Valstybės parama žemdirbiams, imantiems kreditus be garantijų

Šalies ūkininkai, imantys kreditus naudotos žemės ūkio technikos pirkimui, gali pretenduoti į dalies palūkanų kompensavimą.

Į valstybės pagalbą pretenduojantys asmenys, nesinaudojantys žemės ūkio paskolų garantinio fondo paslaugomis, dėl kreditų palūkanų kompensavimo turi kreiptis į savivaldybes.

Pasak Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento direktorės Reginos Mininienės, investicinių kreditų palūkanos iš dalies kompensuojamos ūkininkams ir bendrovėms, paėmusiems kreditus investiciniams projektams, skirtiems pirminei žemės ūkio produkcijos gamybai (pirminių produktų gamybai, veisimui, auginimui, derliaus nuėmimui, melžimui, naminių gyvūnų auginimui).

Investiciniai kreditai gali būti panaudoti nekilnojamojo turto statybai, įsigijimui (išskyrus žemę), jo būklės gerinimui, taip pat žemės ūkio technikos ir kompiuterių techninės-programinės įrangos pirkimui. Nauja yra tai, kad dabar kompensuojamos palūkanos perkant ne vien naują, bet ir naudotą techniką.

Investiciniai kreditai gali būti imami daugiamečiams augalams įsigyti ir apmokėti daugiamečių augalų sodinimo paslaugas, taip pat bendrosios išlaidoms dengti (atlyginimai architektams, inžinieriams ir konsultantams, statinio projekto (įskaitant ekspertizę) rengimo išlaidos, projekto techninio tyrimo, patentų ir licencijų įsigijimo išlaidos).

Valstybės lėšomis gali būti kompensuojama ne daugiau kaip 30 proc. kredito palūkanų (jauniesiems ūkininkams – 40 proc.).

R. Mininienės teigimu, palūkanos gali būti kompensuojamos tik tuo atveju, jeigu asmuo pateikė savivaldybei prašymą gauti palūkanų kompensaciją prieš patirdamas investiciniame projekte nurodytas išlaidas, tai yra išlaidas patiria tik po to, kai savivaldybė priima sprendimą ir informuoja pagalbos gavėją, kad valstybės pagalba jam bus teikiama.

Valstybės pagalba kompensuojant dalį kredito palūkanų teikiama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems žemės ūkio produktų pirmine gamyba ir paėmusiems kreditus (iki 2 metų) trumpalaikiam turtui įsigyti ar apyvartinėms lėšoms.

Kompensuojama iki 30 proc. kredito palūkanų, jauniesiems ūkininkams – 40 proc. Maksimali pagalbos suma per trejus mokestinius metus negali viršyti 7,5 tūkst. eurų, pagal ankstesnę tvarką – 3 tūkst. eurų.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.