Europarlamentarė siūlo ES paramos skirstymo funkcijas padalinti ir regionams

Europos Sąjungos institucijose svarstoma 2007-2013 metų Finansinės perspektyvos ES lėšų skirstymo tvarka. Turint galvoje paramos dydį, pinigų skirstymo mechanizmas turės itin didelę įtaką paramos panaudojimo efektyvumui.

Viena didžiausių Lietuvos ekonomikos problemų yra netolygi šalies regionų plėtra. Statistiniai rezultatai rodo, kad vienam gyventojui tenkanti bendrojo vidaus produkto (BVP) dalis atskirose apskrityse yra labai skirtinga. Pavyzdžiui, Vilniaus apskrityje BVP vie¬nam gyventojui daugiau kaip dukart didesnis nei Taura¬gės apskrityje. Ekonominės veiklos koncentracija dideliuose miestuose lemia socialinių problemų didėjimą kituose regionuose. Netolygus valstybės investicijų paskirstymas mažina regionų patrauklumą ir privatiems investuotojams.

ES parama suteikia galimybę šios regioninės plėtros skirtumus sumažinti. Bet mokslininkų atlikta paraiškų paramai gauti 2004-2006 metais struktūros analizė aiškiai rodo, kad didžioji dalis jau patvirtintų žmogiškųjų išteklių plėtros, iš jų ir socialinės atskirties mažinimo projektų, bus vykdoma Vilniaus apskrityje.

„Susitikimuose gyventojai, visuomeninių organizacijų ir verslo atstovai nuolat reiškia nuomonę, kad regionų iniciatyvos yra ribojamos, o priimant sprendimus dėl ES paramos paskirstymo į jų interesus menkai atsižvelgiama“, – pažymėjo Europos Parlamento narė Margarita Starkevičiūtė.

Pasak jos, būtų tikslinga decentralizuoti ir priartinti prie regioninio lygmens ES paramos skirstymą. Kadangi regionų administraciniai gebėjimai šioje srityje nedideli, vargu ar tikslinga suteikti šią teisę visoms 10 apskričių, juolab, kad tokiu būdu būtų įšaldyta jau daug metų aptariama šalies administracinio valdymo reforma. Įvertinant etninius, istorinius ir ekonominius šalies ypatumus bei būtinybę sumažinti lėšų administravimo išlaidas, ES lėšų skirstymą pagal funkcijas dabar priskirtas apskričių ir vietos savivaldos lygmeniui galima perduoti naujai įsteigtoms Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos ir Žemaitijos plėtros agentūroms, kuriose dirbtų dalis apskričių administracijos specialistų.

Europos parlamento narė pažymi, kad aptariant ES paramos administravimą labai dažnai neteisingai interpretuojamos lėšų skirstymo ir jų priežiūros sąvokos. Remiantis ES teisiniais aktais lėšų skirstymas ir lėšų panaudojimo kontrolė turi būti viena nuo kitos atskirtos funkcijos ir vykdomos skirtingų institucijų arba padalinių (vidaus audito tarnybų).

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.