Žymos archyvas: telė

Po­mi­do­rai ir lie­tu­viai – tar­si bro­liai

Ne­pabėg­ti iš Is­pa­ni­jos šilt­na­mių emigrantams iš Lietuvos pa­de­da išt­vermė, maž­daug 2500 litų at­ly­gi­ni­mas ir septynių mėnesių ato­sto­gos Dar­bi­nin­kei Džei­na­rai Ja­ru­lie­nei po trijų sa­vai­čių pra­si­dės ato­sto­gos. Iki ki­to pa­va­sa­rio ji ilsė­sis ma­žiau­siai sep­ty­nis mėne­sius. O kol … Skaityti toliau