Lietuvos pensijų sistemos reformą įvertino Pasaulio bankas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva Pasaulio bankas parengė ataskaitą apie 2003 m. startavusios Lietuvos pensijų sistemos reformos įvertinimą. Ataskaitoje pažymima, kad didelis Lietuvos gyventojų aktyvumas, dalyvaujant valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo sistemoje, rodo pasitikėjimą naująja sistema: didžioji (80 proc.) joje dalyvaujančių Lietuvos gyventojų dalis – jauni žmonės nuo 25 iki 35 metų.

Pasaulio banko ekspertai atkreipė dėmesį, jog antrosios pensijų kaupimo sistemos sėkmingos pradžios priežastys buvo reformos kūrėjų pasirinktas jau veikiančių finansų rinkos institucijų modelis, efektyvi teisinė bazė, detaliai reglamentuojanti visus su pensijų kaupimu susijusius klausimus, bei jau egzistuojanti valstybinė administracinė bei finansų rinkos institucijų priežiūros sistema.

Ekspertų teigimu, „Sodros“ kaip institucijos, paskirstančios kaupiamąsias pensijų įmokas į žmonių pasirinktus pensijų fondus, įtraukimas į antrosios pensijų pakopos administracinę sistemą žymia dalimi sumažino antrosios pensijų pakopos sąnaudas bei visiškai minimizavo įmokų pervedimo klaidų riziką. Be to, valstybinės institucijos dalyvavimas antrosios pensijų pakopos administravime suteikė žmonėms daugiau pasitikėjimo šia nauja sistema.

Didelė ataskaitos dalis skirta pensijų kaupimo bendrovių veiklos bei jų priežiūros vertinimui. Pasaulio bankas teigiamai įvertino įstatymuose įtvirtintus veiklos principus, kuriais remiasi antrosios pensijų kaupimo veiklos funkcionavimas: griežtas pensijų kaupimo veiklos licencijavimas, žmonių kaupiamų lėšų atskyrimas nuo pensijų kaupimo bendrovės turto ir jo laikymas specialiojoje institucijoje – depozitoriume, griežtas pensijų kaupimo bendrovių rinkodaros reguliavimas, informacijos atskleidimo priežiūros institucijoms bei dalyviams reglamentavimas, draudimas keisti pensijų fondų taisykles be dalyvių žinios, privalomas veiklos auditas.

Pasaulio bankas ataskaitoje pateikė ir rekomendacijas dėl antrosios pensijų pakopos veiklos efektyvumo gerinimo. Viena pagrindinių ataskaitos pastabų – pensijų fondų dalyviams taikomų administravimo atskaitymų dydžiai. Anot Pasaulio banko ekspertų, Lietuvoje dažniausiai taikomi atskaitymų dydžiai (1 proc. nuo turto bei 3 proc. nuo įmokos) lyginant tarptautiniu mastu yra dideli. Ataskaitoje teigiama, kad tokie atskaitymų dydžiai reformos įsibėgėjimo metu gali būti pateisinami, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje jie mažins pensijų kaupimo dalyvių senatvės išmokas, be to, mažės daug lėšų sukaupusių asmenų motyvacija pasilikti šioje sistemoje. Todėl ekspertai siūlo nustatyti metodiką, pagal kurią pensijų kaupimo bendrovės, licencijuojant jų veiklą, turėtų pateisinti taikomų atskaitymų dydžių pagrįstumą. Panaši pastaba pateikta ir dėl atskaitymų už perėjimo į kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondą: šiuo metu nustatytos atskaitymų ribos gali būti pateisinamos tik sistemos veiklos pradžioje, siekiant užtikrinti sistemos stabilumą.

Papildomai Pasaulio bankas kviečia daugiau dėmesio skirti vartotojų teisių apsaugai. Anot ekspertų, šiuo metu pensijų kaupimo bendrovių bei su jomis susijusių asmenų veiklos apskundimo procedūros nėra pakankamai efektyvios. Todėl siūloma kiekvienoje pensijų kaupimo bendrovėje nustatyti vidinį ginčų sprendimo mechanizmą, paliekant dalyviui teisę vėliau kreiptis į priežiūros instituciją.

Siekiant labiau apsaugoti dalyvių interesus, taip pat siūloma pagerinti ir pensijų kaupimo bendrovių rinkodaros kontrolę: užtikrinti galimybę palyginti pensijų kaupimo bendrovių veiklą, kontroliuoti pensijų kaupimo bendroves atstovaujančių asmenų kvalifikaciją.

Pasaulio banko ekspertai atkreipė dėmesį ir į tai, kad, atsižvelgiant į pensijų anuitetų, kurie bus dalyvių įgyjami už pensijų fonduose sukauptas lėšas, privalomąjį pobūdį, valstybei būtina reguliuoti ir kainodaros bei rinkodaros santykius pensijų anuitetų srityje.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.