Menininko širdyje – nuoskaudos

Vakar Panevėžyje po pustrečių metų pertraukos pasirodė pasaulinio garso menininkas Stasys Eidrigevičius.

Keliai į gimtinę didįjį dailininką parvedė iš Varšuvos ne dėl kokių įspūdingų meno projektų. Panevėžiečiai meno gerbėjai S.Eidrigevičiaus savo renginiuose nesulaukia bene 10 metų.

Tiek 2004 metais, tiek ir dabar garsusis menininkas atvyko kur kas žemiškesniais reikalais – į teismo apklausą.

Kalbėdamas teisme vieną akimirką S.Eidrigevičius susigraudino ir jo balsas sudrebėjo.

Atsisveikinimas nepavyko

Panevėžio ir sostinės teismuose jau trečius metus nagrinėjama ir niekaip nebaigiama unikali tarptautinė plagijavimo baudžiamoji byla, kurioje S.Eidrigevičius kaltina buvusį savo bičiulį savamokslį dailininką Stasį Petrauską, Panevėžyje vadinamą Bitlu, jo kūrinių kopijavimu.

Kartu su S.Petrausku šioje byloje kaltinamieji už plagiatų platinimą yra ir kolekcininkai Vygaudas Vyšniauskas bei Virgilijus Stakė.

Vakar apygardos teisme susitikę du priešais tapę menininkai vienas į kitą net nežvilgtelėjo.

Vis dėlto pasibaigus teismo posėdžiui S.Petrauskas priėjo prie S.Eidrigevičiaus ir žemai pasilenkęs siektelėjo jo rankos atsisveikinti. Garsusis dailininkas į jį net nekryptelėjo galvos, tik nežymiai atitraukė ranką.

Sutrikęs S.Petrauskas skėstelėjo rankomis ir išėjo iš salės.

Tuo tarpu kažką savo advokatams pasakodamas apie gimtąjį Lepšių kaimą, esantį visai šalia Panevėžio, linksmas S.Eidrigevičius sutarė su jais eiti kartu išgerti arbatos.

Be valstybės skirtos prokurorės, S.Eidrigevičių gynė jo ir Lietuvos autorinių teisių asociacijos agentūros samdyti žinomi šalyje advokatai Jadvyga Aleksaitė ir Algimantas Dziegoraitis.

Ekspertizė be paveikslų

Atlikta jau trečioji plagiatų ekspertizė, jos išvados perskaitytos vakarykščiame teisme. Kaip ir pirmosios ekspertizės komisija, pastaroji pripažino, kad S.Eidrigevičiaus kūrinių kopijos vertinamos kiekviena po 16 tūkstančių litų.

Antroji ekspertų komisija buvo įvertinusi kopijas tik 200-300 litų.

Unikalu tai, kad pastaroji ekspertizė atlikta nebesant nagrinėjamų kūrinių. Dar pavasarį pranešta, kad sunaikinti visi daiktiniai įrodymai, tarp jų ir garsieji plagiatai – penki S.Petrausko tapyti paveikslai.

Nors tai padaryta įsiteisėjus nuosprendžiui, sveiku protu mąstant atrodė nesuvokiama, kaip bus galima nagrinėti tokią svarbią bylą ir skirti dar vieną ekspertizę, kai nebeliko skandalingųjų kopijų. Tačiau ekspertizė buvo skirta.

Tapo sąjungos nariu

Vakar kaltinamųjų gynėjai teigė, kad trečioji komisija galėjo būti ir šališka, nes joje dirbo Lietuvos dailininkų sąjungos paskirti ekspertai.

Teismui pateiktuose šios sąjungos įstatuose yra nurodyta, kad ji įsipareigoja ginti savo narių tiek kūrybines, tiek ir profesines teises.

Advokatų žiniomis, S.Eidrigevičius neseniai tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nariu.

Teisme garsusis dailininkas patvirtino, kad jis į sąjungą įstojo šią vasarą.

„Panevėžio rytas” po posėdžio bandė paklausti S.Eidrigevičiaus, ar šis jo žingsnis nereiškia ir ketinimo grįžti gyventi į Lietuvą, tačiau dailininkas pareiškė, kad jis apskritai nekalbės su žurnaliste.

Buvusi tik priesaika

Teisme S.Eidrigevičius tarsi nepasakė nieko naujo ir itin svarbaus.

Menininkas tik dar kartą papasakojo aplinkybes, kaip jis bandė bendradarbiauti su savamoksliu panevėžiečiu S.Petrausku, kaip buvo užsakęs jam padaryti savo darbų kopijų, kaip už jas – 25 paveikslus užmokėjo 900 JAV dolerių, kaip po to internete pamatęs neteisėtas savo darbų kopijas papyko ant S.Petrausko ir atvykęs į Panevėžį griežtai uždraudė jam plagijuoti.

Tuomet panevėžietis esą prisiekęs niekada daugiau nesiliesti prie draugo kūrybos, bet priesaiką sulaužęs. Jokio raštiško susitarimo tarp jų nebuvę.

Jau vykstant teismams, pasak S.Eidrigevičius, visos durys susitaikyti esą dar buvusios atviros, jis nurodęs kreiptis į jo advokatus, tačiau priešinga pusė to nepadariusi.

Temperamentingasis S.Petrauskas net kelis kartus kėlė ranką norėdamas kažką paaiškinti, kartą neištvėrė ir atsistojo, bet teisėjo buvo vėl pasodintas griežtu įspėjimu nešokinėti iš vietos.

Vėliau žurnalistams S.Petrauskas aiškino norėjęs pasakyti, jog buvęs bičiulis sako neteisybę.

Sugraudino baisi klastotė

„Parašo falsifikavimas man buvo pagrindinis dalykas, dėl kurio man buvo baisiai skaudu, – teisme aiškino S.Eidrigevičius ir šioje vietoje jo balsas sudrebėjo. – Visą gyvenimą paskyriau kūrybai, ir kai pamačiau internete atsiradusius falsifikatus, nusprendžiau, kad to taip palikti negalima”.

Nemažai laiko teisme sugaišo S.Eidrigevičius, aiškindamas meninės kūrybos subtilybes teismo kolegijai. Kas tai yra instaliacija, kurią itin savo kūryboje mėgsta garsusis dailininkas, teko aiškinti netgi advokatui, atsivertus meno žodyną.

Įdomiai S.Eidrigevičius aiškino ir vadinamojo savo bendradarbiavimo su S.Petrausku subtilybes. Jis sakė dar nebuvo apsisprendęs, kaip tą bendradarbiavimą įforminti.

„Vienas pradeda kūrinį, o kitas baigia. Tai dviejų žmonių kūrinys”, – sakė garsusis menininkas.

Kreipsis į Konstitucinį Teismą?

Tačiau byla, atrodo, ir vėl stringa.

S.Petrausko advokatas Vytautas Kupcikevičius teisme perskaitė savo ginamojo prašymą kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Anot V.Kupcikevičiaus, įstatymuose dėl meno kūrinių atgaminimo atsiranda dviprasmybė. Tiek baudžiamajame kodekse, tiek ir administraciniame kodekse yra numatyta atsakomybė už meno kūrinių atgaminimą, o pastarajame ji netgi atrodo griežtesnė, nes kalbama apie turtinės naudos siekimą.

„Tokie įstatymų dviprasmiškumai visiškai prieštarauja teisinės valstybės principui. Kaip teismui išnagrinėti bylą, kai įstatymas dviprasmiškas?” – klausė V.Kupcikevičius.

Teisėjų kolegija po šio prašymo sustabdyti bylą išėjo pasitarti, tačiau grįžusi pareiškė, kad sprendimui priimti jai neužteko laiko. Teismo posėdis buvo atidėtas iki šios savaitės pabaigos.

Gijas užčiuopė sostinėje

„Panevėžio rytas” buvo pirmasis dienraštis, pranešęs apie šią unikalią, analogų neturinčią tarptautinę bylą, o vėliau ir daug kartų apie ją rašęs.

S.Petrauskas buvo kaltinamas neteisėtai kopijavęs savo bičiulio S.Eidrigevičiaus kūrinius ir juos už 300 litų pardavinėjęs tarpininkui kolekcininkui Vygaudui Vyšniauskui, o šis – dar brangiau – kitam gaisrininku dirbusiam kolekcininkui V.Stakei.

Nusikaltimo gija prieš keletą metų buvo užčiuopta Vilniuje. Perskaitę skelbimą apie parduodamą S.Eidrigevičiaus paveikslų triptiką sostinės pareigūnai surengė pasalą ir sugavo vilnietį kolekcininką Algimantą Muzikevičių. Šis prisipažino už 8 tūkstančius litų pirkęs tris paveikslus iš V.Stakės ir šventai tikėjęs, kad tai – garsiojo S.Eidrigevičiaus darbai, netgi pasirašyti jo ranka.

Tačiau vėliau išaiškėjo, kad ir kūriniai, ir parašas – klastotės.

Prieš dvejus metus Panevėžio apylinkės teismas visus tris kaltinamuosius pripažino kaltais.

S.Petrauskui buvo skirta 5 tūkst. litų bauda, konfiskuota 600 litų vertės turto. V.Vyšniauskui buvo paskirta 10 tūkst. litų dydžio bauda.

V.Stakė buvo pripažintas kaltu dėl miniatiūrų triptikų neteisėtų kopijų laikymo ir platinimo komerciniais tikslais ir jam paskirta 7,5 tūkst. litų bauda. Be to, nuteistajam buvo uždrausta keisti gyvenamąją vietą, bendrauti su kitais kolekcininkais, įgyti bei parduoti tapybos, meno kūrinius.

Visi trys kaltinamieji turėjo atlyginti S.Eidrigevičiui patirtą moralinę žalą, kurią teismas įvertino 10 tūkst. litų.

Lėmė antros komisijos išvados

Prieš metus Apygardos teismas išteisino S.Petrauską, V.Vyšniauską bei iš dalies – V.Stakę.

Tokį sprendimą lėmė antroji komisija, kuri atliko S.Petrausko kopijų ekspertizę.

Kauno nacionalinio M.K.Čiurlionio meno muziejaus specialistai, išnagrinėję panevėžiečio padarytas S.Eidrigevičiaus paveikslų kopijas, nusprendė, kad šios yra bemaž bevertės – 200-300 litų vertės.

Pirmoji komisija, sudaryta iš Vilniaus dailės ekspertų, neteisėtas kopijas buvo prilyginusi teisėtoms kopijoms ir jas įvertino po 16 tūkstančių litų.

Remdamasis antrosios komisijos išvadomis, Panevėžio apygardos teismas konstatavo, jog bendra neteisėtų kopijų vertė nesiekia 100 MGL, todėl nėra nusikaltimo sudėties.

S.Eidrigevičius bei jo teises ginanti LATGA-A nesutiko su jiems nepalankiu nuosprendžiu ir jį apskundė aukštesnės instancijos teismui.

Dėl Baudžiamojo įstatymo ir Baudžiamojo proceso pažeidimo Aukščiausiasis Teismas panaikino pernai gegužę paskelbtą išteisinamąjį nuosprendį panevėžiečiams ir bylą grąžino atgal.

Gali pasiekti Strasbūrą

Kad ir Aukščiausiajam Teismui ši byla pasirodė itin kietas riešutėlis, liudija ir tai, kad šio teismo trijų teisėjų kolegija jos neįveikė ir perdavė nagrinėti jau išplėstinei septynių teisėjų kolegijai.

V.Stakės advokatas Arvydas Penelis praėjusį pavasarį įspėjo, kad ši byla kvepia Strasbūru. Jis teigė, kad bet kokia teisėtų kopijų kainos ekspertizė bus tik prielaida, nes teisėtos kopijos neegzistuoja. O teisti žmogų tik prielaidos pagrindu prieštarauja baudžiamajam kodeksui.

Po teismo posėdžio kalbėdamas su žurnaliste panevėžietis advokatas tada neslėpė, kad susidarius tokioms aplinkybėms byla turėtų būti pasmerkta žlugti, o jeigu, nepaisant to, teisiamieji vis dėlto bus nuteisti, tai nieko kito neliks, kaip pasiekti Strasbūrą – Žmogaus Teisių Teismą.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Lietuvoje su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.