atsakingai turime vertinti laivybą reglamentuojančią įstatyminę bazę. Vyriausybė pakankamai gerai gilinasi į šiuos klausimus ir mes stengiamės koreguoti įstatymus laivų savininkų naudai“, – sako V. Stankevičius.

Nepamiršo dirbančiųjų užsienyje

Apytikriais skaičiavimas, Lietuvoje iš viso yra apie 12 tūkstančių jūrininkų. Iš jų tik apie 2 tūkstančiai dirba laivuose su nacionaline vėliava, o likusieji – laivuose su ES šalių arba „pigiomis“ vėliavomis.

Paklaustas, kaip reikia išgyventi tiems 10 tūkstančių užsienio laivuose dirbančių Lietuvos jūrininkų, jeigu tokie dalykai dedasi Airijoje, ES šalyje, kur jie, kaip pigi darbo jėga, yra nepageidaujami, Seimo narys V. Stankevičius tikino, jog šie žmonės taip pat nėra pamiršti.

„Valstybė mato, kad jūrininkai sunkiai dirba užsienyje ir jau palengvino jiems sąlygas. Nuo 2004 metų sausio 1 dienos jie nebemoka fizinių asmenų pajamų mokesčio. Tai, ką jie uždirba užsienyje, grįžę į Lietuvą naudoja savo šeimų poreikiams, kai tuo tarpu kitiems Lietuvos gyventojams 33 proc. savo atlyginimo tenka skirti mokesčiams“, – sako V. Stankevičius.

Nemato tragedijos

Atkreipus dėmesį, jog dabar lietuviai arijoje tapo ne tik nepageidaujami, bet dabar dar laikomi ir streiklaužiais, Seimo narys sakė nematąs tame jokios tragedijos.

„Na, airiai sukilo ir pradėjo protestuoti. Tačiau tai nereiškia, jog panašūs dalykai vyksta masiškai. Mūsų jūrininkų paklausa dėl jų kvalifikacijos ir europietiško mentaliteto užsienyje labai didelė. Ten padirbę jie grįžta su tvirta konvertuojama valiuta į Lietuvą, čia tuos leidžia ir tokiu būdu stiprina mūsų ekonomiką. Mes negalime visų jų užblokuoti ir laikyti Lietuvoje.

Tačiau tiek Vyriausybė, tiek Seimas mato, jog yra galimybė tobulinti įstatymus taip, kad laivų savininkus būtų skatinami pirkti daugiau laivų ir sukurti kuo daugiau darbo vietų nacionaliniame laivyne. Kol kas įstatyminė bazė Lietuvoje nėra itin palanki Lietuvos laivų savininkams, tačiau mes tai žinome ir dirbame, kad taip nebūtų. Aš net tikiuosi, kad iki Naujųjų metų dar spėsime ką nors gero padaryti“, – žadėjo V. Stankevičius.

Dalia Bikauskaitė

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Lietuvoje su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.