Svarstomas Nacionalinės antidiskriminacinės programos projektas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia visus suinteresuotus lygių galimybių užtikrinimu visuomenės atstovus, nevyriausybines organizacijas aktyviai dalyvauti ir pateikti savo pasiūlymas ar pastabas dėl parengto Nacionalinės antidiskriminacinės 2009-2011 metų programos projekto.

Nacionalinės antidiskriminacinės 2009-2011 metų programos tikslas – kompleksiškai tirti diskriminacijos apraiškas ir priežastis visose visuomenės gyvenimo srityse, ugdyti visuomenės toleranciją bei tarpusavio supratimą dėl lyties, amžiaus, lytinės orientacijos, rasės ir etninės kilmės, religijos ir įsitikinimų, negalios.

Įgyvendinant šią programą bus siekiama tobulinti nediskriminacijos teisinę bazę, sudaryti palankesnes sąlygas asociacijų, dirbančių žmogaus teisių gynimo srityje, veiklai, taip pat bus inicijuojami diskriminacijos srities tyrimai, organizuojamos antidiskriminacinės visuomenės informavimo ir švietimo kampanijos.

Nors Lietuvoje sudarytos teisinės lygybės ir apsaugos nuo nelygybės bei diskriminacijos sąlygos, tačiau kai kurios gyventojų grupės įvairiose gyvenimo srityse susiduria su diskriminacijos apraiškomis. Įvairių tyrimų ir visuomenės nuomonės apklausų duomenimis, daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, vertindami moterų ir vyrų padėtį darbo rinkoje, teigia, kad vyrams sąlygos užimtumo srityje yra palankesnės; apie 50 proc. Lietuvos gyventojų pateisintų darbdavius, atsisakančius įdarbinti vyresnio nei 50 metų amžiaus žmones; 69 proc. apklaustųjų nenorėtų gyventi kaimynystėje su romais, 55 proc. – su čečėnais. Didelis nepakantumo ir netolerancijos lygis Lietuvoje yra ir lesbiečių ir gėjų atžvilgiu. Neįgaliųjų diskriminavimo apraiškų pastebima užimtumo srityje: iš 170 tūkst. darbingo amžiaus neįgaliųjų dirba tik kas ketvirtas neįgalusis.

Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos komitetas palankiai įvertino Lietuvos pastangas įgyvendinant Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, tačiau pareiškė susirūpinimą, kad šalyje vis dar pasitaiko rasistinių ir ksenofobinių incidentų ir paragino toliau kovoti su kai kuriomis išankstinėmis visuomenės nuostatomis ir stereotipais.

Nacionalinės antidiskriminacinės programos projekte numatomas priemones siūloma finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų.

Programos rengime dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo, Teisingumo, Vidaus reikalų, Švietimo ir mokslo, Užsienio reikalų ministerijų, Lygių galimybių kontrolieriaus, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento, Policijos departamento, Generalinės prokuratūros, Valstybės saugumo departamento ir kitų organizacijų atstovai.

Jos projektas patalpintas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje http://www.socmin.lt/index.php?518861900.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Lietuvoje su žyma . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.