Už šiurkščius darbo drausmės pažeidimus iš pareigų atleistas TIC direktorius

Teisingumo ministro Petras Baguška už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą pirmadienį iš pareigų atleido valstybės įmonės Teisinės informacijos centro (TIC) direktorių Remigijų Mockevičių.
Atsižvelgusi į komisijos išvadas ir šių metų liepą Vidaus audito tarnybos pateiktas išvadas, Teisingumo ministerija taip pat kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl galimo valstybės turto iššvaistymo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi R.Mockevičiui einant TIC direktoriaus pareigas.

Skirti griežčiausią drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo – pasiūlė Teisingumo ministerijos sudaryta komisija galimam valstybės įmonės Teisinės informacijos centro direktoriaus R.Mockevičiaus darbo drausmės pažeidimui ištirti, pranešė Teisingumo ministerija.

Komisija savo išvadose pripažino, kad R.Mockevičius daugeliu atveju aplaidžiai ir nerūpestingai vykdė tiesiogines savo pareigas, netinkamai organizavo TIC darbą, neužtikrino teisės aktų laikymosi. Priimdamas savavališkus sprendimus dėl TIC veiklos prioritetų, padarė šiurkščius darbo drausmės pažeidimus, kuriais šiurkščiai pažeidė tiesiogiai jo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatas.

Komisija taip pat atsižvelgė į tai, kad rugsėjo 20 dieną R.Mockevičiui jau buvo skirta drausminė nuobauda – papeikimas už TIC direktoriaus pareigybės aprašymo reikalavimų pažeidimą ir TIC įstatų reikalavimų pažeidimą.

Laikinai TIC direktoriaus pareigas paskirta eiti TIC teisės skyriaus vadovė Tatjana Siniakova.

Tuo tarpu Teisingumo ministerijos valdomas TIC praėjusią savaitę paprašė Generalinės prokuratūros pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimo ministerijos valdininkų piktnaudžiavimo tarnyba.

Ikiteisminį tyrimą buvo prašoma atlikti dėl Teisingumo ministerijos sekretoriaus Dainiaus Narkevičiaus, Teisėkūros ir viešosios teisės departamento direktoriaus pavaduotojo Algirdo Cicėno, Finansų ir ūkio departamento direktorės Genės Švogžlienės bei teisingumo ministro patarėjo Manto Varaškos veiksmų.

Tyrimą prašoma atlikti ir dėl buvusio centro direktoriaus pavaduotojo Martyno Mockaus galimai iššvaistyto turto.

TIC skelbė, kad prašymas prokurorams pateiktas atsižvelgiant į Teisinės informacijos centro valdybos įpareigojimu sudarytos darbo grupės, kuri išanalizavo įmonės veiklos duomenis ir parengė „Sutarčių, sudarytų tarp TIC ir UAB „Leksinova“ dėl LITLEX platinimo, nutraukimo ekonominę analizę“ išvadas ir galimą minėtų centro valdybos narių piktnaudžiavimą padėtimi.

Parengtos darbo grupės analizės išvadose konstatuojama, kad sutarties nutraukimas valstybės kapitalo didinimo požiūriu būtų žalingas valstybei, nutraukus sutartį būtų pakenkta įmonės finansiniam stabilumui, reikėtų ieškoti papildomų pajamų gavimo galimybių, nes kitaip įmonės veiklą tektų finansuoti iš biudžeto (apytikris poreikis – 1,5-2 mln. litų iki 2011 metų).

Teisinės informacijos centro valdyba buvo supažindinta su atliktos analizės rezultatais, o taip pat ir su tuo, kad nutraukus sutartis dėl LITLEX platinimo, įmonė neteks 2 mln. litų pajamų.

Tačiau D.Narkevičius, G.Švogžlienė bei M.Varaška, nesiėmė jokių veiksmų, leidžiančių eliminuoti ataskaitoje įvardytas pasekmes, o M.Varaška žodžiu nurodė, kad sutartis su „Leksinova“ privalu nutraukti.

Pasak centro pranešimo, taip galimai buvo pažeista įmonės įstatais įtvirtinta pareiga nepriimti sprendimų ar neatlikti kitų veiksmų, kurie akivaizdžiai viršija normalią gamybinę ūkinę riziką ar yra akivaizdžiai nuostolingi.

Centro nuomone, savo veiksmais D.Narkevičius, G.Švogžlienė bei M.Varaška galimai pažeidė Valstybės tarnybos įstatymą, taip pat Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą.

„Tokiu būdu D.Narkevičius, G.Švogžlienė bei M.Varaška galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, akivaizdžiai demonstravo savo nuostatą nesilaikyti galiojančių norminių aktų nustatytos tvarkos, diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, sumenkino Teisingumo ministerijos, kaip svarbios valstybės valdymo institucijos, užtikrinančios Teisinės informacijos centro steigėjo funkcijas, autoritetą, dėl ko buvo padaryta didelė žala valstybės interesams“, – prašyme Generalinei prokuratūrai teigė tuometinis TIC direktorius Remigijus Mockevičius.

Be to, M.Mockus nesiėmė jokių veiksmų užtikrinti centro veiklos tęstinumą, pajamų už suteiktas paslaugas surinkimą, dėl ko centras galimai patyrė didelę žalą, įmonės finansinė būklė tapo kritiška.

Centrui nutraukus sutartį su bendrove „Leksinova“, kai kurie teisininkai pradėjo skųstis pabrangusiomis priėjimo prie teisinės informacijos duomenų bazės LITLEX paslaugomis.

TIC neneigė, kad anksčiau jos informaciją platinusi „Leksinova“ taikė nemažas nuolaidas, tačiau jos niekur patvirtintos nebuvo.

Centrui pradėjus savarankiškai siūlyti priėjimą prie sistemos LITLEX, neseniai įsigaliojo nauji šios paslaugos įkainiai. Juos patvirtino ir Teisingumo ministerija.

Skelbta, kad TIC valdyba sutartį su „Leksinova“, kuri platino sistemą LITLEX, nutraukė rekomendavus Valstybės kontrolei. Pastaroji teigė, kad tokiu būdu valstybės lėšos bus naudojamos racionaliai.

LITLEX duomenų bazėje talpinami ir nuolatos atnaujinami teisės aktai.

1995 metais įsteigtas TIC taip pat leidžia teisinę literatūrą bei tvarko Teisės aktų registrą – viešą Teisės aktų registro informacinę sistemą

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Justicija su žyma , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.