Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo įsigaliojimo

Nuo 2006 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas, kuris reglamentuoja juridiniams ir fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Lietuvos Respublikoje, apmokestinimą.

Nekilnojamojo turto mokestį (toliau – mokestis) mokės Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys.

Mokesčio objektas bus:

fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius bei inžinerinius statinius, jeigu jie nėra ekonominei ar individualiai veiklai naudojamas nekilnojamasis turtas arba nėra neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduoti naudotis juridiniams asmenims;

juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvos Respublikoje.

Be to, juridiniai asmenys mokestį privalės mokėti ne tik už jiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, bet ir už jiems neterminuotai arba ilgesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudoti nekilnojamąjį turtą, nuosavybės teise priklausantį fiziniams asmenims.

Įstatyme nustatyta, kad mokesčio laikotarpis bus kalendoriniai metai, o mokesčio tarifas – 1 proc. turto mokestinės vertės.

Nekilnojamojo turto mokestine verte bus laikoma nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė, nustatyta taikant nekilnojamojo turto masinio vertinimo būdą, bei tam tikrais atvejais vertė, nustatyta atkuriamosios vertės (kaštų) metodu. Be to, numatoma galimybė atlikti individualų nekilnojamojo turto vertinimą. Nekilnojamojo turto vertinimą turės atlikti turto vertintojas Vyriausybės nustatyta tvarka.

Įstatyme numatytos ir mokesčio lengvatos. Mokesčiu bus neapmokestinamas fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens naudojamas kulto apeigų reikmenų gamybai, socialinei globai bei rūpybai, žemės ūkio veikloje, švietimo darbe bei teikiant laidojimo paslaugas.

Taip pat bus neapmokestinamas fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, kuris bus neterminuotai arba ilgesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui perduotas naudotis tam tikriems juridiniams asmenims (mokslo ir studijų institucijoms, išvardytoms Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, švietimo įstaigoms, išvardytoms Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, ir kt.).

Įstatyme numatyta, kad mokesčiu bus neapmokestinamas ir užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, valstybės ir savivaldybės įmonių, biudžetinių įstaigų, religinių bendruomenių, žemės ūkio veikos ūkio subjektų profesinių sąjungų, asociacijų bei kitų juridinių asmenų nekilnojamasis turtas. Savivaldybių tarybos turės teisę savo biudžeto sąskaitą sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti.

Mokestį už juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą bei juridiniams asmenims neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudotis nekilnojamąjį turtą, nuosavybės teise priklausantį fiziniams asmenims, privalės apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti juridiniai asmenys. Mokestį už fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantį kitą nekilnojamąjį turtą apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti privalės fiziniai asmenys.

Mokestis bus apskaičiuojamas pagal Nekilnojamojo turto registro išrašuose, kuriuos parengs turto vertintojas, nurodytą mokestinę vertę.

Mokesčio mokėtojai atitinkamo mokestinio laikotarpio mokesčio deklaraciją privalės pateikti vietos mokesčių administratoriui iki kitų kalendorinių metų vasario 1 dienos. Deklaracijos formą, jos pildymo ir pateikimo tvarką nustatys Centrinis mokesčių administratorius.

Taip pat įstatyme nustatyta, kad juridiniai asmenys už nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą privalės mokėti avansinį mokestį, kuris sudarys ketvirtį kalendorinių metų mokesčio sumos. Avansiniai mokesčiai turės būti sumokami iki einamųjų kalendorinių metų kovo 31 d., birželio 30 d. ir rugsėjo 30 d. Avansiniai mokesčiai deklaruojami nebus.

Mokesčio deklaracijoje apskaičiuota mokesčio suma, o kai buvo sumokėtas avansinis mokestis – apskaičiuotos mokesčio sumos ir sumokėto avansinio mokesčio skirtumas turės būti sumokėtas į biudžetą ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų vasario 1 dienos.

Klaipėdos apskrities VMI Švietimo ir konsultavimo skyrius

„Vakarų ekspresas“

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.