Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai vadovaus plk. A.Balčiūnas

Rugpjūčio 1 dieną Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ramovėje dalyvaujant LR Prezidentui Valdui Adamkui, krašto apsaugos ministrui Gediminui Kirkilui, kariuomenės vadui gen. mjr. Valdui Tutkui, krašto apsaugos viceministrui Gintautui Šivickui, Gynybos štabo viršininkui brg. gen. Vitalijui Vaikšnorui bei kitiems aukštiems krašto apsaugos sistemos karininkams ir KAM pareigūnams vyko iškilminga vadovybės pasikeitimo ceremonija.

Pagal Lietuvos kariuomenės tradicijas simboliškai vadovybės pasikeitimo ceremonija yra įprasminama dalinio vėliavos perdavimu. Akademijos ramovėje laikinai ėjęs Karo akademijos viršininko pareigas plk. Algimantas Vyšniauskas Akademijos vėliavą perdavė krašto apsaugos ministrui, o ministras – paskirtam naujam Karo akademijos viršininkui plk. Arūnui Balčiūnui.

Savo kalboje LR Prezidentas Valdas Adamkus aukštai įvertino Karo akademijos vietą valstybės gyvenime, jos reikšmę užtikrinant šalies saugumą, pabrėžė šios aukštosios karininkų rengimo mokyklos atsakomybę ir Lietuvos karių įsipareigojimus tarptautinėje plotmėje. „Būtent čia skiriamas ypatingas dėmesys Lietuvos inteligentijos elito rengimui ir tauta pasipildo išsilavinusiais žmonėmis, piliečiais, jaučiančiais įsipareigojimus visai tautai”, – sakė valstybės vadovas.

Akademijos reikšmę krašto apsaugos sistemoje ir už jos ribų tardamas sveikinimo žodį pozityviai įvertino ir krašto apsaugos ministras Gediminas Kirkilas, pabrėždamas čia rengiamus tarptautinius kursus Gruzijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Ukrainos ir kitų valstybių karininkams, kas yra neabejotina demokratijos, vakarietiškų vertybių sklaida.

Kariuomenės vadas gen. mjr. Valdas Tutkus savo kalboje padėkojo laikinajam Karo akademijos viršininkui, kuris ėjo pareigas nuo 2003 m. rugsėjo 25 dienos, ir negailėjo gerų žodžių naujai išrinktajam: „Tikras intelektualas, eruditas, garbės žmogus, atsakomybės jausmą turintis žmogus, pasirengęs savo interesus aukoti vardan valstybės, kitų žmonių gerovės. Toks yra plk. Arūnas Balčiūnas. Ir aš esu tvirtai įsitikinęs, kad jis turi pakankamai asmeninės patirties, žinių, kad galėtų vesti Akademiją teisingu keliu”, – sakė kariuomenės vadas.

„Kasdien stebime demokratinėje visuomenėje vykstančius pokyčius, ir tai neabejotinai atsispindės rengiant būsimuosius karininkus. Karininkų rengimo kokybei kaskart keliami vis aukštesni reikalavimai, kurie ypač išryškėjo Lietuvai tapus NATO ir ES nare. Norėtųsi, kad šiuolaikinis karininkas gebėtų tinkamai reaguoti į aplinkos pokyčius ir iššūkius, kad baigęs Akademiją kuo greičiau integruotųsi į kariuomenės gyvenimą”, – sakė plk. Arūnas Balčiūnas.

Plk. Arūnas Balčiūnas gimė 1960 m. rugpjūčio 16 d. Biržuose. 1982 m. baigė Vilniaus aukštąją priešlėktuvinės gynybos vadų radioelektronikos mokyklą, 1988-1991 m. mokėsi Charkovo priešlėktuvinės gynybos radiotechnikos karo akademijoje; 1997-1998 m. studijavo Brno (Čekija) karo akademijoje.

Naujasis Karo akademijos vadovas itin daug dėmesio skyrė profesiniam tobulinimuisi. Jis yra baigęs anglų kalbos kursus Kanadoje, saugumo ir bendradarbiavimo kursus G. Maršalo Europos saugumo studijų centre, integruotus PfP/OSCE ir „NATO po Prahos ir Stambulo” kursus NATO gynybos koledže Romoje.

Iki paskyrimo Karo akademijos viršininku plk. Arūnas Balčiūnas ėjo Respublikos Prezidento patarėjo gynybos klausimais pareigas.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Politika su žyma , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.