Patvirtintos nedraudiminio laikotarpio pateikimo taisyklės

Iki šiol „Sodros“ apdraustųjų (dirbančiųjų) duomenų bazėje buvo fiksuojamas tik vienas nedraudiminio laikotarpio (kai nemokamos įmokos „Sodrai“) epizodas – nemokamos atostogos. Draudėjai neteikdavo duomenų apie apdraustajam (dirbančiajam) suteiktas nemokamas kūrybines atostogas, atostogas kvalifikacijai kelti, administracijos leidimu suteiktą laisvą dieną ar panašiai. Dėl informacijos apie apdraustąjį stokos kartais kildavo nesusipratimų. Apdraustasis teigdavo, kad už jį visus metus buvo mokamos socialinio draudimo įmokos ir jis nežinąs jokio nedraudiminio laikotarpio.

Liepos 19 d. patvirtintos Duomenų apie apdraustojo asmens nedraudiminį laikotarpį pateikimo taisyklės (Taisyklės). Jos nustato duomenų apie apdraustųjų asmenų laikotarpius, kurių metu asmenys nėra draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, pateikimo VSDFV teritoriniam skyriui ar VSDFV Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriui tvarką.

Taip pat patvirtintos pranešimų apie apdraustojo ar apdraustųjų asmenų nedraudiminius laikotarpius formos – 12 – SD ir 12a – SD (anksčiau šiais dokumentais buvo pranešama apie nemokamų atostogų suteikimą (nutraukimą).

Nuo rugsėjo 1 d. draudėjai „Sodrai“ turės pranešti duomenis apie visus apdraustojo nedraudiminius laikotarpius, pristatydami pranešimą apie apdraustojo asmens nedraudiminį laikotarpį (forma 12 – SD) ar pranešimą apie apdraustųjų asmenų nedraudiminius laikotarpius (forma 12a – SD).

Nedraudiminis laikotarpis – tai laikotarpis, kurio metu apdraustasis asmuo negauna pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos ir privalo būti sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, taip pat, kai asmuo negauna įstatymų nustatytos ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės), ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pašalpos.

Taisyklėmis turi vadovautis visi juridiniai ir fiziniai asmenys.

Duomenis apie apdraustojo asmens nedraudiminį laikotarpį draudėjas turi pateikti „Sodros“ teritoriniams skyriui, kuriame vykdoma draudėjo apskaita. Pranešimas apie apdraustojo (apdraustųjų) nedraudiminį lakotarpį pateikiamas šiais atvejais:

– kai suteikiamos nemokamos atostogos;

– kai suteikiamos atostogos kvalifikacijai tobulinti ir už suteiktų atostogų laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, nemokamos;

– kai suteikiamos kūrybinės arba mokymosi atostogos ir už suteiktų atostogų laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, nemokamos;

– kai apdraustasis neatvyksta į darbą administracijos leidimu ir už minėtą laikotarpį jam darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų;

– kai apdraustajam asmeniui – seneliui, senelei arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai;

– kai asmeniui laikinojo nedarbingumo laikotarpiu buvo išduota medicininė pažyma (forma Nr. 094/a) ir už šį laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių nustatyta tvarka turi būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, nemokamos;

– kai apdraustajam asmeniui nušalinimo nuo darbo (pareigų), pravaikštos ar kitų neatvykimų į darbą (tarnybą) be svarbios priežasties laikotarpiais bei kitais teisės aktais nustatytais atvejais darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų.

Pranešimą draudėjas privalo pateikti „Sodros“ teritoriniam skyriui per 3 darbo dienas nuo nustatytų atvejų atsiradimo ar nustatytų aplinkybių pasibaigimo dienos. Taip pat pranešimas gali būti siunčiamas faksu ar elektroniniu paštu, po to per 5 dienas „Sodros“ teritoriniam skyriui pristatant pranešimo originalą.

Draudėjas, nustatęs, kad pateikė klaidingą informaciją ar ją pateikė vėliau, nei nustatyta, nedelsiant „Sodros“ skyriui turi pateikti patikslintą informaciją ir paaiškinimą raštu.

Už pranešimo tvarkos pažeidimą (pavėluotai pateiktą, nepateiktą ar neteisingus duomenis) draudėjui numatyta administracinė atsakomybė. Draudėjas atlygina Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padarytą žalą, jeigu dėl neteisingo ar pavėluoto duomenų pateikimo ar jų nepateikimo „Sodros“ skyrius apdraustajam nepagrįstai, neteisingai apskaičiuoja ar išmoka valstybinio socialinio draudimo išmokas.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Specialistai konsultuoja su žyma , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.