„Europai ir Lietuvai reikia solidaraus, ateities iššūkius atitinkančio biudžeto“, – teigia Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus šiandien ryte priėmė Ministrą Pirmininką Algirdą Brazauską.
Pokalbio metu aptartos derybos dėl 2007-2013 metų Europos Sąjungos biudžeto, kuriose gruodžio 15-16 dienomis Briuselyje įvyksiančiame Europos Sąjungos Vadovų tarybos susitikime Lietuvos delegacijai vadovaus Ministras Pirmininkas.
Šalies vadovai vieningai sutarė, kad pirmininkaujančios Jungtinės Karalystės pateiktas Europos Sąjungos biudžeto pasiūlymas yra nepriimtinas ir neteisingas naujų ES narių atžvilgiu.
„Ateinančių septynerių metų ES biudžetas privalo būti investicija į Europos Sąjungos ateitį – naujų narių integraciją ir Europos modernizaciją. Solidarumo principas turi tapti kertiniu biudžeto principu, jeigu nuoširdžiai siekiame, kad naujos narės savo gerovės ir saugumo standartais kuo greičiau pasivytų senąsias ES valstybes“ – pasibaigus susitikimui pabrėžė Prezidentas Valdas Adamkus.
Prezidentas ir premjeras kritiškai įvertino dabartinius siūlymus dėl finansinės perspektyvos, kurie ne suartina, bet atitolina naująsias ir senąsias ES nares bei įtvirtina šiandieninį Rytų Europos valstybių atsilikimą nuo toliau pažengusių senųjų ES valstybių narių.
„Pakankama ES parama šiandien yra labai svarbi dedant pagrindus sparčiam Lietuvos ekonomikos augimui ateityje, tęsiant strateginių šaliai sričių – mokslo ir švietimo bei sveikatos apsaugos sistemos reformas“, – pabrėžė valstybės vadovas.
„ES lėšos taip pat reikšmingai prisidėtų sprendžiant neatidėliotinas infrastruktūros jungčių problemas – Lietuvos ir Vakarų Europos sujungimą energetikos ir transporto tinklais“, – teigė Valdas Adamkus.
Šalies vadovai sutarė, kad biudžeto derybose bus siekiama Lietuvai ir Europai priimtino susitarimo, keliančio ambicingus Sanglaudos tikslus ir paremto solidarumu bei lygiateisiškumu.
Prezidentas akcentavo, kad „bet koks susitarimas turi atspindėti pamatinius Europos Sąjungos principus. Lietuva nuo pat narystės ES pradžios aiškiai pasisakė už pilnavertį dalyvavimą vidaus rinkoje ir tolesnį jos įtvirtinimą, todėl tų pačių principų turime laikytis ir formuojant ES biudžetą“.
Valdas Adamkus pabrėžė, kad struktūrinės ir sanglaudos fondų paramos dydis turėtų būti ne mažesnis, nei pasiūlytas birželio mėnesį Europos Vadovų taryboje pirmininkaujant Liuksemburgui ir paragino premjerą Vadovų Taryboje laikytis principinės pozicijos, atitinkančios ne tik nacionalinius Lietuvos interesus, bet ir viso Baltijos regiono valstybių nuostatas.
Praeitą savaitę Prezidentas Valdas Adamkus pokalbio su Latvijos ir Estijos vadovais metu sutarė, kad Baltijos valstybių premjerai, parlamentarai, ministrai bei diplomatai turėtų išsakyti vieningą Baltijos valstybių nuomonė apie Didžiosios Britanijos pasiūlymo netinkamumą ir siekti gerokai teisingesnio pasiūlymo, kuris realiai atitiktų Baltijos valstybių nacionalinius interesus.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Politika su žyma , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.