Klubuose – girtavimo pamokos

Išleisdami savo vaikus į „VIP Martini Club“ organizuojamus vakarus moksleiviams, tėvai būgštauja, kad jų atžalos ten ragaus alkoholio ar rūkys. PB atliko žurnalistinį tyrimą, kurio metu paaiškėjo, kad tėvų būgštavimai pagrįsti, o pareigūnai teigia, kad analogiška situacija yra ir „Egivelos“ pramogų centre.

Grįžo prasmirdęs dūmais

„Jeigu būčiau žinojusi, kokie ten moksleivių vakarai, tai nebūčiau leidusi savo vaiko. Maniau, kad ten organizuoja mokykla, bet paaiškėjo, kad ne. Grįžo sūnus prasmirdęs dūmais, o kai ėmiau klausinėti, tai jis prisipažino, kad ten daugelis aplinkui rūko ir geria alkoholį“, – tokį susirūpinimą apie „VIP Martini Club“ organizuojamus moksleivių vakarus išreiškė viena moteris, kurios pavardė redakcijai žinoma.

Nepilnametį sūnų auginanti gydytoja pasipiktino sužinojusi, kokioje aplinkoje linksminasi ne tik jos vaikas. Penktadieniais nuo 17 valandos organizuojamuose moksleivių vakaruose, moters teigimu, atėjusiuosius patikrina tik dėl ginklų. Tačiau visa kita, pavyzdžiui, narkotikus, galima įsinešti be problemų.

„Seniai kalbama, kad narkotikai labai sėkmingai plinta klubuose. Tai gal laikas susirūpinti?“ – neslėpdama apmaudo kalbėjo gydytoja.

Moteris tvirtino bandžiusi spręsti minėtą problemą, skambindama į įvairias įstaigas: Švietimo, Vaiko teisių apsaugos skyrius, policijai, mokyklai, tačiau jokio konkretaus atsakymo nesulaukė. Vienintelis dalykas, kurio galėjo griebtis motina, tai uždrausti savo sūnui lankytis panašiuose klubų rengiamuose vakaruose.

Moksleivių – minia

Norėdami įsitikinti, kokie iš tiesų moksleivių vakarai vyksta „VIP Martini Club“, PB korespondentai atliko žurnalistinį tyrimą ir ten apsilankė.

Penktadieniais 17 valandą prasidedančios moksleivių diskotekos pramogų centre „VIP Martini Club“ baigiasi prieš devintą valandą vakaro. Kadangi linksmintis mažiau kaip keturias valandas moksleiviams neužtenka, būriuotis prie klubo jie pradeda dar prieš penktą vakaro.

Žurnalistinį tyrimą PB korespondentai pradėjo nuo stovėjimo nemažoje eilėje prie įėjimo. Po maždaug 20 minučių buvome įleisti į klubą. Pirmas įspūdis tik įėjus – tiršta moksleivių minia šokių aikštelėje, kiek mažiau jų užėmę sėdimas vietas prie baro esančių staliukų.

Vietą užsiėmėme prie baro, kur geriausiai viskas matyti. Keletą minučių prie jo buvo ramu – niekas nieko nepirko. Turėjome progos apsižvalgyti.

Kiek mažiau nei pusė susirinkusių moksleivių net iš tolo nebuvo panašūs į pilnametystės sulaukusį jaunimą. Tačiau alkoholiniai gėrimai ant kai kurių tokių moksleivių stalų jau stovėjo.

Dėmesį patraukė trys prie staliuko susėdusios trylikos keturiolikos metų mergaitės. Jos vieną po kitos traukė cigaretes. Kiek atokiau sėdėjo dar didesnė kompanija: čia buvo panašaus, gal kiek vyresnio amžiaus moksleivių. Šie irgi nesidrovėjo rūkyti, nuorūkų peleninėse buvo išties nemažai. Vienas jų, pasidalydamas su kitais, kilnojo alaus bokalą.

Nepilnametės sidro išprašė

Sėdėdami prie baro netrukus sulaukėme ir pirmo norinčiojo užsisakyti alaus moksleivio. Vaikinas, kuriam iki pilnametystės liko gal kokie metai, garsiai ir savimi pasitikėdamas ištarė: „Vieną alaus“. Tačiau barmenas mandagiai jo paprašė parodyti pažymėjimą, liudijantį pilnametystę. „Palikau namie“. Barmeno toks atsakymas netenkino, ir moksleivis buvo palydėtas šypsena.

Diskotekai įsibėgėjus, prie baro lankytojų padaugėjo. Vienas moksleivis vyresnio draugo paprašė nupirkti alaus. Šis, paėmęs iš prašančiojo pinigus, barmenui persakė draugo prašymą: „Alaus“. Paprašytas dokumento, parodė. Alus buvo parduotas ir čia pat atiduotas prašiusiajam.

Po kiek laiko atsirado dar keletas be dokumento alaus norėjusių pirkti nepilnamečių. Tačiau visi jie sulaukdavo to pačio verdikto: nėra pilnametystę liudijančio pažymėjimo, nebus ir svaigiųjų gėrimų.

Iki šiol svaigiuosius gėrimus pirkti bandė tik vaikinai. Netrukus sulaukėme ir pirmųjų merginų. Barmenas buvo nedrąsiai paprašytas parduoti dvi taures sidro. Nugirdome vėl tą patį klausimą: „O dokumentą turite?“ Merginos šypsojosi. Barmenas irgi. Pasvarstęs ir padvejojęs, galiausiai pardavė.

Svaidėsi degančia nuorūka

Nusprendėme atlikti eksperimentą. Priėjome prie dviejų merginų ir paklausėme, ar joms parduoda alkoholinius gėrimus. Merginos prisipažino, kad ne visada, nes neturi pilnametystę liudijančio dokumeto. Iš mūsų išgirdusios klausimą, ar joms jau yra aštuoniolika metų, tik nusišypsojo. Paprašėme neva juokais išbandyti savo sugebėjimus – nupirkti mums alaus. Sutiko.

Nusekėme merginas prie baro ir stebėjome, ar eksperimentas pavyks. Barmenas, išgirdęs prašymą parduoti bokalą alaus, vėl paprašė dokumento. Merginos atsakė jo neturinčios ir dar kartą maloniai paprašė. Eksperimentas pavyko: nepilnametėms merginoms alus buvo parduotas.

Vakarui įsibėgėjus žmonių prie baro ateidavo vis daugiau. Beveik visų lankytojų buvo prašoma parodyti pažymėjimą, todėl vėliau neturinčiųjų pilnametystę liudijančio dokumento sumažėjo. Dauguma tų, kuriems nepavyko nusipirkti alkoholinių gėrimų, prašė to padaryti vyresnių draugų.

Netrukus prie mūsų priėjo keli labai jauni berniukai. Vienas jų, sulaukęs vos trylikos keturiolikos metų, PB korespondentus užkalbino: „Galiu pasivaišinti cigarete?“ „Bet tu gi nepilnametis“, – atsakėme. „Na ir kas? Žinai, šiandien planuojame muštynes. Sudubasinsim ką nors šešiese“, – pasigyrė.

Nuo šio berniuko jautėsi stiprus alkoholio tvaikas. Paklaustas, ką ir kur gėrė, benueidamas atsakė: „Ai, šiek tiek išgėrėm“.

Tas pats vaikinukas atsisėdo prie netoliese esančio staliuko. Su draugais užtraukė cigaretę. Bebaigiąs ją rūkyti, sviedė į priešais jį prie gretimo staliuko nugara sėdėjusią merginą. Deganti nuorūka pataikė į merginos suknelę ir ją pradegino. Pajutusi tai mergina vos tramdė ašaras. Kartu su ja sėdėjusi draugė nuėjo aiškintis su tuo vaikinuku. Sulaukusi iš jo tik pliūpsnio rusiškų keiksmažodžių, įžeidinėjimų ir siūlymo „gauti į galvą“, viską pranešė apsaugininkui. Nuorūką metęs berniukas buvo palydėtas iki drabužinės ir išprašytas iš klubo.

Alaus pasiūlė apsaugininkas

Kuriam laikui eilutė prie baro vėl ištuštėjo. Liko tik keli vaikinai, kurie stoviniavo ir atrodė kažko laukiantys. Prie baro atsipūsti atėjo vienas apsaugininkų. Pamatęs berniukus, užklausė: „Karšta, ar ne? Turbūt norisi alaus. Gerai, leidžiu po vieną bokalą nusipirkti. Bet ne daugiau. Ir žiūrėkit, kad neprisidarytumėt bėdų. Jei tik kas, iškart būsit išprašyti“.

Vakarui baigiantis alkoholinių gėrimų pirkėjų vėl padaugėjo. Vienas jų, pabandęs nusipirkti alaus, priėjo prie mūsų. „Ei, gal gali man nupirkti? Neparduoda, prašo dokumento“. Sulaukęs neigiamo atsakymo, paprašė kito šalia stovėjusio ir pirkusio vaikino.

Prie baro priėjo dar trys merginos, panorusios nusipirkti sidro. Šįkart barmenas buvo kategoriškesnis: „Na, negaliu parduoti be pažymėjimo. Paprašykit, kad nupirktų draugai, kurie turi aštuolika“. Merginos susižvalgė ir netrukus grįžo su pilnamečiu draugu, kuris ir nupirko gėrimų.

Nusprendėme užsukti į tualetą. Nusileidus laiptukais žemyn, prie tualetų esančiame koridoriuje išvydome besiglamonėjančią porelę.

Vyrų tualete buvo netvarka: primėtyta popierinių rankšluosčių, prispjaudyta ant grindų ir veidrodžio.

Mums beišeinant, į tualetą atėjo valytoja. Ji pasipiktino: „Nesuprantu. Prispjaudyta, prišiukšlinta… Tokios netvarkos net naktinės programos lankytojai nepadaro…“

Leidžia pramogauti iki išnaktų

Susirūpinusių tėvų skambučių dėl miesto klubuose vykstančių vakarų, skirtų moksleiviams, sulaukė ir Panevėžio agentūros „SOS vaikai“ vadovė gydytoja Marija Zabulionienė.

Apie šią problemą, pasak M.Zabulionienės, buvo diskutuojama ir Panevėžio bendruomenės vaikų teisės tarybos posėdyje.

„Manau, kad tuo laiku, kuris skirtas nepilnamečiams, klubuose alkoholiu neturėtų būti prekiaujama. Tokį pasiūlymą mes pateikėme ir Taryboje. Taip pat siūlėme, kad nepilnamečiams klubuose būtų leista būti tik iki 21 valandos“, – teigė šiai Tarybai priklausanti gydytoja.

Agentūros „SOS vaikai“ vadovės teigimu, į šiuos du pasiūlymus buvo atkreiptas dėmesys. Tačiau visiškai atmesti pasiūlymai diskotekas vaikams organizuoti mokyklose, be to, Savivaldybės kultūros skyriui rašyti projektus, kaip organizuoti moksleivių laisvalaikį.

„Keista, kad suaugusiesiems skirtuose klubuose organizuojami vakarai vaikams. Bet tegul, jei moksleiviams nėra kur pramogauti, tačiau alkoholio ten kategoriškai neturi būti – juk priešingu atveju mes pamažu pratiname jaunimą gerti. Pasilinksminimo centruose jaunimas turi būti saugus. Ar nevertėtų tuo susirūpinti ir Švietimo skyriui?“ – svarstė medikė.

M.Zabulionienės žiniomis, pasibaigus moksleivių renginiams, klubuose nepilnamečiams leidžiama pasilikti ir iki išnaktų.

Mokyklos diskotekų kratosi

Agentūros „SOS vaikai“ vadovė supranta, kad mokyklos kratosi organizuoti diskotekas moksleiviams, bet tame įžvelgia ir daug teigiamų dalykų. Medikės nuomone, mokykloje vaikai linksmintųsi saugiau, apie prekybą alkoholiu ten nebūtų ir kalbos.

„Sutinku, kad vaikams skirtų tokių renginių metu nukenčia mokykla, nes ir stiklai išdūžta, ir nesusipratimų būna, bet galvokime pirmiausia apie vaikus. Galima diskotekas organizuoti mokykloms paeiliui, o vaikų saugumu pasirūpinti iš tų lėšų, kurios gaunamos tėvams sumokėjus vadinamuosius 2 procentus“, – vieną iš variantų pateikė M.Zabulionienė.

„Tačiau mokyklos nuo šios problemos atsiriboja, ir tai labai liūdna. Netikiu teigiamais poslinkiais, nes niekam, išskyrus tėvus, tai nerūpi. Apie pasilinksminimų centrų savininkus nekalbu, nes jiems svarbu tik pelnas. Tėvams belieka uždrausti ten lankytis savo vaikams ir rizikuoti su jais dėl to pyktis“, – teigė agentūros „SOS vaikai“ vadovė.

Pažeidžia įstatymus

Apie minėtą problemą pakalbinta Panevėžio vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos Viešosios tvarkos tarnybos Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė Danguolė Žiaugrienė teigė, kad nepilnamečių renginiuose neturi būti prekiaujama nei alkoholio, nei tabako gaminiais. Priešingu atveju yra pažeidžiami įstatymai.

Už tokią prekybą gresia nuobaudos nuo vieno iki dviejų tūkstančių litų. Jei per metus užfiksuojami trys analogiški nusižengimai, tuomet iš įmonės atimama licencija prekiauti alkoholiu.

„Tačiau tokios nuobaudos įmonei yra išties per menkos, o gauti licenciją prekiauti alkoholiu taip pat nebrangu“, – įsitikinusi D.Žiaugrienė, kurios teigimu, apie „VIP Martini Club“ yra gautas tik vienas signalas, tačiau „Egivelos“ pramogų centras tapo jau masiniu neigiamu reiškiniu.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Lietuvoje su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.