Gausios algos – ligoninės administracijai

Įspūdingi Klaipėdos tuberkuliozės ligoninės administracijos atlyginimai šokiravo tikrintojus.

Ligoninėje, kuri nėra priskiriama prie didžiųjų uostamiesčio gydyklų, vadovų ir jiems artimų žmonių atlyginimai kas mėnesį sukosi apie 10 tūkstančių, o kai kam ir apie 20 tūkstančių litų.

Tokias algas gavusieji mano šiuos pinigus uždirbę sunkiai ir teisėtai, o tikrintojai stebisi įstaigos vadovų išradingumu mokėti vienam žmogui už kelis tuo pačiu metu atliekamus darbus tūkstantines priemokas. Per daug vėlai tokia situacija ligoninėje susirūpinusi įstaigos steigėja – Apskrities viršininko administracija – įpareigojo ištaisyti ydingą atlyginimų skirstymo tvarką. Po to kai kurių eilinių įstaigos darbuotojų atlyginimai padidėjo beveik 40 proc.

Pinigų netrūko

Tuberkuliozės ligoninėje atlikto audito išvados paneigė kalbas, kad medikai mažai uždirba.

Klaipėdos apskrities viršininko administracijos vidaus audito tarnybos darbuotojams patikrinus, kaip ligoninėje tvarkomos su darbo santykiais susijusios lėšos, visi, pradedant auditoriais ir baigiant apskrities viršininku, liko šokiruoti.

Paaiškėjo, kad įstaigoje, kurioje nuolatos buvo skundžiamasi lėšų trūkumu, mažais atlyginimais, o dalis darbuotojų buvo susiruošę palikti ligoninę dėl neadekvačių algų ir darbo sąlygų, pinigų buvo sočiai. Tačiau ne visiems.

Beveik šeštadalį viso mokos fondo išsidalindavo penki administracijos darbuotojai, kurie uoliai ėjo antraeiles pareigas, pavadavo vienas kitą ir dirbo papildomus darbus, už kuriuos kas mėnesį gaudavo tūkstančius.

Eilinių nelepino

Susumavus atlygį už pagrindinį darbą, antraeiles pareigas ir papildomus darbus ligoninės vyriausiosios gydytojos atlyginimas buvo apie 8 tūkst., jos pavaduotojos gydymo reikalams maždaug nuo 9 iki 15 tūkst., o praėjusių metų pabaigoje, kuomet ji ėjo ir vyriausiosios gydytojos pareigas, siekė beveik 20 tūkst. Lt. Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja slaugai pastaraisiais metais kas mėnesį uždirbdavo nuo 5 iki 9 tūkst., vyriausioji buhalterė – nuo 4 iki 9 tūkst., kanceliarijos vedėja – nuo 7 iki 11 tūkst. Lt.

Tuo tarpu medikų atlyginimų vidurkiai nebuvo iškalbingi tokiais didžiuliais skaičiais.

Pernai gruodį Tuberkuliozės ligoninės gydytojo vidutinis atlyginimas siekė 3703 Lt, kitų specialistų su aukštuoju išsilavinimu – 3181 Lt, vidurinio slaugos personalo – 1795 Lt, kito personalo – 1529 Lt.

Paaiškėjo teisme

Apskrities viršininko administracijos Gydytojo tarnybos vedėjas Valdemaras Anužis sakė, jog apmokėjimo už darbą tvarka šioje gydykloje buvo susidomėta tik įsivėlus į teisminius ginčus.

Su Apskrities viršininko administracija dėl grąžinimo į darbą tebesibylinėjanti buvusi ilgametė Tuberkuliozės ligoninės vyriausioji gydytoja Violeta Baravykienė pateikė teismui pažymą apie savo darbo užmokestį.

„Teisme sužinojome, kad vadovės atlyginimas kas mėnesį – apie 11 tūkstančių litų, kuriuos reikėtų kompensuoti, jei beveik metus besibylinėjanti gydytoja būtų grąžinta į darbą. Tada kilo klausimas, iš kur toks atlyginimas, jei vyriausiosios gydytojos darbo užmokesčio dydis yra visiškai priklausomas nuo ligoninės steigėjos – Apskrities viršininko administracijos“, – pasakojo V.Anužis.

Skirstė išradingai

Kaip ir kitiems savo pavaldumo sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, taip ir Tuberkuliozės ligoninės vadovei buvo paskirtas 3 tūkstančių litų dydžio pareiginis atlyginimas ir steigėjo nustatytas personalinis priedas.

Pats sau skirti kitų priedų, pasak V.Anužio, įstaigos vadovas neturi teisės.

Tačiau vyriausioji gydytoja pati įsakymu sau pasiskirdavo priedus už papildomai atliekamą darbą. Pavyzdžiui, nuo 2004 metų kovo iki 2006 metų birželio už tuberkuliozės kontrolė programos DOTS Klaipėdos krašte įgyvendinimą gydytoja sau paskyrė per 45 tūkst. litų, kas sudarė daugiau nei 70 proc. visų lėšų, kurias įstaiga gavo iš Sveikatos apsaugos ministerijos šiai programai įgyvendinti. Be pagrindinių pareigų, toje pačioje įstaigoje vadovė dirbo ir antraeilėse pareigose – 0,5 etato kaip gydytoja ftiziatrė.

V.Baravykienė priedus skyrė ne tik sau, bet gausiai jais apdovanodavo ir kitus.

„Priedų skyrimas taip iškerojo, kad ilgainiui įstaigoje atlyginimas žmonėms buvo mokamas tik už tai, kad jie ateina į darbą. O už tai, kad jie dirba, pajudina ranką ar galvą, buvo skiriami priedai“, – stebėjosi apskrities Gydytojo tarnybos vedėjas.

Pavyzdžiui, pavaduotojai gydymo reikalams buvo mokamas papildomas atlygis už saugų darbą ligoninėje, infekcijų kontrolės plano paruošimą, personalo dokumentų sutvarkymą, neįgalumo ir darbingumo naujos metodikos įdiegimą, stacionarinių ligos istorijų analizę ir kitus darbus.

Pavaduotojai slaugai papildomai buvo mokama už darbą vaistinėje, už papildomai atliekamą poliklinikos vyriausiosios slaugytojos darbą, tai pat priedai už naujų procedūrų paruošimą, už medicininių atliekų dokumentacijos tvarkymą, atliekų apdorojimo dokumentacijos tvarkymą. Greta viso to pavaduotoja slaugai 0,5 etato dirbo eiline slaugytoja.

Vyriausioji buhalterė gaudavo papildomų pajamų už kadrų inspektorės darbą, buhalterio archyvo sutvarkymą, papildomai atliekamą buhalterio darbą (atlyginimų skaičiavimas, atsiskaitymai „Sodrai“ ir panašiai), nors dirbo 0,5 etato eiline buhaltere.

Pavaduodavo dviese

Patikrinimo metu auditoriams iškilo klausimas, ar vyriausiosios gydytojos įsakymais skiriami papildomi darbai galėjo būti tinkamai ir kokybiškai atlikti, ar pagrįstai už juos buvo mokamas atlygis, už juos skaičiuojant net 90 proc. pagrindinio atlyginimo ir už kiekvieną papildomą darbą mokamas atskiras priedas už kenksmingas darbo sąlygas, nors minėti darbai atliekami tuo pačiu metu.

Audito išvadose teigiama, jog pasitaikė atvejų, kai vieną darbuotoją jo atostogų metu pavadavo net du žmonės, kuriems už šį darbą skiriami priedai beveik dvigubai viršijo pavaduojamojo darbuotojo algos dydį.

Kaltės nemato

Beveik 25 metus Tuberkuliozės ligoninei vadovavusi ir prieš metus dėl pažeidimų iš darbo atleista V.Baravykienė tikrintojų išvadas pavadino išpūstu burbulu.

„Argi 7 tūkstančių litų alga yra per didelė ligoninės vadovui?“ – klausė V.Baravykienė.

„Klaipėdą“ ji tikino gavusi tik du priedus: už darbą užkrečiamose sąlygose ir priedą už papildomą darbą antraeilėse gydytojos pulmunologės pareigose.

Pasak buvusios vadovės, priedus už papildomą darbą gaudavo visi darbuotojai, o faktą, kad beveik 15 proc. viso mokos fondo tekdavo penkiems administracijos darbuotojams, V.Baravykienė sakė girdinti pirmą kartą ir patikino, kad jos vadovavimo ligoninei laikais šito tikrai nebuvo.

„Nepamirškite, kad nuo praėjusių metų liepos 1 dienos aš jau nedirbu. Girdėjau, kad čia kažką lyg rado, aiškinkitės. Prie manęs to nebuvo“, – atkirto V.Baravykienė.

Algas pakėlė visiems

Apskrities viršininko Vytauto Rinkevičiaus sprendimas išgirdus buvo vienareikšmis: nedelsiant nutraukti tai, kas iki šiol vyko gydymo įstaigoje.

V.Anužis sakė, kad aptarę su apskrities viršininku jie išsiuntė raštą dabartinei įstaigos vadovei, kuriuo įpareigojo visais įmanomais teisiniais būdais išieškoti neteisėtai išmokėtas lėšas.

Dabar konkrečiai reglamentuoti priemokų ir priedų dydžiai, eiliniams darbuotojams pakelti atlyginimai. Kai kuriems – rekordiškai daug. Pavyzdžiui, slaugytojų atlyginimai padidėjo daugiau nei 38 proc, gydytojų – 8 proc., valytojų – apie 15 proc.

Pasak V.Anužio, visi darbuotojai, kurie buvo padavę pareiškimus išeiti iš darbo, juos atsiėmė, ligoninės kasoje atsirado pinigų, už kuriuos bus galima pirkti naujos įrangos, gerinti darbuotojų darbo sąlygas.

Tikrins ir kitas ligonines

Nuolatos savo įstaigą turėjusi kontroliuoti Apskrities viršininko administracija susigriebė gerokai pavėlavusi. V.Anužis, kuris pats buvo Tuberkuliozės ligoninės stebėtojų tarybos pirmininkas, paklaustas, ar nemato čia ir savo kaltės, atvirai prisipažino turbūt nesąs visiškai nekaltas. „Vienintelis pasiteisinimas, kad patys ir atkasėme šią netvarką“, – sakė jis.

V.Anužis tikino, kad stebėtojų taryba nekontroliuoja kiekvieno darbuotojo atlyginimo dydžio. Ji tvirtina bendrą mokos fondo procentą, atlyginimų mokėjimo tvarką, susipažįsta su revizijos ataskaitomis, su auditoriaus išvadomis, kuriose iki šiol ši netvarka neatsispindėjo.

Paklaustas, ar tokia pat netvarka neveši ir kitose gydymo įstaigose, V.Anužis patikino, jog artimiausiu metu steigėjui jos pateiks skaičius: kokį procentą nuo mokos fondo gauna administracija, kokį procentą gauna gydytojai, vidurinysis personalas ir kiti darbuotojai, kiek kur dirba asmenų.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Lietuvoje su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.