Startas „Rail Baltica“ projektui bus duotas 2006 metais

Lietuvoje viešintis europinės vėžės geležinkelio projekto „Rail Baltica“ koordinatorius Pavelas Telička susitikime su susisiekimo ministru Petru Čėsna informavo, kad maždaug po savaitės paaiškės konkurso „Dėl galimybių studijos“ rengimo nugalėtojas, o š.m. lapkričio mėnesį ši studija bus pradėta.

Ministro P. Čėsnos nuomone, šis Europos Komisijos atstovo vizitas neabejotinai paspartins labai svarbaus Lietuvai ir kitoms šalims projekto įgyvendinimą. „Sudėtinga kalbėti apie bendrą Europos Sąjungos rinką, kuomet mūsų geležinkelių infrastruktūros nėra sujungtos“, – susitikime pabrėžė P. Čėsna. Anot jo, šis projektas svarbus ne tik politiškai, bet ir ekonomiškai, atsižvelgiant į nuolat augančius krovinių srautus.

Š. m. kovo 31 d. Lietuvos Vyriausybė priėmė nutarimą dėl standartinio Europos geležinkelio „Rail Baltica“ trasos projektavimo ir įgyvendinimo bei darbų koordinavimo. Šiuo dokumentu Susisiekimo ministerijai pavesta dar šiais metais parengti teisės aktų projektus, kuriuose būtų nustatytos užsakovo funkcijos, o iki kitų metų spalio 1 d. parengti projekto finansavimo planą, kuriame būtų numatyti finansavimo šaltiniai ir jų proporcijos.

Realizuojant tarptautinės reikšmės projektą reikės koordinuoti keturių valstybių veiksmus. Todėl š. m. liepos 20 d. Europos Komisija ketverių metų kadencijai paskyrė europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo koordinatorių. Juo tapo 40 metų čekų kilmės diplomatas, teisininkas Pavelas Telička, kuris buvo vyriausiuoju Čekijos derybininku šiai šaliai stojant į Europos Sąjungą. Koordinatorius turės užtikrinti visų suinteresuotų šalių atsakingų institucijų dalyvavimą derinant „Galimybų studijos“ tarpinius ir galutinius rezultatus. „Rail Baltica“ yra prioritetinis projektas, o koordinatoriaus paskyrimas rodo ypatingą EK dėmesį jam. Pasak P. Teličkos, projektas yra ekonomiškai ambicingas, politiškai svarbus ir nėra priežasčių dėl kurių jo būtų galima neįgyvendinti.

Susitikime su P. Telička Lietuvos susisiekimo ministras akcentavo, kad šiuo metu aktualiausias projekto klausimas – Lietuvos-Lenkijos sieną kertančios atkarpos nustatymas, nes tai pareikalaus žemėvaldos keitimo bei finansavimo šaltinių nustatymo. Kadangi „Rail Baltica“ pirmasis etapas Varšuva-Kaunas turi būti įgyvendintas iki 2010 m., Lietuva ketina artimiausiu metu inicijuoti tarpvyriausybinius susitikimus su Lenkija, kuriuose būtų aptariami šios problemos sprendimo būdai. Anot P. Čėsnos, Europos koordinatorius Pavelas Telička padėtų sudaryti tarpvyriausybinę Lietuvos-Lenkijos darbo grupę ir tuo pačiu paragintų Lenkijos Vyriausybę aktyviau įsijungti į projekto realizavimą. Prognozuojama, kad šio projekto realizavimui reikės nuo milijardo iki 1,3 mlrd. litų.

Susisiekimo ministerija

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Transportas su žyma , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.