Lenkija – didžiausia investuotoja Lietuvoje

Lietuvoje šių metų sausio 1 dieną daugiausia lėšų yra investavę Lenkijos (22,6 proc. visų tiesioginių užsienio investicijų), Danijos (15,3 proc.), Švedijos (10,6 proc.), Vokietijos (9,9 proc.), Suomijos (6,7 proc.), Rusijos (6,3 proc.), Estijos (5,9 proc.) investuotojai. Lenkijos pirmavimą lėmė šios šalies koncerno „PKN Orlen“ investicijos į „Mažeikių naftą“. Rusijos investuotojams pardavus šios įmonės akcijas šalis nusmuko į šeštąją vietą.

Statistikos departamentas pranešė, kad tiesioginės investicijos iš Europos Sąjungos (ES) 27 šalių sudarė 24,3 mlrd. litų (84,4 proc. visų tiesioginių užsienio investicijų), iš Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) šalių – 1,9 mlrd. litų (6,5 proc.). Pasikeitus lyderiams padidėjo ES 27 šalių tiesioginės užsienio investicijos, o NVS šalių dalis atitinkamai sumažėjo.

Tiesioginės užsienio investicijos 2007 m. sausio 1 d. sudarė 28,8 mlrd. litų (8,3 mlrd. eurų) ir, palyginti su 2006 m. sausio 1 d., padidėjo 20,4 procento. Vidutiniškai vienam šalies gyventojui teko 8501 litas, arba 2462 eurai (2006 m. sausio 1 dieną – 7 022 litai, arba 2034 eurai) tiesioginių užsienio investicijų.

Daugiausia investuota į apdirbamąją gamybą – 39,9 procento (iš jos į naftos ir chemijos produktų gamybą – 24,1 proc.), finansinį tarpininkavimą – 16,0, transportą, sandėliavimą ir ryšius – 10,9, didmeninę ir mažmeninę prekybą – 10,7, elektros, dujų ir vandens tiekimą – 10,6, nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos įmones – 7,6 procento visų tiesioginių užsienio investicijų. Per 2006 m. labiausiai padidėjo tiesioginių investicijų į apdirbamąją gamybą ir finansinio tarpininkavimo veiklą.

Apdirbamojoje gamyboje daugiausia investuota į naftos produktų ir chemijos gaminių gamybą – 60,3 procento, maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybą – 12,5, guminių ir plastikinių dirbinių gamybą – 6,1 procento visų apdirbamosios gamybos investicijų.

Daugiausia tiesioginių užsienio investicijų – 16,1 mlrd. litų (56,1 proc.) – tenka Vilniaus apskričiai, Telšių – 6,3 mlrd. litų (21,9 proc.), Kauno – 2,4 mlrd. litų (8,5 proc.), Klaipėdos – 2,2 mlrd. litų (7,6 proc.). Mažiausia tenka Tauragės apskričiai – 0,03 mlrd. litų (0,1 proc.), Marijampolės – 0,1 mlrd. litų (0,3 proc.), Utenos – 0,2 mlrd. litų (0,8 proc.).

Vidutiniškai daugiausia tiesioginių užsienio investicijų tenka Telšių apskrities vienam gyventojui – 36,2 tūkst. litų, Vilniaus – 19,0 tūkst. litų, Klaipėdos – 5,8 tūkst. litų. Mažiausia – vienam Tauragės (248 litai), Marijampolės (533 litai) apskrities gyventojui.

2007 m. sausio 1 d. Lietuvos įmonės užsienyje investavo 3,1 mlrd. litų. Daugiausia – 1,1 mlrd. litų (36,2 proc. visų tiesioginių investicijų užsienyje) investuota Latvijoje, Rusijoje – 0,4 mlrd. litų (13,8 proc., iš jų Kaliningrado srityje – 0,2 mlrd. litų, arba 7,6 proc.), Lenkijoje – 0,4 mlrd. litų (11,3 proc.), Ukrainoje – 0,3 mlrd. litų (8,6 proc.), Estijoje – 0,2 mlrd. litų (6,7 proc.).

2006 m. daugiausia išaugo Lietuvos įmonių tiesioginės investicijos Lenkijoje ir Latvijoje. Lietuvos tiesioginės investicijos į ES 27 šalis sudarė 2,2 mlrd. litų (69,5 proc.), į NVS šalis – 0,7 mlrd. litų (23,7 proc. visų Lietuvos tiesioginių investicijų užsienyje).

Lietuvos įmonės į didmeninę ir mažmeninę prekybą užsienyje investavo 1,0 mlrd. litų (31,7 proc.), apdirbamąją gamybą – 0,7 mlrd. litų (20,9 proc.), nekilnojamojo turto, nuomos ir kito verslo veiklos įmones – 0,6 mlrd. litų (18,9 proc.), finansinį tarpininkavimą – 0,5 mlrd. litų (14,6 proc.), transportą, sandėliavimą ir ryšius – 0,3 mlrd. litų (10,5 proc. visų tiesioginių investicijų užsienyje). Lietuvos įmonės užsienyje vis daugiau investuoja į apdirbamąją gamybą, nekilnojamojo turto operacijų veiklą.

Apdirbamojoje gamyboje daugiausia investuota į chemijos produktų gamybą – 48,2 procento, maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybą – 20,8, mašinų ir įrangos gamybą – 18,0 procento visų apdirbamosios gamybos tiesioginių investicijų užsienyje.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.