Siekiama panaikinti nuosavybės teisių apribojimus

Vyriausybė pritarė Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui, kuriuo siūloma panaikinti apribojimus perleisti pirmumo teise įsigytą žemės ūkio paskirties žemę bei apribojimus keisti pagrindinę tikslinę šios žemės naudojimo paskirtį. Įstatymo projektas bus teikiamas Seimui.
2005 m. vasario 28 d. Ministro Pirmininko potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė žemės įsigijimo klausimams nagrinėti ir pasiūlymams rengti, i atsižvelgus į šios grupės pasiūlymus ir parengtas Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.

Siekiant skatinti investicijas ir gerinti verslo aplinką, bei paramos gavimo pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų planą sąlygas, parengtu įstatymo projektu siūloma panaikinti apribojimus perleisti pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą pirmumo teise įsigytą žemės ūkio paskirties žemę. Taip pat atsisakyta apribojimų keisti pagrindinę tikslinę minėtos žemės naudojimo paskirtį. Naujos nuostatos suteikia teisę savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti asmenims nuosavybės teise priklausančią žemės ūkio paskirties žemę ir ja disponuoti. Pasinaudojus pirmumo teise įsigyti valstybės žemės ūkio paskirties žemę, ją bus galima perleisti kitiems asmenims arba keisti tikslinę šios žemės naudojimo paskirtį, nesulaukus šiuo metu galiojančio penkerių metų termino.

Seimui priėmus minėtąjį Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymą, būtų išspręsta problema, dėl teisės gauti paramą pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę ,,Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“. Viena iš pagrindinių sąlygų šiai paramai gauti yra ūkio ar jo dalies perleidimas tinkamam perėmėjui, tačiau šiuo metu Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinasis įstatymas leidžia pirmumo teise įsigytą žemės ūkio paskirties žemę perleisti ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo jos įsigijimo dienos.

Įsigaliojus Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymui nebegaliotų anksčiau sudarytų valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygos, pagal kurias pasinaudojus pirmumo teise įsigyti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės, šią žemę perleisti kitiems asmenims ar keisti jos pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį buvo galima ne anksčiau kaip praėjus penkeriems metams nuo žemės sklypo įsigijimo dienos.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.