Teisinga šildymo sistema

Renkantis šildymo sistemą būstui, dažnai tenka matyti ar net įsigyti nekokybiškų prekių ar įvairių viena su kita nederančių detalių, iš kurių bandoma daryti vientisą šildymo sistemą, – tokie dalykai lemia tai, kad šil­dymo sistema būna nepakankamai funkcionali bei dažnai genda.
UAB „Elstava“ direktoriaus Valentino Sinkevičiaus teigimu, šiuo metu šildy­mo įrangos srityje vyrauja tendencija Vakarų ir Rytų rinkoms tiekti skirtin­gos kokybės produktus. Prekių ženklu „Chappee“ žymima įranga išsiskiria tuo, kad gaminiai neskirstomi į pigesnius, specialiai skirtus Rytų rinkai, ir visiškai sukomplektuotus bei atitinkančius vi­sus aplinkosaugos bei efektyvumo rei­kalavimus, skirtus Vakarų rinkai, – visi Lietuvoje parduodami gaminiai niekuo nesiskiria nuo parduodamų Prancūzijo­je. Be to, šildymo įranga gamykloje su­komplektuojama su visais reikalingais priedais ir yra visiškai parengta mon­tuoti, todėl šildymo įrangos „Chappee“ pirkėjui nereikia rūpintis būtinais katilo ar kito įrenginio priedais.
1991 metais susikūrusi UAB „Elstava“ − išskirtinis „Chappee“ šildymo įran­gos prekybos bei priežiūros partne­ris Lietuvoje. Bendrovės veiklos sritis – katilai ir katilinių įranga, šildymo si­stemos, skaitmeniniai šildymo regu­liatoriai ir t. t., šildymo sistemų pro­jektavimas, pardavimas, garantinė ir pogarantinė priežiūra. Bene svarbiau­sias bendrovės siūlomų produktų pri­valumas – techninis suderinamumas.
Rekomenduoja progra­ma „Saldus gyvenimas“. Šildymo įrangą „Chappee“ gamina prancūzų įmonė „Baxi France“. Nuo 1929 metų katilus pradėjusi gaminti gamykla turi senas ketinių katilų lieji­mo tradicijas ir didelę gamybos patir­tį. Koncerno siūlomų produktų asorti­mentą sudaro itin plataus galių spektro šildymo katilai (nuo 20 iki 3 500 kW), tūriniai šilumokaičiai, degikliai, saulės kolektoriai, plieniniai ir ketiniai radiato­riai, rankšluosčių džiovintuvai ir kt. Šie gaminiai – tai puikiai deranti aukščiau­sia kokybė, elegancija ir dizainas. Pro­dukcija „Chappee“ įtraukta į „Gaz de France“ („Prancūzijos dujų“) progra­mos „Dolce Vita“ („Saldus gyvenimas“) rekomenduojamos įrangos sąrašą.
Individualus šildymas. Individualiai šildomoms patalpoms „Chappee“ siūlo gausų asortimentą dujomis ar skystuoju kuru kūrenamų katilų, išsiskiriančių stiliumi, kons­trukcija, techniniais sprendimais bei patraukliomis kainomis. Sieniniai katilai dažnai naudojami ne­dideliems butams ir kotedžams šildy­ti. Serijos „Luna“ pakabinamieji duji­niai katilai gali šalinti dūmus tiek per kaminą, tiek ir naudojant dūmtraukio ir ortakio sistemą (vadinamąją dūmų šalinimo turbosistemą). Populiariausi šios serijos katilų modeliai:

• vienos funkcijos katilai („Luna Pri­me“), skirti tik šildyti arba, prijun­gus tūrinį vandens šildytuvą, šildyti ir ruošti karštą vandenį;

• dviejų funkcijų katilai („Luna Flirt“) su integruotu šilumokaičiu karštam vandeniui ruošti. Esant didesniam karšto vandens poreikiui, gali būti naudojamas modelis „Luna Max“, kuriame įtaisytas didesnis karšto vandens šilumokaitis, galintis par­uošti didesnį karšto vandens kiekį per tą patį laiką;
• jei patalpose mažai vietos, bet karšto vandens reikia daugiau, idealiai tinka modelis „Luna Duo“ su viduje įmon­tuotu 60 litrų nerūdijančio plieno tū­riniu vandens šildytuvu arba modelis „Luna Perfect“ su 40 litrų nerūdijan­čio plieno karšto vandens kaupikliu.
Šios serijos katilai pranašesni už rin­koje esančius kitų gamintojų produk­tus tuo, kad papildomai prie jų galima prijungti nebrangiai kainuojantį lauko temperatūros jutiklį, pagal kurio nu­statytą šildymo kreivę katilas pats re­guliuoja į šildymo sistemą patenkan­čio srauto temperatūrą, atsižvelgiant į lauko temperatūrą. Kita svarbi ypaty­bė – labai patogus valdymo skydelis, kurio indikatoriai praneša apie įvyku­sius gedimus ar atsiradusias klaidas.
Besidomintiesiems pažangesnėmis technologijomis „Chappee“ siūlo duji­nius pakabinamuosius kondensacinius katilus „Luna HTE“, kurių šilumokai­tis pagamintas iš nerūdijančio plieno. Šios serijos modeliai: „Prime“ (skir­ti tik šildyti, o, prijungus tūrinį van­dens šildytuvą, dar ir vandeniui kaitin­ti), „Flirt“ (šildyti ir karštam vandeniui ruošti, naudojant įtaisytą karšto van­dens šilumokaitį), „Duo“ (šildymo ka­tilas su įtaisytu 45 litrų nerūdijančio plieno tūriniu vandens šildytuvu).
Privatiems gyvenamiesiems namams šildyti gali būti naudojami ketiniai pa­statomieji šildymo katilai, kuriuose de­ginamos dujos arba skystasis kuras. Populiariausi modeliai – nuo 18 iki 32 kW galios katilai „Edena Progress“, ku­rie gali būti komplektuojami su 120 lit­rų horizontaliu tūriniu vandens šildytu­vu, montuojamu po katilu. Išskirtinė jų ypatybė – dūmų šalinimas ne tik į ka­miną, bet ir per dūmtraukio bei ortakio sistemą. Jei reikalingi galingesni kati­lai, galima įsigyti „Edena 2 Progress“, kurių galia – nuo 40 iki 70 kW.
Prie „Edena Progress“ ir „Edena 2 Pro­gress“ papildomai gali būti pridedami ir naujos kartos skaitmeniniai šildymo reguliatoriai „Elfatherm E9“, turintys ir lietuvišką meniu! Jie išsiskiria funkci­jų gausa, juos patogu programuoti, be to, įtaisytas patogus naudoti apšvie­čiamas skystųjų kristalų ekranas.

Neturi analogų

Dujinis katilas „Bora“ (nuo 24 iki 42 kW) yra ypatingas „Chappee“ pro­duktas. Jokie kiti gamintojai negali pasiūlyti panašaus katilo. „Bora“ – tai naujos kartos žemos temperatūros ketiniai dujiniai šildymo katilai, išsi­­­­­­­skiriantys ne tik unikaliu dizainu, bet ir konstrukcija – hemisferos, t. y. rutulio formos ketiniu šildymo korpusu, turinčiu mažiausią galimą išorės paviršiaus plotą, ir itin ekonomišku bei efektyviu moduliaciniu dujiniu degikliu, specialiai sukonstruotu šiam modeliui. Vandens temperatūra vientisame hemisferos formos korpuse išlieka vienoda, todėl sumažinama kondensacijos rizika.
Galimas šio katilo modelis ir su 130 l tūrio karšto vandens šildytuvu, pa­slėptu po apdaila. Naudojant patogų nuimamą valdymo pultą, katilą ir visą šildymo sistemą kontroliuoti galima tiek esant prie katilo, tiek ir iš toliau ar esant kitoje patalpoje. Valdymo pultas, kaip ir serijos „Elfatherm E9“ reguliatoriai, „kalba“ lietuviškai!
Dėl tylaus darbo ir kompaktiškumo – tik 1,4 m aukščio su tūriniu vandens šildytuvu arba 0,85 m aukščio be vandens šildytuvo – „Bora“ gali būti montuojamas ir virtuvėse. Šio katilo naudingo veiksmo koeficientas dides­nis nei 93 proc.
Naudojant tokį patį kaip katilo „Bora“ hemisferos formos ketaus šildymo paviršių, gaminami to paties prekių ženklo skystojo kuro katilai (nuo 24 iki 50 kW). Tiek dujiniai, tiek ir skys­tojo kuro katilai „Bora“ dūmus gali šalinti ir naudojant dūmtraukio bei ortakio dūmų šalinimo sistemą.
Pastatams šildyti naudojant skystąjį arba dujinį kurą, gali būti pasirenkamas ir modelis „Sempra Progress“ (nuo 22 iki 70 kW), kurio išskirtinė ypatybė – 5 eigų ketinis šildymo paviršius, iš šalina­mų dūmų „ištraukiantis“ maksimalų ši­lumos kiekį. Galimi „Sempra Progress“ variantai su 120–150 l tūriniais vandens šildytuvais, montuojamais ant katilo.

Kolektyvinis šildymas

Kolektyviniam šildymui dujomis gali būti naudojami „Edena 3 Progress“ (nuo 48 iki 116 kW) bei „Edena 4 Progress“ (nuo 133 iki 348 kW) ke­tiniai katilai su atmosferiniais degik­liais ir „NXR 3“ (nuo 90 iki 290 kW) bei „NXR 4“ (nuo 320 iki 800 kW) ke­tiniai katilai su ventiliatoriniais degik­liais. Pastarieji du modeliai gali būti komplektuojami ir su skystojo kuro degikliais.
Jei reikalingas didelės galios kati­las, koncernas siūlo plieninius katilus „Arizona“ (iki 3 500 kW), kurie gali būti komplektuojami tiek su dujiniais, tiek ir su skystojo kuro degikliais.
Kelių katilų ir keliolikos skirtingos temperatūros šildymo žiedų sistemą gali valdyti skaitmeniniai kaskadiniai valdikliai „Elfatherm KKM“.
Galvojantiesiems apie ateitį skirti pa­gal naujausias technologijas paga­minti didžiausio efektyvumo pasta­tomieji kondensaciniai dujiniai katilai „Moorea 2“ (nuo 90 iki 500 kW) su moduliaciniais degikliais, kuriuo­se įtaisytas lauko temperatūros vei­kiamas skaitmeninis šildymo regu­liatorius, arba kondensaciniai katilai „Edena 3 HTE“ (nuo 55 iki 125 kW) su dvipakopiais degikliais, kurių nau­dingo veiksmo koeficientas gali siek­ti 109%.
2005 metais „Chappee“ produkci­ją papildys kondensacinis 26 kW ga­lios skystojo kuro katilas „Bora HTE“, kondensaciniai dujiniai katilai „Moo­rea 1 HTE“ (22 ir 38 kW), sieniniai kondensaciniai dujiniai katilai „Luna HTE“ (45, 55 ir 65 kW) ir šilumos siurbliai.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Statyba su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.