Nuteistų ginklų prekeivių prekės išgaravo

Prieš dešimtmetį iš nusikaltėlių atimtas įspūdingas arsenalas turėjo būti sunaikintas. Tačiau dabar paaiškėjo, kad didelė jo dalis nežinia kur dingusi. Vidaus reikalų ministerija tikina, jog sprogmenys saugomi kariniuose daliniuose, bet kariškiai tai kategoriškai neigia.

Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) kylantį skandalą dėl nežinia kur dingusių iš nusikaltėlių atimtų ginklų ir sprogmenų užgniaužė ministerijos atliktas tarnybinis tyrimas. Buvo konstatuota, kad pareigūnai įstatymų nepažeidė, o 66 kilogramai trotilo, įvairios minos, keli ginklai ir kita niekur nedingo, tik saugoma kitur, ne VRM pavaldžiose institucijose.

Tačiau LŽ bandant atsekti konfiskuoto arsenalo kelią paaiškėjo, kad sprogmenų, kuriuos policija neva atidavė kariškiams saugoti, dalinių vadai kategoriškai tvirtina net neregėję. Kariškiai neigia, jog policija jiems perdavė saugoti ką nors iš minėtų daiktų.

Nusikaltėlių arsenalas

Ši istorija prasidėjo dar prieš dešimtmetį, kai policija ėmė tirti prekiautojų ginklais ir sprogmenimis veiklą. Vilniaus policijos operatyvininkai, apsimetę ginklų pirkėjais, užmezgė ryšius su kriminaliniais elementais Šiauliuose ir Marijampolėje.

Nusikaltėliai buvo ilgai mulkinami. Iš jų per keletą kartų įsigyta įvairiausių dalykų. Buvo tariamasi dėl ilgalaikio bendradarbiavimo – kas savaitę nupirkti po 500 kilogramų sprogmenų. Kai išsiaiškino prekeivių grupuotės ryšius ir slėptuves, pareigūnai 1997-ųjų kovo pradžioje įtariamuosius sulaikė.

Iš šios grupuotės buvo paimtas įspūdingas arsenalas: 373,5 kilogramo trotilo, 2 kilogramai heksoplato, 198 prieštankinės minos TM-57, 167 priešpėstinės minos OZM-72, reaktyvinis prieštankinis granatsvaidis RPG-22, 3 rankinės granatos, 1 laivyno artilerijos sviedinys, 101 įvairių artilerijos sviedinių galvutė, revolveris „Nagan”, du pistoletai „Walther” ir „Mauser”, 3 įrenginiai DKP-4, įvairaus kalibro šovinių, 146 sprogdikliai MVZ-57, 10 elektrodetonatorių, 35 kapsulės-detonatoriai ir kt.

Pasigesta sprogmenų ir ginklų

Bylos tyrimas ir teismų procesai truko ilgai. Kai kurie įtariamieji tapo liudytojais. Ir galų gale šiais metais teismų maratonas baigėsi. Buvo nuteisti du vyrai: šiaulietis Egidijus Jonaitis ir marijampolietis Anicetas Varnas, tuo metu, kai padarė nusikaltimą, dirbęs Savanoriškojoje krašto apsaugos tarnyboje ginklininku. Kauno rajono apylinkės teismas abiem skyrė po 5 metus nelaisvės, bet iškart pritaikė amnestiją, tad iš teismo salės jiedu išėjo laisvi.

Šių metų gegužę nuosprendis įsiteisėjo. Tada teismas išsiuntė Ginklų fondui vykdomąjį raštą, kuriame išvardijo visus byloje kaip daiktinius įrodymus buvusius ginklus, sprogmenis ir kitką. Šiame dokumente buvo nurodoma, kad visi tie daiktai saugomi Vidaus tarnybos 2-ojo pulko (dabar – Viešojo saugumo tarnyba prie VRM) Mokymo centro teritorijoje, esančioje Rudininkų kaime, Šalčininkų rajone. Teismas įpareigojo Ginklų fondą paimti tuos daiktinius įrodymus ir sunaikinti.

Tačiau fondo darbuotojai, birželio 28-ąją nuvykę į Rudininkus, pamatė, jog trūksta daugybės daiktų iš sunaikinti skirto arsenalo sąrašo. Daiktinių įrodymų perdavimo ir priėmimo akte, kurį pasirašė Ginklų fondo atstovai ir du Viešojo saugumo tarnybos pulkininkai leitenantai, minima tik 299,4 kilogramo trotilo, 142 prieštankinės minos TM-57, 140 sprogdiklių MVZ-57 ir 166 priešpėstinės minos.

Ginklų fondo Licencijavimo ir kontrolės skyriaus vedėjas Dominykas Urbas, prisimindamas kelionę į Viešojo saugumo tarnybos Mokymo centrą, LŽ sakė: „Ką radom, tą paėmėm.”

Tarnybinis tyrimas

Sprogmenys ir sprogdikliai buvo sunaikinti viename kariuomenės poligonų. O dėl dingusios nusikaltėlių arsenalo dalies Ginklų fondas kreipėsi į VRM. Čia buvo pradėtas tarnybinis tyrimas. Jis baigtas rugpjūčio pradžioje.

Ir VRM sekretorius Stanislovas Liutkevičius, ir generalinis inspektorius Julius Jasaitis LŽ tvirtino, kad atliekant tyrimą buvo nustatyta, jog niekas nedingo, o pareigūnai įstatymų nepažeidė.

„Gal teisėjas, rašydamas vykdomąjį raštą, buvo neatidus…” – svarstė J.Jasaitis. Pasak jo, ne visi iš nusikaltėlių paimti daiktai nugabenti į Vidaus tarnybos pulko Mokomąjį centrą. Generalinio inspektoriaus teigimu, dalis sprogmenų nuvežta į karinius dalinius ir palikta ten saugoti. Be to, šiek tiek sprogmenų, šaudmenų, sprogdiklių ir kt. sunaikinta atliekant ekspertizes. O pistoletai ir revolveris iki šiol saugomi Generalinės prokuratūros prokuroro Redo Savicko seife.

Paprašius patikslinti, kiek, pavyzdžiui, trotilo sunaikino ekspertai, J.Jasaitis atsakė, kad per tris ekspertizes – 7,4 kilogramo. Likę maždaug 66 kilogramai prieš dešimtmetį kažkodėl atiduoti saugoti Tauragės savanoriams. 52 prieštankinės minos, 3 minų laukų naikinimo įrenginiai ir kita ginkluotė esą palikta Marijampolėje, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione. Pasak J.Jasaičio, tai patvirtina 1996 ir 1997 metais darytų ekspertizių aktai. Juose rašoma, kad sprogmenys buvo apžiūrimi minėtuose kariniuose daliniuose. Pasak generalinio inspektoriaus, duomenų, jog sprogmenys sunaikinti ar pervežti, VRM nėra. „Iš to padarėme išvadą, kad jie tebėra daliniuose. Negalime lįsti į kitos ministerijos reikalus. Jei turime dokumentus, patvirtinančius, kad sprogmenys yra pas kitus, taip ir rašome išvadoje”, – paaiškino J.Jasaitis.

Kariškiai nustebinti

Tačiau tik prokuroras R.Savickas patvirtino VRM tarnybinio tyrimo išvadas. „Pistoletai ir revolveris guli mano seife. Niekas neateina jų sunaikinti. Laukiu, kol kas nors ateis. Jau buvau juos ir pamiršęs”, – sakė prokuroras.

Bet štai kariškiai LŽ kategoriškai pareiškė, kad tokių „gėrybių” saugoti jiems niekas nebuvo palikęs. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Tauragės kuopos vadas kapitonas Egidijus Šimkus tikino pirmą kartą girdintis apie 66 kilogramus trotilo, paliktus jiems policijos: „Tokių dalykų nesame turėję. Tai kažkokia dezinformacija.”

Laikinai einantis Vytenio bataliono štabo viršininko pareigas Vygantas Augustanavičius irgi nustebo išgirdęs, kad batalione neva saugomi iš nusikaltėlių paimti sprogmenys. „Negaliu garantuoti, kas buvo prieš 10 metų. Tačiau galiu garantuoti, jog viskas tvarkoma pagal reglamentą. Tegul atvažiuoja komisija – versime archyvus, žiūrėsime dokumentus. Tokių stebuklų pas mus nėra ir nebuvo. Neįtikima.”

Kaltas teisėjas?

Paaiškėjus, kad daugybė sprogmenų ir kitų pavojingų dalykų yra nežinia kur, generalinis inspektorius negalėjo atsakyti, kas dabar turėtų tuo susirūpinti: „Tarnybinio tyrimo tikslas buvo nustatyti, ar mūsų pareigūnai nepažeidė įstatymų, nepardavė, neišdalijo ar kitaip nepradangino tų daiktų. Nustatėme, kad mūsiškiai nenusižengę. Rašydamas nuosprendį teisėjas (Algerdas Urbšys – aut.) turėjo pasidomėti, kur yra daiktiniai įrodymai, o jis lengva ranka ėmė ir parašė, esą jie visi – Vidaus tarnybos 2-ojo pulko Mokymo centre.”

Beje, apie automatinio karabino likimą išvis nepavyko rasti jokių žinių. Generalinis inspektorius tvirtina, jog šis ginklas tarnybinio tyrimo pažymoje neminimas.

Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono sprogdintojas seržantas Algirdas Abaravičius, LŽ paprašytas paaiškinti, ką galima nuveikti, pavyzdžiui, su 66 kilogramais trotilo, atsakė, kad baisių pasekmių gali sukelti ir 200 gramų sprogmenų – tarkim, užminavus dujotiekį prie gyvenamųjų namų. O 66 kilogramai trotilo sugriautų sovietų laikais statytą daugiabutį.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Justicija su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.