Auginantiems vaikus – didesnė parama

Būsimiems tėveliams pašalpos, iki vaikui sueis vieni metai, padidės nuo 70 iki 85 procentų kompensuojamojo uždarbio

Seimas priėmė Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimus, kuriais siūloma didinti motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas tėvams, apdraustiems socialiniu draudimu. Nuo kada ir kiek didės motinystės (tėvystės) pašalpos, pasakoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinio draudimo skyriaus vedėja Alfreda Šatrauskienė.

– Būsimiems tėveliams tikrai svarbu žinoti, kad nuo 2007 m. sausio 1 d. motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos, iki vaikui sueis vieni metai, padidės nuo 70 iki 85 procentų kompensuojamojo uždarbio, o nuo 2007 metų liepos 1 d. didės iki 100 procentų kompensuojamojo uždarbio, taigi motinystės (tėvystės) atostogose esantis vienas iš tėvelių iki vaikui sueis šeši mėnesiai, gaus atlyginimo dydžio išmoką, o už likusį laiką, iki vaikui sukaks vieni metai, bus mokama 85 procentai jo kompensuojamo uždarbio dydžio.

– Kaip apskaičiuojamas kompensuojamasis uždarbis?

– Norėčiau pabrėžti, jog kompensuojamasis uždarbis yra apskaičiuojamas pagal už praėjusį ketvirtį prieš vaiko priežiūros atostogas turėtas draudžiamąsias pajamas, t. y. pajamas, nuo kurių buvo mokėtos privalomosios ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos. Maksimalus kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojusių vaiko iki vienų metų priežiūros atostogų suteikimo mėnesį, 5 dydžio sumą dalijant iš to mėnesio darbo dienų, pagal kalendorių, skaičiaus (taikoma 5 darbo dienų savaitė).

– Ar sulauks tėvai kokių nors pasikeitimų jau šiemet?

– Galėčiau pasidžiaugti, kad jau nuo šių metų liepos 1 dienos, tėveliams susilaukus dviejų ir daugiau vaikučių, jų priežiūros iki vienų metų atostogų metu motinystės (tėvystės) pašalpos dydis yra 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, taigi jie gaus atlyginimo dydžio išmoką.

Taip pat nuo 2006 m. liepos 1 dienos didėja kompensuojamojo uždarbio maksimali riba nuo 3,5 iki 5 draudžiamųjų pajamų sumos – tai reiškia, kad žmonėms, kurių motinystės, motinystės (tėvystės) bei ligos pašalpos buvo apskaičiuojamos taikant 3,5 draudžiamųjų pajamų sumą, šios išmokos didėja.

– Su naujais įstatymo pakeitimais atsirado ir nauja socialinio draudimo pašalpos rūšis – tėvystės pašalpa. Kas ir kada galės ją gauti?

– Nuo 2006 metų liepos 1 dienos įteisinta ir nauja socialinio draudimo pašalpos rūšis – tėvystės pašalpa. Šią pašalpą jau turi teisę gauti tėveliai, kurie: apdrausti ligos ir motinystės socialiniu draudimu; išleisti tėvystės atostogų, iki vaikui sukaks vienas mėnuo; per paskutinius 24 mėnesius iki pirmos tėvystės atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 7 mėnesių ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą; gyvena santuokoje su kūdikio motina. Tėvystės pašalpos dydis – 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Tėveliai turi nepamiršti, kad tėvystės pašalpas skiria ir moka „Sodros“ teritoriniai skyriai, gavę tėvų prašymus bei teisę į šias išmokas patvirtinančius dokumentus.

– Priminkite, kada mokama motinystės (tėvystės) pašalpa, kur ir kada kreiptis dėl šios pašalpos?

– Norėčiau esamiems ir būsimiems tėveliams priminti, kad motinystės (tėvystės) pašalpa mokama, jeigu vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas:

– yra įstatymų nustatyta tvarka išleistas vaiko priežiūros atostogų iki vaikui sukaks vieneri metai;

– per paskutinius 24 mėnesius iki pirmos vaiko priežiūros atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 7 mėnesių ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą.

Ši pašalpa taip pat mokama vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjui, kuris įstatymų nustatyta tvarka buvo išleistas vaiko iki vienų metų priežiūros atostogų bei gauna motinystės (tėvystės) pašalpą, atleidžiamas iš darbo dėl įmonės, įstaigos, organizacijos likvidavimo ar bankroto, taip pat dėl to, kad pasibaigė terminuotos darbo sutarties terminas arba Valstybės tarnybos įstatyme ir Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme nurodytų asmenų paskyrimo į pareigas terminas ar įgaliojimų laikas. Taip pat dėl to, kad pasibaigė terminuotos darbo sutarties terminas arba Valstybės tarnybos įstatyme ir Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme nurodytų asmenų paskyrimo į pareigas terminas ar įgaliojimų laikas, ir dėl to negali gauti vaiko iki vienų metų priežiūros atostogų.

Motinystės (tėvystės) pašalpa mokama vaiko iki vienerių metų priežiūros atostogų laikotarpiu, bet ne anksčiau kaip nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki vaikui sukaks vieni metai (įskaitant vaiko gimimo dieną) arba iki įsidarbinimo.

Į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių reikia kreiptis ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo vaiko iki vienų metų priežiūros atostogų pabaigos. Pašalpa mokama ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių, skaičiuojant nuo kreipimosi skirti pašalpą dienos.

– Ar yra kokių nors naujovių tėvams, auginantiems vaikus iki trejų metų?

– Ministerija parengė dar keletą pataisų, susijusių su jaunais tėvais. Kūdikius iki trejų metų amžiaus prižiūrinčias mamas (tėvus) valstybės lėšomis numatoma drausti ne bazinei, o visai pensijai ir nedarbo socialiniu draudimu, tuo būdu užtikrinant jiems ateityje didesnes socialines garantijas.

– Kokias išmokas apskritai gauna šeima, kurioje auga vienas ar daugiau vaikų?

– Kiekvienam 1 ar 2 vaikus auginančios šeimos vaikui iki 3 metų skiriama 0,75 MGL (93,75 Lt) išmoka per mėnesį. Kiekvienam vaikui nuo 3 iki 7 metų skiriama 0,4 MGL (50 Lt) išmoka per mėnesį.

Kai šeimoje auga trys ar daugiau vaikų, kiekvienam vaikui iki 3 metų skiriama 1,1 MGL (137,50 Lt) išmoka per mėnesį, o kiekvienam vaikui nuo 3 iki 18 metų ir vyresniems, besimokantiems dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, bet tik iki jam sukaks 24 metai, skiriama 0,4 MGL (50 Lt) išmoka per mėnesį.

– Nuo kada 50 litų išmoka, vadinama „vaiko pinigais“, bus mokama ir vyresniems vaikams?

– Nuo šių metų rugsėjo 1 d. kiekvienam vieną ar du vaikus auginančios šeimos vaikui, nepriklausomai nuo šeimos pajamų, bus mokama 50 litų išmoka, iki jam sukaks 9 metai (dabar ji mokama iki 7 metų). Tris ir daugiau vaikų auginančios šeimos šią išmoką gauna už vaikus iki 18 metų ir vyresnius, besimokančius mokymo įstaigų dieniniame skyriuje, bet ne ilgiau nei jiems sukaks 24 metai.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.